Άρθρο του Δικηγόρου Γιάννη Κοντού: «Ο νέος θεσμός του βοηθού δικαστή»

Share:

Βρίσκεται σε διαβούλευση έως τις 21/01 το νέο νομοσχέδιο της Κυβέρνησης για τον νέο Κώδικα των Δικαστικών Υπαλλήλων. Με το νομοσχέδιο αυτό επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός της σχετικής προηγούμενης νομοθεσίας που είχε θεσπιστεί το έτος 2000. Βασικό πνεύμα του νομοσχεδίου είναι η  διοικητική υποστήριξη της απονομής της Δικαιοσύνης από το Σώμα των δικαστικών υπαλλήλων. 

Η μεγάλη καινοτομία όμως της νέας αυτής νομοθεσίας είναι η θεσμοθέτηση και δημιουργία δύο καινούργιων κλάδων δικαστικών υπαλλήλων. Του Κλαδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου & του Κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων. 

Ο πρώτος κλάδος ουσιαστικά ιδρύει στην Ελλάδα το θεσμό του «Βοηθού Δικαστή», που καθήκον του θα είναι η επικουρία των Δικαστών σε όλα εκείνα τα έργα που είναι αναγκαία για την ταξινόμηση, τον προγραμματισμό και συντονισμό, την πρακτική, την διεκπεραίωση, καθώς και την τεκμηρίωση (νομοθετική, νομολογιακή και βιβλιογραφική) των υποθέσεων που χειρίζονται. 

Ήδη ο θεσμός του Βοηθού Δικαστή υφίσταται σε κάποιες Χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ και λειτουργεί θαυμάσια. 

Βεβαίως το τόσο σημαντικό και λεπτό αυτό έργο της επικουριας θα ανατεθεί σε εξειδικευμένους δικαστικούς υπαλλήλους υψηλής νομικής παιδείας και ικανοτήτων. 

Το αιώνιο ζητούμενο στη Χώρα μας είναι η επιτάχυνση των ρυθμών απονομής της Δικαιοσύνης, κάτι στο οποίο πιστεύεται ότι ο νέος θεσμός του Βοηθού Δικαστή θα βοηθήσει δραστικά. 

Ο δεύτερος Κλάδος (Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων) θα συμβάλλει στη σωστή πληροφόρηση για την έννοια των δικαστικών αποφάσεων, την ανασκευή ανακριβών δημοσιευμάτων, την ακριβή ενημέρωση του κοινού για ζητήματα της Δικαιοσύνης κλπ. 

Πρόκειται, όπως και να’ χει, για θετικά βήματα στην απονομή της Δικαιοσύνης που ουσιαστικά τα επιβάλλει ο εκσυγχρονισμός του Κράτους. 

Η ποιοτική απονομή της Δικαιοσύνης είναι πολύτιμο αγαθό για την κοινωνία και οι νέοι αυτοί θεσμοί σίγουρα θα συμβάλλουν σε αυτό. Ιδιαίτερα ο θεσμός του Βοηθού Δικαστή μπορεί να έχει έναν σημαίνοντα ρόλο. Αρκεί να οριοθετηθεί κατάλληλα, με δεδομένο ότι τέτοιοι «υβριδικοι» θεσμοί, στη Χώρα μας ενίοτε καταλήγουν και τείνουν να ξεφεύγουν από το ρόλο τους. Δηλαδή θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να οριοθετηθούν επακριβώς τα καθήκοντα τους, θα πρέπει να διαχωριστούν πλήρως από τα καθήκοντα του Δικαστή (δεν θα είναι Δικαστές), θα πρέπει να θεσμοθετηθούν εχέγγυα αμεροληψίας και αντικειμενικότητας, κατάλληλης νομικής κατάρτισης, ίσως μεταθέσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα (όπως ισχύει για τους Δικαστές) κλπ. 

Κατά τα λοιπά φαίνεται ότι με την θεσμοθέτηση τέτοιων πρωτοβουλιών, γίνονται θετικά βήματα για την ποιότητα και την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης, που είναι και το σοβαρό ζητούμενο, παρά το γεγονός ότι η τελευταία περνάει μια δύσκολη περίοδο λόγω του κλεισίματος των Δικαστηρίων που έχει προκαλέσει η αντιμετώπισης της πανδημίας. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα τα Δικαστήρια θα ξαναλειτουργήσουν και ότι η Δικαιοσύνη θα μπει σε μια νέα, πιο σύγχρονη, πιο ενδιαφέρουσα και πιο αποτελεσματική λειτουργία. 

Previous Article

Η πλειονότητα των σχολικών κτηρίων στην Κέρκυρα είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση.

Next Article

Κ. Ζορμπάς: «Πρώτο μέλημα της Π.Ι.Ν. η δημόσια υγεία»

Σχετικά Άρθρα