Ψηφιακή εξυπηρέτηση από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας.

Share:

Από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, γίνεται γνωστό
ότι έχει τεθεί σε λειτουργία από την Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΠ 329, το
Πρόγραμμα mykeplive, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να
εξυπηρετούνται εξ’ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης/βιντεοκλήσης.
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να κλείσουν ραντεβού, εισερχόμενοι στην
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Δημόσιας Διοίκησης Gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή
«Πολίτης και καθημερινότητα» – Εξ αποστάσεως ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση mykeplive.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς
TAXISnet και στις δύο (2) περιπτώσεις.
Μετά την είσοδο στην πλατφόρμα, ο αιτών επιλέγει: α) το θέμα της
Υπηρεσίας που τον αφορά από τα τέσσερα θεματικά πεδία (Διοικητική
πληροφόρηση και αιτήσεις, Υπηρεσίες και επιχειρήσεις, Εξυπηρέτηση
πολιτών με αναπηρία, Εξυπηρέτηση από τον Δήμο σας, β) την ημερομηνία
και ώρα του ραντεβού και καταχωρεί τα προσωπικά του στοιχεία
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,αριθμό τηλεφώνου,
διεύθυνση επικοινωνίας, ειδικές απαιτήσεις (εξ’ αποστάσεως διερμηνεία για
κωφούς/βαρήκοους), τρόπο παραλαβής του αιτηθέντος εγγράφου).
Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης αποστέλλεται στον πολίτη
α)επιβεβαίωση του ραντεβού και β) ο σύνδεσμος, μέσω του οποίου θα γίνει η
τηλεδιάσκεψη/βιντεοκλήση.

Το ραντεβού μπορεί να το κλείσει οποιοσδήποτε καταχωρώντας τα στοιχεία
του ενδιαφερόμενου πολίτη. Στην τηλεδιάσκεψη/βιντεοκλήση οφείλει να
συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος, καθώς στην αρχή αυτής γίνεται ταυτοποίηση
των στοιχείων του από τον υπάλληλο του ΚΕΠ.
Το πρόγραμμα mykeplive αφενός μπορεί να διευκολύνει τους συμπολίτες
μας με ειδικές ανάγκες παρέχοντας εξειδικευμένη εξυπηρέτηση με διερμηνέα
στα άτομα με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις και αφετέρου συμβάλλει στην
προστασία της δημόσιας υγείας λόγω covid-19 με την παροχή εξ’
αποστάσεως εξυπηρέτηση στο σύνολο του πληθυσμού.

Previous Article

Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Next Article

Λειτουργία της Μονάδας Σωματικής Αποτοξίνωσης (detox) της Ψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου.

Σχετικά Άρθρα