Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Share:

Έχοντας υπόψη το άρθρο 167 του ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σας καλούμε
σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 και
ώρα 14:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, προς λήψη απόφασης
στα παρακάτω θέματα ως εξής:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα –
Τσαγκαροπούλου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Ποια η τύχη του Αρχοντικού Ρώμα στην Ζάκυνθο;
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος
Γαλιατσάτος.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Οι δια της πλαγίας οδού απευθείας αναθέσεις δημοσίων έργων και οι συνέπειες
αυτών.
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος
Γαλιατσάτος.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Οι δασικοί χάρτες ευλογία η κατάρα;
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος
Γαλιατσάτος
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Τα Κέντρα Υγείας βρίσκονται προ πολλού σε άθλια κατάσταση και δεν
χωρούν πλέον άλλες καθυστερήσεις ως προς την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Ιόνιος Συμμαχία ¨ κ. Σπυρίδων Σπύρου.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Μέτρα και πρωτοβουλίες της ΠΙΝ σχετικά με τα προβλήματα που έχουν
ανακύψει με την ανάρτηση των δασικών χαρτών και την τεράστια οικονομική επιβάρυνση σε
μικροϊδιοκτήτες και μικρομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους.
Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα
Μπαλού.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 6η : Σχετικά με την επισκευή του Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου Ληξουρίου, η
οποία εκκρεμεί από τους σεισμούς του 2014 και αποκτά πια χαρακτηριστικά σκανδάλου.
Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα
Μπαλού.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 7η: Σχετικά με τη δυνατότητα λειτουργίας των Κέντρων Υγείας ως εμβολιαστικά
κέντρα και την πορεία του επισκευαστικού προγράμματος των Κέντρων Υγείας και του
Νομαρχιακού Νοσοκομείου Αργοστολίου, που είχε εξαγγείλει η περιφερειακή αρχή.
Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα
Μπαλού.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Κατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Νέος
Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων – ΦΟΔΣΑ
Α.Ε ΟΤΑ.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου
ΘΕΜΑ 2ο: ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 2021-2023 και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2024-
2027.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Υπαίθρου κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής .

ΘΕΜΑ 3ο: Δράσεις Προβολής Αγροτικών Προϊόντων 2021
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Υπαίθρου κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής .
ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός υπολόγου χρηματικής διαχείρισης πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών
μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού που προσλαμβάνεται από την ΠΕ Κεφαλληνίας και
τοποθετείται στο Τμήμα Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ Κεφαλληνίας για την κάλυψη εποχικών ή άλλων
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο πλαίσιο εκτέλεσης και εφαρμογής του προγράμματος
εμβολιασμών κατά της οζώδους Δερματίτιδας για το έτος 2021.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Υπαίθρου κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής .
ΘΕΜΑ 5ο : ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος
Γαλιατσάτος.
ΘΕΜΑ 6ο: Αύξηση, διεύρυνση και αναπροσαρμογή των όρων του προγράμματος ‘’Ενίσχυση
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία covid -19’’.
Εισηγήτρια: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα
Μπαλού.

Previous Article

Χρηματοδότηση Ερευνητικών Δράσεων μελών ΔΕΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου

Next Article

Η ΕΛΜΕ για τα κρούσματα στα σχολεία της Κέρκυρας.

Σχετικά Άρθρα