Τεμπλόνι… τάμαθες τα νέα;

Share:

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για το 2021, ανεξάρτητα από το ποιος φορέας θα κάνει την
μεταφορά και με εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό για τέλος εναπόθεσης και διαχείρισης μόλις
2.000.000, μπορούμε να μεταφέρουμε στην Κοζάνη 11.239 τόνους ( έντεκα χιλιάδες διακόσιους τριάντα εννέα
τόνους ). Μια ποσότητα, η οποία μπορεί να μεταφερθεί σε 149 ημέρες! …. Συνεπώς η μεταφορά μπορεί να
ξεκινήσει ακόμη και στις 4 Αυγούστου 2021. () Βέβαια για να συμβεί ακόμη και αυτό θα χρειαστεί να εγγραφούν στον προϋπολογισμό επιπλέον (*)
1.354.377€ για να πληρωθεί η μέχρι τότε μεταβατική διαχείριση στο Τεμπλόνι!
Χωρίς αυτήν την εγγραφή η μεταφορά θα ξεκινήσει από 01.01.2022!
Για να μεταφέρουμεκαι τους 27.500 τόνους ΑΣΑ το 2021 χρειάζονται επιπλέον 3.326.125 €! Ποσό για το οποίο
δεν υπάρχει καμία εγγραφή και καμία αναφορά στον προϋπολογισμό του 2021.
Η ποσότητα των ΑΣΑ που θα μεταφερθούν καθώς , η ημερομηνία και τα επιπλέον χρήματα που θα χρειαστούν,
υπολογίστηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τον Προϋπολογισμό του 2021, όπως κατατέθηκε
από την Δημοτική Αρχή προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή. Έναν προϋπολογισμό στον οποίο αποτυπώνεται
ξεκάθαρα ο πολιτικός σχεδιασμός της και για την διαχείριση των ΑΣΑ.Διερωτώμεθα :
 Μήπως οφείλεται στην έλλειψη χρημάτων, η μη ολοκλήρωση της μεταφοράς του 2020 και η μη
πραγματοποίηση της μεταφοράς για το 2021 ;
 Μήπως οφείλεται στην έλλειψη χρημάτων, το ξεκίνημα των διαγωνιστικών διαδικασιών από λάθος
υπόχρεους φορείς;……. για να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή οι διαδικασίες, κερδίζοντας χρόνο και
χρήμα;
 Μήπως οφείλεται στην έλλειψη χρημάτων ο μησεβασμός στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του
Τεμπλονίου, και στο περιβάλλον ;
Σύμφωνα με την ανάλυση του προϋπολογισμού του Δήμου και τον σχεδιασμό του για την διαχείριση των ΑΣΑ,
για να είναι οικονομικά βιώσιμο ένα τέτοιο μοντέλο διαχείρισης, θα χρειαστεί αύξηση των δημοτικών τελών
πάνω από 65%.
Αν ο λόγος είναι η έλλειψη χρημάτων, τότε υπάρχει και η άλλη λύση :
Να γίνει αλλαγή του σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων από την Δημοτική Αρχή και ΑΠΛΑ να εφαρμόσουμε
αυτά που προβλέπονται από τον Εθνικό Σχεδιασμό και για τα οποία όλες οι παρατάξεις είχαμε κάνει προεκλογική
σημαία ! Μείωση του όγκου σύμφωνα με τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας!
Ευχόμαστε για άλλη μια φορά να κάνουμε λάθος και στην ερμηνεία του προϋπολογισμού για το 2021!
Περιμένουμε από την Δημοτική Αρχή την δική της πολιτική ερμηνεία και ευχόμαστε να μην προστεθούν και αυτά
τα ερωτήματα στα προηγούμενα αναπάντητα ερωτήματα μας, από τις 14 Δεκεμβρίου του 2020.

Πηγές άντλησης στοιχείων :
Προϋπολογισμός 2021, σελίδα 41

Previous Article

Συνάντηση Στ. Γκίκα με Υπουργό Εσωτερικών Μ. Βορίδη για έκτακτες Χρηματοδοτήσεις

Next Article

Δημ. Μπιάγκης: Η πανδημία δοκιμάζει πάνω από όλα τον ανθρωπισμό μας

Σχετικά Άρθρα