Έτος Νικόλαου Χαλικιόπουλου Μάντζαρου το 2022.

Share:
Το 2022 συμπληρώνονται 150 έτη από το θάνατο του συνθέτη και παιδαγωγού 
Νικόλαου Χαλικιόπουλου Μάντζαρου (1795-1872), ο οποίος μέσω των 
δραστηριοτήτων του επηρέασε καίρια τη μουσική δημιουργία και εκπαίδευση 
του Νεώτερου Ελληνισμού. Πράγματι, στον Μάντζαρο οφείλεται αφενός η 
δημιουργία πάμπολλων μουσικών έργων (με πλέον γνωστό τον Εθνικό Ύμνο), 
και αφετέρου η συστηματική κατάρτιση μουσικοδιδασκάλων και συνθετών, 
πολλοί από τους οποίους όρισαν τη μουσική της Ελλάδας κατά τον 19ο 
αιώνα. Προνομιακός χώρος διεύρυνσης της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του 
Μάντζαρου υπήρξε η Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας, της οποίας ο συνθέτης 
χρημάτισε αρχικά Επίτιμος Πρόεδρος και από το 1841 έως τον θάνατό του 
Καλλιτεχνικός Διευθυντής, προσφέροντας πάντοτε ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες 
του. Επίσης, δύο μαθητές του, ο Αντώνιος Λιμπεράλης και ο Σπυρίδων 
Ξύνδας συναριθμούνται στους εννέα αρχικούς ιδρυτές της Παλαιάς 
Φιλαρμονικής. Ταυτόχρονα οι ίδιοι μαζί με τον Δομένικο Παδοβά (επίσης 
μαθητή του Μάντζαρου) αποτέλεσαν τον καθηγητικό πυρήνα του ιδρύματος. Η 
δραστηριότητα του Μάντζαρου και των μαθητών του στη Φιλαρμονική 
υπογράμμισε τη σημασία της μουσικής πράξης και κατάρτισης ως διαταξικού 
κοινωνικού αγαθού. Έδωσε δέ και την αρχική ώθηση μιας πρωτόγνωρης (και, 
παρά τις δυσκολίες, ακόμη θαλερής) για τη νεώτερη Ελλάδα δημιουργικής 
και εκπαιδευτικής δυναμικής που έδρασε διαμορφωτικά τις επόμενες 
δεκαετίες και εκτός Επτανήσων.

Η παραπάνω ιδιαίτερη χρονική συγκυρία δημιουργεί στη Φιλαρμονική 
Εταιρεία Κερκύρας τη χαρά και την υποχρέωση να τιμήσει με τον πλέον 
κατάλληλο τρόπο τη μνήμη και την διαχρονική παρακαταθήκη του Εθνικού μας 
Συνθέτη και Ισόβιου Καλλιτεχνικού Διευθυντή της, Νικόλαου Χαλικιόπουλου 
Μάντζαρου. Αυτονοήτως, λοιπόν, με ομόφωνη απόφαση της Διοικητικής 
Επιτροπής της Φιλαρμονικής το 2022 κηρύχθηκε επισήμως έτος αφιερωμένο 
στον Νικόλαο Χαλικιόπουλο Μάντζαρο, στο έργο και στο διαχρονικό 
παράδειγμά του.

Παραλλήλως, έχουν ήδη δρομολογηθεί σειρά δράσεων και εκδηλώσεων, οι 
οποίες περιλαμβάνουν συναυλίες, έκθεση αρχειακού υλικού, εκδόσεις, 
ομιλίες και επιστημονικό συνέδριο. Οι παραπάνω εκδηλώσεις θα έχουν και 
χαρακτήρα ευρύτερου προβληματισμού, αφού η συμπλήρωση των 150 ετών από 
τον θάνατο του Μάντζαρου δρα και αναστοχαστικά μέσα στο κλίμα των 
ευρύτερων αλλαγών που έφερε στη μουσική πράξη η πανδημία. Για όλα τα 
παραπάνω θα υπάρξει ιδιαίτερη νεώτερη ενημέρωση.
Previous Article

Ταξιδεύουμε το μυαλό μας μέσω της μουσικής.

Next Article

Έναρξη εορτασμού του επετειακού έτους 2021 την 31η Δεκεμβρίου 2020

Σχετικά Άρθρα