Κεραμέως στα Παραπολιτικά: Παρέμβαση στα ΑΕΙ μόνο όπου υπάρχει παραβατικότητα

Share:

Η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, αναλύει το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σε λίγες ημέρες για τη φύλαξη των πανεπιστημίων και εξηγεί τον τρόπο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών

Μόνο σε πανεπιστήμια τα οποία αντιμετωπίζουν συστημικά προβλήματα παραβατικότητας θα αναπτυχθεί η λεγόμενη «πανεπιστημιακή αστυνομία», τονίζει η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως, η οποία προαναγγέλλει νέο νομοσχέδιο με μεγάλες αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, από τον τρόπο διοίκησης των ΑΕΙ μέχρι τα προγράμματα σπουδών.

Το νοµοσχέδιο µε ρυθµίσεις για τα ΑΕΙ ψηφίζεται αυτή την εβδοµάδα στη Βουλή. Πότε θα δούµε τα πρώτα µέλη της Οµάδας Προστασίας Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων και σε ποια ΑΕΙ;

Πρόκειται για νοµοσχέδιο που αποσκοπεί στην επίλυση παθογενειών δεκαετιών, στην αναβάθµιση του επιπέδου σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά µας Ιδρύµατα, στην εξασφάλιση πιο στοχευµένων και πιο ποιοτικών επιλογών για τους νέους µας και µεγαλύτερης αυτονοµίας για τα πανεπιστήµιά µας, στη βελτίωση του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος. Μεταξύ των ρυθµίσεων που προτείνουµε σχετικά µε την αναβάθµιση του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος είναι και η θεσµοθέτηση των Οµάδων Προστασίας Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων (ΟΠΠΙ). Μετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου, θα δροµολογηθούν οι διαδικασίες για την έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος και την προκήρυξη των θέσεων των µελών της ΕΛ.ΑΣ. που θα στελεχώσουν τις οµάδες. Και βεβαίως ισχύουν οι διατάξεις που ψηφίστηκαν τον Αύγουστο 2019 και οι οποίες επιτρέπουν την παρέµβαση των Αρχών εντός των χώρων των πανεπιστηµίων. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι µέλη των ΟΠΠΙ να διατεθούν µόνο σε πανεπιστήµια τα οποία αντιµετωπίζουν συστηµικά προβλήµατα παραβατικότητας.

Από την αύξηση των βάσεων εισαγωγής έχετε υπολογίσει πόσο λιγότεροι τελειόφοιτοι θα εισαχθούν στα ΑΕΙ το 2021 σε σχέση µε τις προηγούµενες χρονιές; Ποια είναι η πρόβλεψη για τους νέους αυτούς;

Στόχος των προτεινόµενων αλλαγών είναι να ενισχυθούν οι ακαδηµαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής στα πανεπιστήµια. Οταν επιτρέπουµε σε έναν υποψήφιο µε επίδοση 1 και 2 στα 20 να εισαχθεί σε πανεπιστηµιακό τµήµα, κοροϊδεύουµε πρώτα τον ίδιο τον υποψήφιο, γιατί οι πιθανότητες να αποφοιτήσει από το τµήµα αυτό είναι εξαιρετικά χαµηλές. Κοροϊδεύουµε, όµως, και τους συµφοιτητές του που έχουν πασχίσει για να εισαχθούν στο πανεπιστήµιο µε πολύ υψηλότερες επιδόσεις και, βεβαίως, κοροϊδεύουµε και τον Ελληνα φορολογούµενο, ο οποίος πληρώνει φόρους για τους φοιτητές που εισάγονται µε τόσο χαµηλές επιδόσεις, αντί να αξιοποιούνται οι πόροι αυτοί για την αναβάθµιση των σπουδών εκείνων που έχουν εισαχθεί πληρώντας ακαδηµαϊκές προϋποθέσεις. Ο αριθµός των

Προχωράμε στους πρώτους, έπειτα από περίπου δέκα χρόνια, μόνιμους διορισμούς στη Γενική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

