Επιστολή Γιάννη Κοντού για τους δασικούς χάρτες.

Share:

Ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Κέρκυρας κ. Γιάννης Κοντός, σήμερα ανέλαβε την
πρωτοβουλία να αποστείλει Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος
& Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα, τους Υφυπουργούς κ.κ. Ν. Ταγαρά και Γ.
Αμυρά και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της <<Ελληνικό Κτηματολόγιο>> κ. Δ.
Σταθάκη, με την οποίαν ζητά την αναστολή της ανάρτησης των Δασικών
Χαρτών στην ΠΕ Κέρκυρας, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Πιο συγκεκριμένα, προ ολίγων ημερών αναρτήθηκαν Δασικοί Χάρτες σε
πολλές περιοχές της Ελλάδος, μεταξύ των οποίων και ο Δασικός Χάρτης
της Π.Ε. Κέρκυρας (πλην κάποιων περιοχών).
Κατά τις πρώτες μέρες από την ανάρτηση, στην Κέρκυρα (όπως και σε
όλη την Ελλάδα), προέκυψαν αρκετά προβλήματα, αφού, επί
παραδείγματι, αποτυπώνονται ως δασικές εκτάσεις, πιθανόν από
λάθος, εκτάσεις που είναι αγροτικού χαρακτήρα και δεν έχουν ούτε
έναν θάμνο, ελαιώνες, καθώς και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και
εκτάσεις που εντός αυτών κείνται οικοδομές χτισμένες με νόμιμες
οικοδομικές άδειες. 
Όπως βεβαίως γίνεται αντιληπτό, κυριαρχεί μία ανασφάλεια στον
ενδιαφερόμενο πληθυσμό, αφού όλες αυτές οι περιπτώσεις, για να μην
οριστικοποιηθούν ως λανθασμένες, πρέπει να υπαχθούν στην
διαδικασία των ενστάσεων. 

Όμως παρότι η διαδικασία αυτή ακούγεται <<απλή>> (μέσω
ηλεκτρονικής πλατφόρμας κλπ), εντούτοις ενίοτε δεν είναι, αφού στις
περισσότερες περιπτώσεις, στη Κέρκυρα τουλάχιστον, υπάρχει έλλειψη
τίτλου του ιδιοκτήτη (μικρός κλήρος και πολλές χρησικτησίες), ενώ
απαιτείται ενίοτε τοπογράφηση των ακινήτων, ραντεβού και συμβουλές
με Μηχανικό ή Τοπογράφο, χρήση Δασολόγου και συχνά σύνταξη
Έκθεσης Φωτοερμηνείας από αεροφωτογραφίες παλαιοτέρων και
νεωτέρων ετών, συμβουλές ή ορισμός Δικηγόρου κ.ο.κ.
Όλα τα παραπάνω δηλαδή, χρειάζονται πολύ χρόνο και μεγάλη δαπάνη.
Και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο και πολύπλοκο σε μία εποχή
σαν αυτήν που διανύουμε σήμερα, με μία κοινωνία σε “lockdown” και
με μία οικονομία σε ύφεση, εξαιτίας της πανδημίας. 
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι παρά τις προφανώς καλές προθέσεις της
Κυβέρνησης να διευθετήσει και οριστικοποιήσει το ζήτημα των δασικών
εκτάσεων, η παρούσα στιγμή, εξαιτίας των χαρακτηριστικών της, ίσως
δεν είναι η πιο ενδεδειγμένη για κάτι τέτοιο.
Αυτή λοιπόν είναι και η αιτία για την οποίαν ζητήθηκε και η άμεση
αναστολή των αναρτήσεων των δασικών χαρτών (και για το ήδη
διατρέξαν διάστημα από την πρόσφατη ανάρτησή τους), τουλάχιστον
έως της λήξεως της πανδημίας και προς το σκοπό της αποφυγής του
κινδύνου απώλειας δικαιωμάτων των πολιτών.

Previous Article

Μείωση της Αντικειμενικής Δαπάνης των Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής ζητά ο Στ. Γκίκας.

Next Article

Η κυβέρνηση της ΝΔ μετέτρεψε τη μεταρρύθμιση των δασικών χαρτών σε σισύφειο σταυρόλεξο.

Σχετικά Άρθρα