Απάντηση σε ερώτηση (και) Αλ. Αυλωνίτη για στήριξη μουσικών

Share:

Στις 10 Δεκεμβρίου 2020 ερώτηση στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου κατατέθηκε από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, την οποία συνυπέγραψε ο Βουλευτής Κέρκυρας και Αν.Τομεάρχης ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Αυλωνίτης, προς τους Υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  και Οικονομικών, αναφορικά με το μεγάλο ποσοστό των μουσικών που δικαιούνται το επίδομα ειδικού σκοπού και δεν λαμβάνουν την σχετική αποζημίωση.

Ύστερα από την ερώτηση, μας απεστάλη Απάντηση, την οποία υπογράφει η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η απάντηση αποτελεί απλή αντιγραφή της ισχύουσας νομοθεσίας και τίποτα παραπάνω. Δεν αναφέρεται καν εάν υπάρχει πρόθεση να ληφθούν μελλοντικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τη συμπεριλήψη όσο το δυνατόν περισσότερων μουσικών στα μέτρα στήριξης, ενώ σε πολλά σημεία το Υπουργείο υπεκφεύγει, επικαλούμενο τα «συνερωτώμενα Υπουργεία». Οι έως τώρα παρεμβάσεις της κυβέρνησης είναι ανεπαρκείς να στηρίξουν ουσιαστικά τους ανθρώπους της μουσικής και του πολιτισμού από την κρίση του κορωνοϊού.

Είναι υποχρέωση του κράτους να επιδείξει την αναγκαία πρόνοια και αλληλεγγύη σε όλους όσους πλήττονται και σε ότι αφορά τους καλλιτέχνες και δη τους μουσικούς η κυβέρνηση συνεχίζει να είναι απρόθυμη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να τους στηρίξει.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης :

«Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 2554/10.12.2020 Ερώτηση με θέμα: «Για ποιους λόγους μεγάλο ποσοστό των μουσικών που δικαιούνται το επίδομα ειδικού σκοπού δεν λαμβάνουν την σχετική αποζημίωση»

Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 2554/10.12.2020 Ερώτησης …….. σας γνωρίζουμε τα εξής:

Από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής των υγειονομικών μέτρων για την

αντιμετώπιση της πανδημίας και της συνακόλουθης λήψης μέτρων οικονομικής στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, αναδείχθηκε κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφισβήτησης ότι ο τομέας του πολιτισμού παρουσίαζε σημαντικές αποκλίσεις και δυσκολίες ένταξης στα οριζόντια μέτρα στήριξης. Παρά ταύτα, το ΥΠΠΟΑ κατέγραψε και επεξεργάστηκε τις περιπτώσεις αποκλίσεων εργαζομένων από τα οριζόντια μέτρα στήριξης, και αφού ήρθαμε

σε επικοινωνία με τους εργαζόμενους, προσπαθήσαμε, σε συνεννόηση με όλα τα συναρμόδια και συνερωτώμενα Υπουργεία, να εξεύρουμε και να πετύχουμε την βέλτιστη δυνατή λύση.

Σε συνεργασία με τα συνερωτώμενα Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων, οι μισθωτοί και επαγγελματίες του πολιτισμού εντάχθηκαν ήδη από τον Μάρτιο στα οριζόντια μέτρα της κυβέρνησης. Σημειώνεται ότι, η ένταξη των ΚΑΔ του Πολιτισμού στα οριζόντια μέτρα στήριξης έλαβε χώρα ταχύτατα με άμεση πρωτοβουλία του ΥΠΠΟΑ, συγκεντρώνοντας όλους τους σχετικούς με τις δραστηριότητες του Πολιτισμού

ΚΑΔ, προκειμένου να συμπεριληφθούν στα οριζόντια μέτρα. Περαιτέρω, το ΥΠΠΟΑ, σε συνεργασία με τα συνερωτώμενα Υπουργεία, προχώρησε και σε επόμενες κινήσεις, ώστε να καλυφθούν υποπεριπτώσεις εργαζομένων και ιδιαιτερότητες του πολιτιστικού κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό, εντάχθηκαν στα μέτρα στήριξης και οι δικαιούχοι εποχικού επιδόματος, οι οποίοι έχουν ήδη καταστεί δικαιούχοι του ποσού των 800 €.