φοιτητών που θα εισαχθούν εντέλει στα πανεπιστήµια θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, όπως είναι οι επιδόσεις όλων των υποψηφίων του κάθε επιστηµονικού πεδίου, καθώς και η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, που θα θεσπίσει το κάθε πανεπιστηµιακό τµήµα. Μια σηµαντική καινοτοµία του νοµοσχεδίου είναι η δυνατότητα υποβολής παράλληλου µηχανογραφικού για την εγγραφή σε δηµόσιο Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Οι πανεπιστηµιακές σπουδές είναι µια πολύ σηµαντική εκπαιδευτική διαδροµή, αλλά δεν είναι η µόνη. Υπάρχει και η διαδροµή της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, µια διαδροµή που ακολουθεί ένα µεγάλο ποσοστό, αν όχι η πλειονότητα των νέων σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πριν από έναν µήνα νοµοθετήσαµε την ουσιαστική αναβάθµιση των δοµών επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου µάθησης, όπως ΕΠΑ.Λ., ΙΕΚ, Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης. Φέραµε τις δοµές αυτές πιο κοντά στις πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς, δίνοντας σηµαντικές προοπτικές απασχόλησης στους αποφοίτους τους. Οικοδοµούµε για τους νέους µας επιλογές, εναλλακτικές διαδρομές. Και εκείνοι κάνουν τις επιλογές τους με βάση τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τις προτιμήσεις τους.

Το «κέντρο ελέγχου και λήψης σημάτων και εικόνων», που θεσμοθετεί το νομοσχέδιο, προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις. Πού θα μπουν κάμερες στα πανεπιστήμια και τι θα καταγράφουν;

Πρόκειται για προβλέψεις που ισχύουν διεθνώς σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού και έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, την καταπολέμηση εστιών παραβατικότητας. Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, κάθε ΑΕΙ τοποθετεί ηλεκτρονικά και λοιπά

Η επόμενη μεταρρύθμιση αφορά ζητήματα διοίκησης των ΑΕΙ, των προγραμμάτων σπουδών, εκλογής του διδακτικού προσωπικού, ενίσχυσης της αυτονομίας…

συστήματα ασφαλείας. Τα συστήματα αυτά δεν θα καταγράφουν τις πανεπιστημιακές παραδόσεις ή τους χώρους εργασίας των μελών ΔΕΠ, ενώ η λειτουργία τους θα διέπεται από την τήρηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Επί των διατάξεων ζητήθηκε η γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τα σχόλιά της ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο. Ως προς τα σημεία τοποθέτησης των συστημάτων ασφαλείας, με απόφαση της Συγκλήτου κάθε ΑΕΙ, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ασφαλείας και Προστασίας, θα εγκρίνεται σχέδιο ασφαλείας και προστασίας, στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας, το χρονοδιάγραμμα, καθώς και οι χώροι εφαρμογής τους.

Ακολουθούν κι άλλες αλλαγές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το προσεχές διάστημα και προς ποια κατεύθυνση;

Η επόμενη μεταρρύθμιση που ετοιμάζουμε σχετικά με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αφορά τον νόμο-πλαίσιο και περιλαμβάνει ζητήματα που άπτονται -μεταξύ άλλων- της διοίκησης των ιδρυμάτων, των προγραμμάτων σπουδών, των διαδικασιών εκλογής του διδακτικού προσωπικού, της ενίσχυσης της αυτονομίας των ιδρυμάτων, της απελευθέρωσης της έρευνας και της προσέλκυσης συμπράξεων με ιδιωτικούς φορείς.

Ποιος είναι ο προγραμματισμός σας για προσλήψεις δασκάλων και καθηγητών εντός του 2021;

Προχωράμε στους πρώτους, έπειτα από περίπου δέκα χρόνια, μόνιμους διορισμούς στη Γενική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πρόκειται για 10.500 διορισμούς εκπαιδευτικών, οι οριστικοί πίνακες των οποίων βρίσκονται υπό επεξεργασία από το ΑΣΕΠ. Οι διορισμοί αυτοί έρχονται να εμπλουτίσουν το ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης και να καλύψουν σημαντικές ανάγκες πολλών ετών. Προστίθενται με αυτόν τον τρόπο στους 4.500 μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που υλοποιήσαμε πέρυσι, τους πρώτους στην ιστορία της χώρας στον ευαίσθητο αυτό χώρο της εκπαίδευσης.

