Χρηματοδότηση Ερευνητικών Δράσεων μελών ΔΕΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου

Share:

Με απόφαση που ελήφθη κατά την 11 η /08.02.2021 συνεδρίαση του Πρυτανικού
Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε η χρηματοδότηση των ερευνητικών
δράσεων μελών ΔΕΠ για το ημερολογιακό έτος 2021. Η χρηματοδότηση αυτή έχει ως σκοπό
την ενίσχυση του ερευνητικού έργου των Καθηγητών και Λεκτόρων του Ιονίου
Πανεπιστημίου και θα υλοποιηθεί μέσω της ενίσχυσης της δυνατότητας δημοσίευσης του
έργου τους σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια ως εξής:
Α. Κάλυψη δαπάνης δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά
Καλύπτεται το κόστος δημοσίευσης που πραγματοποιείται από μέλη ΔΕΠ του Ιονίου
Πανεπιστημίου σε επιστημονικά περιοδικά με το καθεστώς της ανοικτής πρόσβασης (open
access). Το συνολικό ποσό που διατίθεται για την κάλυψη της συγκεκριμένης δαπάνης σε
ιδρυματικό επίπεδο για το ημερολογιακό έτος 2021 ανέρχεται στα 50.000,00 ευρώ.
Β. Κάλυψη δαπάνης συμμετοχής σε επιστημονικό συνέδριο:
Καλύπτεται αποκλειστικά το κόστος εγγραφής σε επιστημονικά συνέδρια (registration fee)
για μέλη ΔΕΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η παρουσίαση
ανακοίνωσης στο συνέδριο ή και η δημοσίευση εργασίας στα πρακτικά. Το συνολικό ποσό
που διατίθεται για την κάλυψη της συγκεκριμένης δαπάνης σε ιδρυματικό επίπεδο για το
ημερολογιακό έτος 2021 ανέρχεται στα 50.000,00 ευρώ.

Previous Article

Πολιτική Προστασία: Καύσιμα και τρόφιμα να έχουν τα νοικοκυριά λόγω “Μήδειας”

Next Article

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Σχετικά Άρθρα