Βρούτσης στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ: Αυτόματα οι συντάξεις από τον Μάρτιο του 2021 – Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου νομοθετικού πλαισίου για την τηλεργασία

Share:
«Όλες οι κλειστές και οι πληττόμενες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα ευεργετικά μέτρα που προβλέπει ο νόμος» τονίζει στη συνέντευξή του στο Παραπολιτικά ο Υπουργός εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης
, ο οποίος εκτιμά ότι η εκκαθάριση των εκκρεμών κύριων συντάξεων θα μπορέσει να γίνει μέσα στο 2021.
Ο ίδιος αποκαλύπτει τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου νομοθετικού πλαισίου για την τηλεργασία.

Μπορεί να συνεχιστούν η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, η επέκταση των επιδοµάτων ανεργίας και τα υπόλοιπα µέτρα που έχετε λάβει, ακόµα και αν η κρίση της πανδηµίας συνεχιστεί για αρκετούς µήνες;

H κυβέρνηση έχει δεσµευτεί ότι, όσο διαρκεί η υγειονοµική και η οικονοµική κρίση που έφερε η πανδηµία του κορονοϊού, θα στηρίζει κάθε εργαζόµενο, κάθε επιχείρηση, κάθε άνεργο και κάθε ευάλωτο κοινωνικά συµπολίτη µας, πάντα στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών µας δυνατοτήτων. Μαγικές λύσεις, ανέξοδες υποσχέσεις και ευχολόγια δεν ταιριάζουν στο DNΑ αυτής της κυβέρνησης. Ολες οι κλειστές και οι πληττόµενες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να απολαµβάνουν τα ευεργετικά µέτρα που προβλέπει ο νόµος (αναστολή συµβάσεων εργασίας, κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, επιστρεπτέα προκαταβολή κ.ά.). Οι άνεργοι και οι µακροχρόνια άνεργοι θα στηρίζονται µέσα από την τακτική επιδότηση ανεργίας αλλά και έκτακτες ενισχύσεις, ενώ όλοι οι οικονοµικά και κοινωνικά ευάλωτοι συµπολίτες µας εξυπηρετούνται µέσα από το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα, που συνδυαστικά µε τις δράσεις του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες.

Ποιες είναι οι πραγµατικές διαστάσεις του προβλήµατος µε τις εκκρεµείς συντάξεις, σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, και πώς θα επιλυθεί αυτό το πρόβληµα;

Η απάντηση στο πρόβληµα που διαιωνίζεται και ταλαιπωρεί τους ασφαλισµένους εδώ και πενήντα χρόνια βρίσκεται στη µεταρρύθµιση της ψηφιακής απονοµής σύνταξης ΑΤΛΑΣ. Η πραγµατική εικόνα για την πορεία των απονοµών των συντάξεων αποτυπώνεται ήδη από τον µήνα Νοέµβριο στην ειδική Εκθεση ΑΤΛΑΣ, που πλέον θεσµοθετήθηκε, για πρώτη φορά, και θα δηµοσιεύεται υποχρεωτικά κάθε µήνα.

Ετσι, διαµορφώσαµε για πρώτη φορά καθεστώς διαφάνειας και αξιόπιστης ενηµέρωσης. Στην 1η έκθεση ΑΤΛΑΣ µηνός Νοεµβρίου µπορεί κανείς να διακρίνει 4 κρίσιµα σηµεία:
1. Την ποσοστιαία αύξηση της απονοµής των συντάξεων από το α’ εξάµηνο του 2020.
2. Το ρεκόρ σε απόλυτο νούµερο των απονεµηθεισών συντάξεων τον Σεπτέµβριο του 2020, ήτοι 19.632 συντάξεις.
3. Την αύξηση κατά 21.461 των απονοµών συντάξεων (109.552 το πρώτο εννεάµηνο του 2020, έναντι 88.091 το αντίστοιχο διάστηµα του 2019), παρά την υστέρηση που προκάλεσαν οι επιπτώσεις του περιορισµού λόγω της πανδηµίας στην προσέλευση του προσωπικού (Μάρτιος – Μάιος 2020).
4. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι το 2020 θα έχουµε ρεκόρ απονοµών συντάξεων, καθώς αναµένεται να φτάσουν τις 160.000, δηλαδή αύξηση 30% σε σχέση µε το 2019.

Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ψηφιακής απονοµής συντάξεων «ΑΤΛΑΣ» και η ένταξη των συντάξεων χηρείας και αγροτών ήταν το πρώτο βήµα για την αρχή του τέλους µιας παθογένειας δεκαετιών.

Με τον νέο χρόνο, τίθεται σε εφαρµογή η πιλοτική λειτουργία του ΑΤΛΑΣ για τις αναπηρικές συντάξεις και τις συντάξεις όλων των υγειονοµικών κλάδων.

Τον Μάρτιο του 2021 θα έχουµε την πλήρη ένταξη των προαναφερθεισών κατηγοριών συντάξεων στο ψηφιακό περιβάλλον του Π.Σ. ΑΤΛΑΣ και θα βγαίνουν, πλέον, αυτόµατα. Μέχρι το τέλος του 2021 θα έχουν ενταχθεί όλες οι κατηγορίες και το 85% των συντάξεων θα απονέµονται ψηφιακά.

Οσο θα προχωράει η ένταξη όλων των συντάξεων σε ψηφιακό περιβάλλον, παράλληλα θα αποδεσµεύεται δυναµικό στα τµήµατα απονοµής των εκκρεµών συντάξεων και, ταυτόχρονα, µε έκτακτες ενισχύσεις προσωπικού που µόλις ψηφίσαµε, θα γίνει η εκκαθάριση των εκκρεµών κύριων συντάξεων µέσα στο 2021. Ολα πρέπει να γίνουν µε σχέδιο, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δυνατότητες που µας δίνονται. Πάνω απ’ όλα, χρειάζεται αποφασιστικότητα, ειλικρίνεια και πολιτική θέληση, την οποία ποτέ η προηγούµενη πολιτική ηγεσία δεν είχε. Και κάτι ακόµα: Κανείς υπουργός δεν θα µπορεί στο µέλλον να κρύβει συντάξεις σε τσουβάλια και ερµάρια.

Από την 1η Ιανουαρίου τίθεται σε εφαρµογή η µείωση ασφαλιστικών εισφορών για µισθωτούς του ιδιωτικού τοµέα. Θα υπάρξει συνέχεια και διεύρυνση στην ελάφρυνση αυτή;

Η µείωση του µη µισθολογικού κόστους αποτελεί έµπρακτη στήριξη της αγοράς εργασίας, καθώς ενισχύει το διαθέσιµο εισόδηµα σε περίπου 1.985.000 εργαζοµένους και σε 265.000 επιχειρήσεις και δίνει ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις να διατηρήσουν τις υφιστάµενες θέσεις εργασίας, ειδικά την περίοδο της κρίσης, αλλά και να δηµιουργήσουν νέες. Μείωση, και µάλιστα γενναία, των ασφαλιστικών εισφορών είχαµε εφαρµόσει και το 2013 στο υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριµένα, είχαµε προχωρήσει σε µείωση 6 ποσοστιαίων µονάδων επί των ασφαλιστικών εισφορών, γεγονός που συνέβαλε τότε στην αύξηση των θέσεων εργασίας και στην ταχύτερη αποκλιµάκωση της ανεργίας.

Συγκεκριµένα, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για τους µισθωτούς το 2012, πριν εφαρµόσουµε την πρώτη µεγάλη µείωση των 6 µονάδων, έφτανε στο εξοντωτικό ποσοστό των 46,56%. Το 2014 µειώσαµε το ποσοστό αυτό στο 40,56%. H µείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9 ποσοστιαίες µονάδες σωρευτικά που θα ισχύει από 1/1/2021 στον ιδιωτικό τοµέα θα φτάσει το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών στο ιστορικά χαµηλό 36,66%. Υπενθυµίζω ότι η εξαγγελθείσα µείωση των εισφορών θα εφαρµόζεται στις εισφορές υπέρ τρίτων και δεν θα θίγει τις ανταποδοτικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, άρα δεν θίγονται τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα κανενός.