Η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας, και ιδιαίτερα της Αττικής, είναι σε κρίσιμο σημείο. Υπάρχουν στον σχεδιασμό σας ενδεχόμενα μέτρα για παράταση του σχολικού έτους ή διεξαγωγή μαθημάτων πρωί – απόγευμα ή κάποιες άλλες ρυθμίσεις, για να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί κατά το δυνατόν ομαλά το σχολικό έτος;

Πρόκειται, αναμφισβήτητα, για μια πολύ ιδιαίτερη εκπαιδευτική χρονιά. Στόχος μας καθ’ όλο το διάστημα της πανδημίας είναι, αφενός, η προστασία της ατομικής και δημόσιας υγείας και, αφετέρου, η όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Προχωρούμε με πολύ προσεκτικά βήματα, μελετώντας σε καθημερινή βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα και ακούγοντας με προσοχή τις εισηγήσεις των ειδικών. Κατά το διάστημα αναστολής της διά ζώσης λειτουργίας των σχολείων, η διδασκαλία προχωρά μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ενώ παρακολουθείται πολύ στενά η κάλυψη της ύλης. Μελετούμε στενά τις επιδράσεις της πανδημίας και στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στην ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη των μαθητών και δεν θα διστάσουμε να προσαρμόσουμε τυχόν πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας που έχουν αναστατωθεί από την πανδημία. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί για φέτος σημαντικός περιορισμός στην εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων.

Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές είναι καθημερινά στις τάξεις με 20 ή 25 παιδιά. Γίνονται αρκετά τεστ για κορονοϊό; Θα έπρεπε να μπουν σε προτεραιότητα ως προς τον εμβολιασμό τους;

Οπως ξέρετε, αυτήν τη στιγμή λειτουργούν όλα τα σχολεία της χώρας, εκτός από τα Λύκεια που βρίσκονται σε περιοχές με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο. Σε αναστολή διά ζώσης λειτουργίας για λόγους πρόληψης από τον κορονοϊό βρίσκεται το 0,5% των σχολείων σε όλη την επικράτεια και το 0,2% των τμημάτων. Σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα, μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, συμβάλλουν στην υποδειγματική τήρηση των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον

Εχει ήδη ανακοινωθεί για φέτος σημαντικός περιορισμός στην εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων

κορονοϊό, ενώ διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε δομές τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Παράλληλα, μέσω της πλατφόρμας https://edu.testing.gov.gr, δίνεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές 16 ετών και άνω να υποβληθούν δωρεάν σε τεστ για τον κορονοϊό σε 386 σημεία σε όλη τη χώρα. Καλώ εκπαιδευτικούς και μαθητές να αξιοποιήσουν αυτήν τη δυνατότητα, να υποβάλλονται συστηματικά στους δωρεάν αυτούς ελέγχους, για να θωρακίσουμε ακόμα περισσότερο τα σχολεία μας από τον κορονοϊό. Σχετικά με τον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έχει διευκρινίσει ότι οι εκπαιδευτικοί προβλέπεται να εμβολιαστούν πριν από τον γενικό πληθυσμό.

Θα αλλάξει το πλαίσιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στα σχολεία και πότε;

Ηδη από την τρέχουσα σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει η εσωτερική και η εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, προς όφελος των μαθητών μας και για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μας. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία εφαρμόζεται ευρέως σε χώρες του εξωτερικού και στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών. Μεταξύ των αμέσως επόμενων νομοθετικών πρωτοβουλιών μας είναι και η αξιολόγηση εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης προς εφαρμογή από το αμέσως επόμενο σχολικό έτος. Η αξιολόγηση θα οργανώνεται σε δύο διαφορετικά πλαίσια: συνολική (summative) αξιολόγηση για τα στελέχη εκπαίδευσης, η οποία συνδέεται με την έρευνα για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας, και διαμορφωτική (formative) αξιολόγηση για τους εκπαιδευτικούς, με διττό στόχο την επιβράβευση της προσπάθειας και τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης, μέσω σκιαγράφησης δυνατοτήτων και αδυναμιών.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παραπολιτικά το Σάββατο 06 Φεβρουαρίου

Previous Article

Δάσκαλε που… δίδασκες: Η περιοδεία του Τσίπρα στην Πάτρα και το φαγητό με 30 άτομα σε… κλειστό μαγαζί (Εικόνες & Βίντεο)

Next Article

Βουλή: Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητάς για την Πανεπιστημιακή αστυνομία

Σχετικά Άρθρα