Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων την Κυριακή 31/1

Share:

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να παρευρεθείτε  στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων,που θα   πραγματοποιηθεί την Κυριακή  31 Ιανουαρίου και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, με αποκλειστικό θέμα: «Απολογισμός  Πεπραγμένων   Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων  έτους 2020».

                                             Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού  Συμβουλίου 

                                                                Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  

                                                                     Νικόλαος  Μουζακίτης  

Previous Article

Το μεγαλύτερο δίκτυο υδατοδρομίων στην Ευρώπη και στον κόσμο δημιουργείται στην Ελλάδα!

Next Article

Δωρεάν δειγματοληπτικοί έλεγχοι για COVID-19, την Τρίτη 19 Ιανουαρίου, στα Διαπόντια νησιά.

Σχετικά Άρθρα