Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ

Share:
Κατατέθηκε απόψε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με τίτλο ”Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης”.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Μέρος Α

Το μέρος Α αφορά την ρύθμιση των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του Μέρους Α’ ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2018/1808/ΕΕ για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, η οποία τροποποιεί, τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων

Μέρος Β

Το μέρος Β αναφέρεται, η στήριξη των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας για την εύρυθμη και υγιή λειτουργία τους και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και των θέσεων εργασίας των απασχολούμενων σε αυτούς. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ευέλικτου και ορθολογικού πλαισίου λειτουργίας, με απλοποιημένες διαδικασίες, διασφαλίζοντας όμως παράλληλα τη διαφάνεια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το παρόν αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση του κατάλληλου τοπίου που θα επιτρέψει την ολοκλήρωση των εκκρεμών, εδώ και πάρα πολλά έτη, αδειοδοτικών διαδικασιών.

Ταυτόχρονα, επιχειρείται η δημιουργία των αναγκαίων και ικανών συνθηκών που θα δώσουν την κατάλληλη ώθηση στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και θα της επιτρέψουν να καταστεί ένας σύγχρονος πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, εφάμιλλος, αν όχι καλύτερος, αντίστοιχων δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων της Ε.Ε., αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα και με σεβασμό στον σκοπό της παροχής δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και της συμβολής στην ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία του ελληνικού λαού.

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. βρίσκεται σε στάδιο δημιουργίας νέας ταυτότητας ως προς το περιεχόμενο και το πρόγραμμά της, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες, τον προϋπολογισμό της και με σεβασμό στα χρήματα των φορολογουμένων πολιτών. Με τις παρεμβάσεις αυτές, οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες που παρέχει η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. θα ανταποκρίνονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ποιοτική στάθμη που επιβάλλουν η κοινωνική της αποστολή και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Στην ουσία δίνεται η ευελιξία «στους τηλεοπτικούς σταθμούς να προσμετρούν στους εργαζομένους τους, ποσοστό έως 15% από προσωπικό που απασχολείται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή ανεξάρτητες εταιρίες παραγωγής, με εξαρτημένη σχέση εργασίας, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες για τις ανάγκες του συγκεκριμένου σταθμού».

Παράλληλα επιτρέπεται η συνέχιση εκπομπής των ραδιοφωνικών σταθμών που λειτουργούν σήμερα και οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Μητρώο του ΕΣΡ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης ραδιοφωνικών αδειών, ενώ ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για τη διαδικασία αδειοδότησης των περιφερειακών και θεματικών τηλεοπτικών σταθμών η 31η Δεκεμβρίου 2022. Ταυτόχρονα εισάγει «ρυθμίσεις για την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων που υφίστανται οι επιχειρήσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας και έκδοσης εφημερίδων σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής δυσπραγίας».

Previous Article

Τετ α τετ Δένδια – Πάιατ με φόντο το Κυπριακό και τα ελληνοτουρκικά

Next Article

Υπουργείο Εργασίας: «Παγώνουν» οι μετατάξεις ή αποσπάσεις υπαλλήλων από τον e-ΕΦΚΑ

Σχετικά Άρθρα