Προκήρυξη 8 θέσεων γιατρών στο Γ.Ν.Κερκύρας

Share:

Με την αριθμ 2451/9-2-2021 απόφαση προκήρυξης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου
Κέρκυρας, που εκδόθηκε ύστερα από την αριθμ. Γ4α/Γ.Π./5333/05-02-2021 εγκριτική
απόφαση του Υπουργείου Υγείας, στα πλαίσια της ενίσχυσης του Νοσοκομείου Κέρκυρας με
ιατρικό προσωπικό και με ειδικότητες, που θα συνδράμουν στην αντιμετώπιση και διαχείριση
της πανδημίας , προκηρύχθηκαν οι παρακάτω οκτώ (8) κενές οργανικές θέσεις,
ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία.
1 θέση στον βαθμό του Διευθυντή ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1 θέση στον βαθμό του Διευθυντή ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
2 θέσεις στον βαθμό του Επιμελητή Α’ ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία
και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στην Μ.Ε.Θ.) ή ΓΕΝΙΚΗΣ/
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ( με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση-
συντονισμό του έργου της εφημερίας) για το ΤΕΠ
1 θέση στον βαθμό του Επιμελητή Α’ ειδικότητας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
1 θέση στον βαθμό του Επιμελητή Α’ ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
2 θέσεις στον βαθμό του Επιμελητή Α’ ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
Η απόφαση της προκήρυξής έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του
Νοσοκομείου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση
esydoctors.moh.gov.gr., αρχίζει στις 16/02/2021 και ώρα 12.00 και λήγει στις
03/03/2021 και ώρα 12.00.

Previous Article

Δημήτρης Μπιάγκης: Ποιότητα και ταυτότητα ο δρόμος για το κερκυραϊκό λάδι

Next Article

Γιώργος Καλούδης για το απεριποίητο κενοτάφιο του εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολωμού

Σχετικά Άρθρα