Μέλημά μας ήταν και εξακολουθεί να είναι η ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων εργαζομένων στην αποζημίωση ειδικού σκοπού, οι οποίοι εξακολουθούσαν να παραμένουν εκτός οριζόντιων μέτρων, ακριβώς λόγω της νομικής πολυμορφίας των εργασιακών σχέσεων στον χώρο του πολιτισμού, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Έτσι, μετά από ενδελεχή εξέταση των αιτημάτων εργαζομένων, σωματείων, συνδικαλιστικών φορέων και στενή συνεργασία με τα συναρμόδια και συνερωτώμενα Υπουργεία, βρέθηκαν και υλοποιήθηκαν οι βέλτιστες δυνατές λύσεις για τους ανθρώπους του πολιτισμού, ώστε να ενταχθούν αναδρομικά για το χρονικό διάστημα Μαρτίου – Απριλίου 2020 νέες κατηγορίες δικαιούχων.

Ως εκ τούτου, δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης των €800 κατέστησαν όλοι οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έληξαν πρόωρα, πριν τον συμβατικό τους χρόνο, κατά την χρονική περίοδο από 15.2.2020 έως 20.3.2020 με τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείου Εργασίας και Οικονομικών. Σημειώνεται ότι η εν λόγω τροποποίηση έλαβε χώρα αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον χώρο του Πολιτισμού, ακριβώς διότι το ΥΠΠΟΑ διαπιστώνοντας ότι πολλές επιχειρήσεις του χώρου του Πολιτισμού διέκοψαν τις δραστηριότητές τους, ήδη από τα μέσα Φεβρουαρίου λόγω μειωμένης προσέλευσης του κοινού των θεαμάτων-ακροαμάτων, από την πρώτη στιγμή ενέσκυψε στο πρόβλημα και με την πολύτιμη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων διεύρυνε τις οριζόντιες προϋποθέσεις των χρονικών ορίων, προκειμένου να ενταχθούν και οι εργαζόμενοι του Πολιτισμού, οι οποίοι είχαν απωλέσει τις εργασίες τους ήδη από τον μήνα Φεβρουάριο.

Με την ως άνω τροποποίηση εντάχθηκαν στα οριζόντια μέτρα και κατέστησαν

δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνταν με βραχυχρόνιες συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (όπως συμβάσεις μιας ή δύο ημερών) με συμβατικό χρόνο έναρξης και λήξης εντός του ιδίου ως άνω χρονικού διαστήματος δηλαδή από 15.2.2020 έως 20.3.2020 σε μία ή σε περισσότερες επιχειρήσεις – εργοδότες. Επίσης με την τροποποίηση αυτή, εντάχθηκαν αναδρομικά στα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης και όσοι εργαζόμενοι, απασχολούνται σε πάνω από έναν εργοδότη και κάποιος/οι εξ αυτών δεν έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους και εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους δεν ξεπέρασαν το 50% των συνολικών ωρών εργασίας τους με βάση τις συμβάσεις εργασίας τους, από 15/3/2020 έως και 20/4/2020, καθώς και όσοι εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες του Πολιτισμού που υπάγονται σε έναν από τους κωδικούς ειδικοτήτων σύμφωνα με τον eΕΦΚΑ, απασχολήθηκαν σε μία ή σε περισσότερες επιχειρήσεις – εργοδότες και έχουν

ασφαλιστική ικανότητα σε ισχύ.

Όπως άλλωστε είναι γνωστό, το ΥΠΠΟΑ, με ουσιαστική παρέμβαση και πρωτοβουλία του, και με τη συνδρομή των συνερωτώμενων Υπουργείων, συνέστησε το Μητρώο Καλλιτεχνών, το οποίο, ενώ ξεκίνησε την εφαρμογή του, μεσούσης της πανδημίας, αξιοποιήθηκε και εξελίχθηκε μέσα σε λίγους μόνο μήνες, σε ένα απολύτως δυναμικό εργαλείο αποτύπωσης της πραγματικής κατάστασης του Πολιτιστικού και Δημιουργικού τομέα. Η πλατφόρμα στηρίζεται στην τηρούμενη από το Υπουργείο Εργασίας βάση καταγραφής επαγγελμάτων, σύμφωνα με τις ειδικότητες των εργαζομένων και των ελευθέρων επαγγελματιών του χώρου του Πολιτισμού, που αποτελεί τη μόνη υφιστάμενη βάση που υπήρχε ήδη στο Υπουργείο Εργασίας (ΣΤΕΠ92). Πλέον αυτών, έχουν προστεθεί, κατόπιν διαβούλευσης και εισήγησης φορέων και σωματείων, και επιπλέον επαγγέλματα. Η δημιουργία του Μητρώου ήταν εφικτή αποκλειστικά μέσω του Π.Σ. “Εργάνη”, το οποίο, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Παρά το γεγονός ότι το Μητρώο ξεκίνησε την λειτουργία του ως σύστημα χαρτογράφησης του χώρου του Πολιτισμού και των επαγγελματιών του, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η χάραξη κατάλληλων δημόσιων πολιτικών, εξελίχθηκε και λειτουργεί πλέον, με την συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών, ως εργαλείο χορήγησης επιδομάτων, προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν εντοπίζονται σε άλλα αρχεία. Με νέα θεσμική παρέμβαση και, συγκεκριμένα, με το άρθρο 20 του ν. 4722/2020 θεσπίσθηκαν νέα μέτρα στήριξης για τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο των

