Έπεσαν οι υπογραφές σε δυο σημαντικά έργα στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας.

Share:

Συντήρηση και αποκατάσταση δημοτικής οδού στη θέση Άγιος Σπυρίδωνας
Περίθειας ΔΕ Θιναλίων
Κατασκευή αίθουσας γυμναστικής και αποδυτηρίων στο δημοτικό γήπεδο
Νυμφών

Ανοίγει ο δρόμος για δυο σημαντικά έργα στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας με την
υπογραφή στις 22 Δεκεμβρίου 2020 δυο προγραμματικών συμβάσεων από την
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου και το Δήμαρχο
Βόρειας Κέρκυρας Γιώργο Μαχειμάρη.
Οι προγραμματικές αφορούν:
1.Στη συντήρηση και αποκατάσταση δημοτικής οδού στη θέση Άγιος Σπυρίδωνας
Περίθειας ΔΕ Θιναλίων προϋπολογισμού 100.00, 00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, (η δαπάνη θα καλυφτεί από το Δήμο) και
2.Στην κατασκευή αίθουσας γυμναστικής και αποδυτηρίων στο δημοτικό γήπεδο
Νυμφών
Προϋπολογισμού 100.00,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (η δαπάνη θα
καλυφτεί από την ΠΙΝ)
Και οι δυο πλευρές δήλωσαν «πως μέσα στη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε το
ότι υπογράφουμε σήμερα 22 Δεκεμβρίου αυτές τις Προγραμματικές Συμβάσεις για
δυο πολύ σημαντικά έργα του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, είναι σημάδι αισιοδοξίας
και προοπτικής». Σημαντικό ρόλο έπαιξε η συνεργασία των δυο φορέων για το
επιθυμητό αποτέλεσμα στην κατεύθυνση της βελτίωσης των προσφερόμενων
υπηρεσιών για τον πολίτη.
Παραβρέθηκαν από πλευράς : Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οι κ.κ: Περιφερειάρχης
Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου , Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και
Τεχνικών έργων Εμμανουήλ Ορφανουδάκης, ενώ από το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας οι
κ.κ: Δήμαρχος Γιώργος Μαχειμάρης, Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας και
Περιβάλλοντος Σπυριδούλα Κόκκαλη , δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Καλούδης και
ο πρόεδρος της Κοινότητας Νυμφών Μάριος Κούστας.

Previous Article

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του Στέφανου Γκίκα

Next Article

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Νέες επιχειρηματικές προοπτικές το 2021

Σχετικά Άρθρα