Με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δοθεί η έκτακτη ενίσχυση σε ελεύθερους επαγγελµατίες από διάφορους επιστηµονικούς κλάδους;

Σε τηλεδιάσκεψη που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ του υπουργείου και των επιστηµονικών συλλόγων συζητήθηκαν τα κριτήρια και το εύρος των δικαιούχων που θα λάβουν το έκτακτο βοήθηµα το οποίο θα δοθεί µέσα από τον Ειδικό Λογαριασµό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούµενων της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011. Συµφωνήθηκε όλοι οι επιστηµονικοί σύλλογοι να επεξεργαστούν µία κοινή πρόταση, την οποία θα καταθέσουν στο υπουργείο τις επόµενες ηµέρες.
Η πρόταση αυτή θα αποτελέσει τη βάση για την υπογραφή Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζει τα κριτήρια, το εύρος των δικαιούχων και το ύψος της έκτακτης ενίσχυσης. Εµείς θα την εξετάσουµε και, ακολούθως, θα δώσουµε εντολή στον ΟΑΕ∆ να την υλοποιήσει.

Η τηλεργασία έχει µπει για τα καλά στη ζωή µας και θα µείνει για αρκετό διάστηµα ακόµη. Σχεδιάζετε ένα νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για όσους εργάζονται εξ αποστάσεως;

Ο θεσµός της τηλεργασίας, ο οποίος αναδείχτηκε στην περίοδο της πανδηµίας, αποτελεί µια νέα δυναµική πρόκληση από το µέλλον, στην οποία πρέπει να προσαρµοστούν η ελληνική αγορά εργασίας, οι εργαζόµενοι και οι επιχειρήσεις. Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ωστόσο, καλείται να αξιοποιήσει τη νέα πραγµατικότητα και να συµβαδίσει µε τα νέα δεδοµένα, δηµιουργώντας ένα συνεκτικό νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο θα έρθει στη Βουλή τον νέο χρόνο.

Βασικές κατευθυντήριες αρχές του πλαισίου ενδεικτικά αποτελούν τα εξής: πλήρης σεβασµός των εργασιακών σχέσεων, τήρηση ωραρίου από τον εργοδότη, σεβασµός της ιδιωτικής ζωής του τηλεργαζοµένου, κάλυψη του κόστους εξοπλισµού από εργοδότη, απαγόρευση της χρήσης κάµερας, σύστηµα ελέγχου τηλεργασίας σύµφωνο µε τη νοµοθεσία περί προσωπικών δεδοµένων, δήλωση εργαζοµένου και ωραρίου τηλεργασίας στην Εργάνη.

Το µεγάλο αυτό βήµα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ολοκληρώνεται µε την ίδρυση αυτοτελούς Τµήµατος Ελέγχου Τηλεργασίας στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο θα είναι αρµόδιο για τη διενέργεια ελέγχων για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων της συµφωνίας για τηλεργασία και των µέτρων για την ασφάλεια και την υγεία του τηλεργαζοµένου.

Χρειάζεται το ασφαλιστικό σύστηµα «συνολική µεταρρύθµιση, ώστε να προσαρµοστεί στις δηµογραφικές τάσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα µεσοπρόθεσµα την επάρκεια των συντάξεων και τη δηµοσιονοµική ισορροπία», όπως επισηµαίνει η Επιτροπή Πισσαρίδη στο πόρισµά της;

Η ανεξάρτητη έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη δεν αποτελεί κυβερνητικό πρόγραµµα, αλλά αποτελεί έναν οδικό χάρτη, ένα κείµενο αναφοράς µε σηµαντικές προτάσεις που συµβουλευόµαστε και αξιολογούµε. Η ασφαλιστική µεταρρύθµιση του Ν. 4670/2020 µαζί µε την αναλογιστική µελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και τη µελέτη του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών για την επάρκεια των συντάξεων διασφαλίζουν τη βιωσιµότητα του Ασφαλιστικού µέχρι το 2070. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος των συντάξεων είναι απόλυτα διασφαλισµένο, δεν θίγονται ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης, αλλά ούτε και ώριµα και θεµελιωµένα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα.

Previous Article

Το τέµπο για την άρση του lockdown

Next Article

Προτεραιότητα της κυβέρνησης να ανοίξουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων – 4 Ιανουαρίου οι αποφάσεις – Ανησυχούν οι ειδικοί για την άρση του lockdown

Σχετικά Άρθρα