Λεωνίδας Χριστόπουλος στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ: Εύκολα και γρήγορα τα ραντεβού για το εμβόλιο

Share:
Για το σηµαντικό έργο που θα κληθεί να φέρεις εις πέρας το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα µε φόντο την έναρξη της διαδικασίας του εµβολιασµού των πολιτών, αλλά και για τις προκλήσεις της µετα-COVID εποχής µιλά στα «Π» ο γενικός γραµµατέας Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και Απλούστευσης ∆ιαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος.

Παράλληλα, αναφέρεται στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η κυβέρνηση τους πρώτους µήνες της νέας χρονιάς για την περαιτέρω προώθηση του ψηφιακού µετασχηµατισµού της χώρας.

Το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης έχει κοµβικό ρόλο στο εγχείρηµα του εµβολιασµού. Ποιες είναι οι βασικές σας ενέργειες για τη διευκόλυνση των πολιτών;

Ο ρόλος του υπουργείου είναι να διασφαλίσει πως η οργάνωση του εµβολιασµού για όλους τους πολίτες θα γίνει µε τον ευκολότερο δυνατό τρόπο, χωρίς ταλαιπωρία και σύµφωνα µε τις οδηγίες του υπουργείου Υγείας και της Επιτροπής Εµβολιασµού. Για να υλοποιηθεί αποτελεσµατικά ένα τέτοιο εγχείρηµα, χρειάζεται ένα πολυκαναλικό σύστηµα εξυπηρέτησης τόσο µε ψηφιακά όσο µε φυσικά µέσα. Η πλατφόρµα της άυλης συνταγογράφησης, το emvolio. gov.gr, αλλά και τα φαρµακεία και τα ΚΕΠ θα είναι στη διάθεση των πολιτών, προκειµένου τα ραντεβού να κλείνονται εύκολα. ∆ιασφαλίζουµε την ακρίβεια της διαδικασίας αλλά και την αποφυγή κάθε πιθανής καθυστέρησης της αλυσίδας. Είναι, λοιπόν, αυτονόητο πως το υπουργείο και οι ειδικές οµάδες που έχουν συσταθεί εργάζονται νυχθηµερόν, προκειµένου να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί οργανωτικά το σύστηµα της διενέργειας του εµβολιασµού και του ελέγχου του εφοδιασµού, διασφαλίζοντας ότι τα όποια προβλήµατα τυχόν εµφανίζονται στην πορεία θα λύνονται γρήγορα και αποτελεσµατικά.

Παράλληλα µε το υγειονοµικό κοµµάτι, στην κυβέρνηση έχετε ως κεντρικό σας στοίχηµα και την προώθηση αναπτυξιακών δράσεων µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης. Ποια θα είναι η συµβολή του ψηφιακού µετασχηµατισµού στην πορεία αυτή;

Αναµφίβολα, κοµβική. Τόσο το Ταµείο Ανάκαµψης όσο και άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία, όπως το νέο ΕΣΠΑ, δίνουν όντως µεγάλη έµφαση στα έργα ψηφιακού µετασχηµατισµού. Εχουµε αποδείξει πως η πολιτική βούληση και ο σχεδιασµός υπάρχουν. Τώρα, µας παρέχονται και πόροι ικανοί να τον υλοποιήσουµε στην ολότητά του. Είναι, λοιπόν, µια ευκαιρία που θα αξιοποιήσουµε στο έπακρο. Ωστόσο, πέρα από αυξηµένους πόρους, το Ταµείο Ανάκαµψης µας δίνει και την ευκαιρία να επαναξιολογήσουµε τις υπάρχουσες δοµές και τις διαδικασίες για την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων. Ο σωστότερος σχεδιασµός και η αισθητή µείωση της γραφειοκρατίας όσον αφορά τις διαδικασίες αυτές θα αποτελέσουν παρακαταθήκη για την πιο αποτελεσµατική, συνολικά, αξιοποίηση και τον µετασχηµατισµό της χώρας, σε πολλά άλλα επίπεδα.

Πρόσφατα ανακοινώσατε τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού. Ποια από τα έργα που περιλαµβάνει θα δούµε να υλοποιούνται πρώτα;

Η Βίβλος είναι όντως ένα σηµαντικό στρατηγικό κείµενο. Σε αυτή, µάλιστα, τη συγκυρία, το ειδικό του βάρος αυξάνεται. Είναι, επίσης, ένα κείµενο δυναµικό, δηλαδή αναπροσαρµόζεται σε ετήσια βάση και ανάλογα µε τις τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις. Είναι αυτό που θα λέγαµε ένα έξυπνο και ευέλικτο κείµενο στρατηγικής. Ο προγραµµατισµός που τίθεται αυτήν τη στιγµή για τα έργα της Βίβλου καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από τα χρηµατοδοτικά εργαλεία και την ανάγκη απορρόφησης των κονδυλίων του Ταµείου Ανάκαµψης. ∆ηλαδή, θα προτεραιοποιηθούν ώριµα έργα τα οποία έχουν συµπεριληφθεί για χρηµατοδότηση από το Ταµείο Ανάκαµψης και µπορεί να έχουν πολύ θετική επίπτωση για τη χώρα και το κράτος, αλλά και για την αναβάθµιση των ψηφιακών ικανοτήτων του πληθυσµού. Για παράδειγµα, έργα τα οποία έχουν µείνει για πολλά χρόνια, όπως το Πληροφοριακό Σύστηµα του Γενικού Λογιστηρίου ή το νέο TAXIS ή η αναβάθµιση του Πληροφοριακού Συστήµατος των ΚΕΠ, θα είναι από τα πρώτα που θα υλοποιηθούν.

Previous Article

Τσιάρας στα Παραπολιτικά 90,1: Προτεραιότητα έχει η ανθρώπινη ζωή – Η αντιμετώπιση της πανδημίας δεν πρέπει να αποτελεί πεδίο μικροπολιτικής

Next Article

Χαρδαλιάς στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ: Δεν θα γίνει πλήρης άρση του lockdown τον Ιανουάριο – Ο στόχος είναι να επανεκκινήσει η λειτουργία των σχολείων στις 8 Ιανουαρίου

Σχετικά Άρθρα