Αρχες Ιανουαρίου οι πρώτες δειγματοληψίες και αναλύσεις στο Τεμπλόνι με ασφαλή δεδομένα.

Share:

“H προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της Περιφερειακής
Αρχής, από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων της”, υπογράμμισε ο Αντιπεριφερειάρχης
Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, Σπύρος Ιωάννου απαντώντας σε Επερώτηση της παράταξης
“Λαϊκή Συσπείρωση” αναφορικά με τα αποτελέσματα των αναλύσεων σε Τεμπλόνι και Κεφαλονιά, μετά
τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού στους Χ.Υ.Τ.Α. των δύο περιοχών, κατά την διάρκεια της
έκτακτης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο
19 Δεκεμβρίου 2020 με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr.
Ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης επισήμανε πως άμεσα -εντός 48 ωρών- μετά την πυρκαγιά στον Χ.Υ.Τ.Α.
Κεφαλονιάς, η Περιφερειακή Αρχή απευθύνθηκε στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών
(ΕΚΕΦΕ) “Δημόκριτος” αναθέτοντάς του την κατεπείγουσα εκτέλεση του έργου, της έρευνας και
καταγραφής σε έκταση και βάθος των όποιων επιβλαβών επιπτώσεων από το γεγονός, για την υγεία των
συμπολιτών μας, αλλά και της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος του νησιού.
Ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι έλεγχοι, που σχετίζονται με τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων
δειγμάτων του αέρα, τα οποία θα παραδοθούν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με την υπογραφή της
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, η οποία τις επόμενες
ημέρες αναμένεται να υπογραφεί. Υπενθυμίζεται δε ότι η εν λόγω έρευνα περιλαμβάνει, εκτός από τις
αναλύσεις στην ατμόσφαιρα, και εξειδικευμένες αναλύσεις υπογείων υδάτων, καθώς και κτηνοτροφικών
και ελαιουργικών προϊόντων συνολικής διάρκειας 24 μηνών).
Σε ό,τι αφορά στην περιοχή του Τεμπλονίου, ο κ. Σπύρος Ιωάννου υπογράμμισε ότι έχοντας γνώση του
επιβαρυμένου της περιβαλλοντικής κατάστασης της εν λόγω περιοχής, στο πλαίσιο της ελεγκτικής
αρμοδιότητας της Περιφέρειας, προγραμματίστηκαν και διενεργήθηκαν έλεγχοι που στόχευαν στην
καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, όπου οι τιμές των αναλύσεων των μετάλλων που ερευνήθηκαν,
ήταν κατώτερες των ανωτάτων επιτρεπομένων ορίων.
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη δημοσίευση της πρόσφατης έκθεσης ανάλυσης που διενήργησε ιδιωτικό
εργαστήριο και δημοσίευσε ο Σύλλογος Τεμπλονίου, τα οποία αφορούσαν τέσσερα πιστοποιητικά
αναλύσεων βαρέων μετάλλων. Ο κ Ιωάννου υπογράμμισε ότι καθίσταται επιβεβλημένη η ήδη
δρομολογημένη έρευνα από το ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, στην ευρύτερη περιοχή του Τεμπλονίου τονίζοντας
πως δεν μπορεί να εξαχθεί με υπευθυνότητα, επιστημονικό συμπέρασμα από την εν λόγω έκθεση, που
έδωσε στη δημοσιότητα ο Σύλλογος Τεμπλονίου, καθώς λείπουν αρκετές πληροφορίες, και η έλλειψη αυτή
μπορεί να οδηγήσει σε μη ασφαλή συμπεράσματα.
Αρχές της επόμενης εβδομάδας, αναμένεται έγγραφο του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, το οποίο θα υποδεικνύει
απαραίτητα δεδομένα που πρέπει να συλλεγούν, σχετιζόμενα με την καταγραφή πληθυσμιακών δεδομένων
της ευρύτερης περιοχής, την καταγραφή των δραστηριοποιούμενων πάσης μορφής και είδους
επιχειρήσεων, εντός συγκεκριμένης χιλιομετρικής ακτίνας, εν συνεχεία δε και κατόπιν της παροχής των
στοιχείων αυτών, οι πρώτες δειγματοληψίες και αναλύσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του
πρώτου δεκαπενθήμερου του Ιανουαρίου 2021, θα ακολουθήσουν δε το αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα, οι λοιπές προγραμματισμένες μετρήσεις.

Previous Article

Τα επιχειρησιακά σχέδια Πολιτικής Προστασίας Ιονίων Νήσων, “ΔΑΡΔΑΝΟΣ” (για την διαχείριση πλημμυρικών φαινομένων) και “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ”

Next Article

Προϋπολογισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2021

Σχετικά Άρθρα