επαγγελματιών του πολιτισμού, με δυνατότητα επέκτασης και το επόμενο δίμηνο. Με τη συγκεκριμένη διάταξη ορίσθηκε ότι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 534€  καθίστανται καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες του πολιτισμού που είναι εγγεγραμμένοι έως και την 20η Οκτωβρίου 2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Επιπλέον, μετά από πρόσφατη πρωτοβουλία του ΥΠΠΟΑ και ενέργειες των

συνερωτώμενων Υπουργείων αποφασίστηκε η θέσπιση επιπρόσθετων μέτρων στήριξης για τους επαγγελματίες του πολιτισμού μέσω της παράτασης της προθεσμίας εγγραφής στο Μητρώο μέχρι την 10.01.2021. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α΄256/23-12-2020) θεσμοθετούνται και παρατείνονται τα μέτρα στήριξης των επαγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, οι οποίοι καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 534€ και για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2020, με δυνατότητα επιπλέον παράτασης, υπό την προϋπόθεση ότι θα εγγραφούν έως και την 10η Ιανουαρίου 2021 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Όπως αντιλαμβάνεστε η πληθώρα ενεργειών και πράξεων του ΥΠΠΟΑ και των συνερωτώμενων Υπουργείων απαντούν ήδη στα ερωτήματα σας. Εξειδικεύω όμως και σε απάντηση του πρώτου και δεύτερου ερωτήματος σας, σας ενημερώνω ότι όλοι όσοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις και ενεγράφησαν εμπροθέσμως στο Μητρώο, κατέστησαν δικαιούχοι, χωρίς να αποκλειστεί κανείς, υπό τις προϋποθέσεις (πχ να μην λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και να μην μισθοδοτούνται από το Δημόσιο) που καθορίστηκαν με την εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του άρ. 20 Ν. 4722/2020 ΚΥΑ (Β’ 4702) και την κατόπιν αυτής εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας (Α.Π.: 44343/1122/29.10.2020).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του συνερωτώμενου Υπουργείου Εργασίας, στο οποίο λειτουργεί η πλατφόρμα του Μητρώου, για τους μήνες Σεπτέμβριο (534€) και Οκτώβριο (534€), από τους συνολικά 17.709 εγγεγραμμένους στο Μητρώο έως 20.10.2020 (προθεσμία εγγραφής), και αφού υποβλήθηκαν σε έλεγχο στο μητρώο δημοσίων υπαλλήλων και με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, προχώρησαν προς πληρωμή σε 16.525 ΑΦΜ για τον μήνα Σεπτέμβριο και σε 16.631 ΑΦΜ για τον μήνα Οκτώβριο. Οι αντίστοιχοι αριθμοί για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ειδικών κατηγοριών που ανήκουν στην κατηγορία λ1 (800€) έχουν ως εξής:  από τα 17.709 ΑΦΜ (εγγεγραμμένα στο ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ μέχρι 20/10/2020), τα 16.719 εξ αυτών προχώρησαν προς πληρωμή, μετά από έλεγχο με το μητρώο δημοσίων υπαλλήλων και με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ. Σημειώνεται ότι πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία ελέγχου, η οποία αν και στο μεγαλύτερο μέρος της έχει ολοκληρωθεί, εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και ως εκ τούτου κάποιες τελευταίες πληρωμές διενεργούνται μέχρι και σήμερα.

Συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα εξαίρεσης από το Μητρώο, όπως εσφαλμένα

αναφέρετε, καθώς από τη στιγμή που δικαιούχος – απασχολούμενος με την μουσική (μουσικός, χορευτής, ηθοποιός κ.λ.π.) γνωστοποίησε τη δραστηριότητά του και ενεγράφη εμπροθέσμως στο Μητρώο, λαμβάνει την χορηγούμενη από το κράτος αποζημίωση. Είναι αυτονόητο ότι όλα τα οριζόντια μέτρα ενίσχυσης τα οποία έχουν δοθεί από την Κυβέρνηση και αφορούν όλους τους κλάδους της οικονομίας, χορηγούνται με την εγγραφή του δικαιούχου εντός ορισμένης προθεσμίας, την οποία οφείλει να τηρήσει ο δικαιούχος, ενώ η μη εγγραφή ή η εκπρόθεσμη εγγραφή καλλιτεχνών στο Μητρώο ενδεχομένως να εξυπηρετεί άλλου είδους ζητήματα.

Αναφορικά με το τιθέμενο στο τρίτο ερώτημά σας ζήτημα της “τροποποίησης” των προθεσμιών εγγραφής, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να χορηγηθεί αναδρομικά παράταση σε μια προθεσμία που έχει εκπνεύσει από την 20.10.2020. Ήδη όμως, ως αναφέρθηκε ανωτέρω, με νέα νομοθετική ρύθμιση και συγκεκριμένα με το άρθρο 121 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α΄256/23-12-2020), αποφασίστηκε η θέσπιση επιπρόσθετων μέτρων στήριξης για τους επαγγελματίες του πολιτισμού μέσω της παράτασης της προθεσμίας εγγραφής στο Μητρώο μέχρι την 10.01.2021.

Όσον αφορά το τέταρτο ερώτημά σας, είναι προφανές ότι εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του ΥΠΠΟΑ, ως εκ τούτου θα πρέπει να απαντηθεί από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο. Αναφορικά με το τελευταίο ερώτημα σας, είναι γνωστό ότι όλα ανεξαιρέτως τα μέτρα στήριξης όλων των κατηγοριών εργαζομένων και των επαγγελματιών ανακοινώνονται από την Κυβέρνηση και δημοσιοποιούνται τόσο μέσω του τύπου, όσο και μέσω των σωματείων που επιθυμούν να αναπαράγουν την σχετική δράση και να ενισχύσουν το πλέγμα της ενημέρωσης. Συνεπώς, όπως και με τα λοιπά μέτρα στήριξης, ομοίως και στα επιδόματα που χορηγήθηκαν μέσω του Μητρώου, ακολουθήθηκε ο ίδιος τρόπος ενημέρωσης. Μάλιστα, κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, γίνονταν αλλεπάλληλες τηλεδιασκέψεις μεταξύ ΥΠΠΟΑ και σωματείων εργαζομένων του πολιτισμού για λόγους ενημέρωσης και επίλυσης ζητημάτων. Επιπλέον, το ΥΠΠΟΑ, προ της λήξης της προθεσμίας εγγραφής, εξέδωσε ειδικό δελτίο τύπου-υπενθύμιση για την λήξη της προθεσμίας εγγραφής, καλώντας τον καλλιτεχνικό κόσμο να εγγραφεί, επισημαίνοντας ειδικώς τα συγκεκριμένα ποσά κάθε οικονομικής στήριξης. Επομένως, είναι αυταπόδεικτο ότι, το ΥΠΠΟΑ, από το Μάρτιο του 2020, προβαίνει αδιαλείπτως σε κάθε θεσμική παρέμβαση προς τα συναρμόδια και συνερωτώμενα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων εργαζομένων στα οριζόντια μέτρα στήριξης και για την επέκταση των τελευταίων. Το ΥΠΠΟΑ βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία όχι μόνο με τα συνερωτώμενα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά και με τους επαγγελματίες του Πολιτισμού, προκειμένου να εφαρμόζει τα ιδανικότερα, κατά περίπτωση, μέτρα για τη στήριξη του κλάδου και την ανάσχεση των συνεπειών της πανδημίας.

Η Υπουργός

Πολιτισμού και Αθλητισμού»

Previous Article

Σακελλαροπούλου για τα γεγονότα στην Ουάσιγκτον: Ο σεβασμός στους κανόνες είναι η ουσία της δημοκρατίας

Next Article

Δόμνα Μιχαηλίδου: Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί οι εμβολιασμοί στα γηροκομεία

Σχετικά Άρθρα