Η πρόταση της “Λαϊκής Συσπείρωσης” έχει ως αφετηρία της την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και τη φορολογική ελάφρυνση του λαού.

Share:

Η “Λαϊκή Συσπείρωση” δεν αντιμετωπίζει τον Προϋπολογισμό ξεκομμένο από τη συνολικότερη
πολιτική και οικονομική κατάσταση και δε θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού τα
χρήματα που λαμβάνει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων από την κρατική
επιχορήγηση είναι άρρηκτα δεμένα με:
• Πολιτικές αποφάσεις όπως ο “δημοσιονομικός κορσές” που επιβάλλει το Παρατηρητήριο
αναγκάζοντας να φτιάχνονται ισοσκελισμένοι Προϋπολογισμοί ενταγμένοι στις επιταγές των
μνημονιακών νόμων περί δημοσιονομικής σταθερότητας.
• Ένα Μεσοπρόθεσμο που έχει ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση μέχρι το 2022 που
υλοποιεί η σημερινή κυβέρνηση και προβλέπει ότι η κρατική χρηματοδότηση για την Τοπική
Διοίκηση θα έχει “ταβάνι” τα 2,7 δισ.
• Τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2021 που έχει ψηφίσει η σημερινή κυβέρνηση και προβλέπει
να δοθούν στους δήμους Κ.Α.Π. 1,9 δισ. Ευρώ ενώ οι συνολικές κρατικές επιχορηγήσεις στους
Δήμους προβλέπονται στα 2,76 δις. (μειωμένα κατά 214 εκατ. σε σχέση με το 2020).
• Ένα επαναλαμβανόμενο έργο εμπαιγμού από όλες τις μέχρι τώρα κυβερνήσεις οι οποίες
διαδοχικά με τον “Καποδίστρια”, τον “Καλλικράτη” και τον “Κλεισθένη”, καθώς και το
ευφυολόγημα της “αποκέντρωσης πόρων και αρμοδιοτήτων”, σταδιακά αποψιλώνουν τους
δήμους από κρατική χρηματοδότηση και τους καθιστούν άλλον ένα φορολογικό μηχανισμό
στο πλάι του κράτους μέσω της ανταποδοτικότητας.
Το διαχρονικό έλλειμμα επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης στους δήμους καλείται να το
πληρώσει ο λαός με την ιδιότητα του δημότη ή του κατοίκου. Ήδη στον Κρατικό
Προϋπολογισμό του 2021 προβλέπεται το 93% των φορολογικών βαρών να μεταφερθεί στις
πλάτες του λαού.
Η “Λαϊκή Συσπείρωση” παλεύει, ώστε το κράτος να έχει την αποκλειστική ευθύνη της
χρηματοδότησης των δήμων μαζί και την ευθύνη μισθοδοσίας των εργαζομένων σε αυτούς.
Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό απαιτεί, λοιπόν, να
ανατραπεί η σημερινή σχέση που το μεγάλο κεφάλαιο συνεισφέρει μόνο το 7% των
φορολογικών βαρών και μάλιστα για το 2021 προβλέπεται τα φορολογικά έσοδα του
κράτους από τα Νομικά Πρόσωπα θα φτάσουν στα 3,4 δισ. όταν αντίστοιχα προβλέπεται ότι
τα έσοδα από τη φορολογία των φυσικών προσώπων θα φτάσουν στα 10,2 δις. ευρώ
(αυξημένα μάλιστα κατά 200 εκατ. Ευρώ)

Και σαν να μην έφτανε αυτό, πλέον το κράτος και η κυβέρνηση δεν αφήνουν όποιον
διαφωνεί να κάνει έστω μία πρόταση αφού θα πρέπει να υποβάλλει αιτιολογική έκθεση και
αυτή να έχει εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή. Δηλαδή όποιος θέλει π.χ. να μειωθούν οι
δημοτικοί φόροι κατά 20-30% θα πρέπει να πείσει ότι αυτό δεν πλήττει τα δημοσιονομικά της
χώρας και του Δήμου! Ένα σύνολο μέτρων πειθάρχησης με τη δημοσιονομική πολιτική και την
αστική στρατηγική την οποία οφείλει θεσμικά να ακολουθεί η Τοπική Διοίκηση, με
αποκορύφωμα τις τελευταίες ρυθμίσεις του Κλεισθένη Ι με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τις
πρόσφατες της ΝΔ που εξοβελίζουν τη λευκή και την αρνητική ψήφο στον προϋπολογισμό και
το τεχνικό πρόγραμμα.
Η πρόταση της “Λαϊκής Συσπείρωσης” έχει ως αφετηρία της την ικανοποίηση των λαϊκών
αναγκών και τη φορολογική ελάφρυνση του λαού. Άρα εδράζεται στη φορολόγηση του
μεγάλου κεφαλαίου, το οποίο, μάλιστα, μέσα από τους δήμους, βρίσκει και νέο πεδίο
κερδοφορίας (ΣΔΙΤ για σχολεία, διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση, πρόγραμμα
“Φιλόδημος”, αξιοποίηση ελεύθερων χώρων, ευρωπαϊκά επενδυτικά προγράμματα κ.ά.), με
τις διαχρονικά θεσμικές αλλαγές.
Ο φετινός Προϋπολογισμός του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων είναι
προσαρμοσμένος σ’ αυτή την πολιτική, της αποδοχής της καθήλωσης πόρων από το κράτος και
της φορολόγησης του δημότη.
Από τα ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων για το 2021:
• 8,62 εκατ. προέρχονται από την κρατική χρηματοδότηση ποσοστό 42,64%
• 11,60 εκατ. προέρχονται από “ίδια έσοδα”, δηλαδή φόρους και τέλη ποσοστό 57,36%
Κάθε χρόνο δηλαδή και χειρότερα αφού στα βεβαιωθέντα έσοδα του περσινού
προϋπολογισμού η αναλογία επί των Τακτικών εσόδων ήταν 44,24% από κρατική
χρηματοδότηση και 55,76% από ίδιους πόρους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα χρήματα που παίρνει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων
για λειτουργικές δαπάνες (8.624.687,43) ως τακτικά έσοδα, από το κράτος, επαρκούν σχεδόν
μόνο για το μισθολογικό κόστος του εργατικού προσωπικού του δήμου(8.573.571,00), χωρίς
να υπολογιστεί η μισθοδοσία των ανταποδοτικών υπηρεσιών και οι υπόλοιπες λειτουργικές
ανάγκες που έχει ένας δήμος. Το στοιχείο αυτό φανερώνει την κατεύθυνση ότι οι δήμοι για να
λειτουργούν και να ανταποκρίνονται στοιχειωδώς στις υποχρεώσεις τους, δηλαδή να
πληρώνουν το προσωπικό τους, αλλά και μια σειρά άλλες λειτουργικές δαπάνες πρέπει να
φορολογούν τους δημότες, αφού το κράτος στερεί πόρους από τους δήμους. Επόμενο βήμα
δυστυχώς είναι η γενίκευση της μη μόνιμης εργασίας στους δήμους, η εντατικοποίηση
συνθηκών εργασίας του προσωπικού.
Στα ΤΑΚΤΙΚΑ έσοδα στον Προϋπολογισμό του δήμου προβλέπονται 7,95 εκατ. από τα δημοτικά
τέλη. Αυτά υπολογίζονται από τη διοίκηση με ταξικό πρόσημο, βαραίνοντας το λαό και
ελαφρύνοντας τις μεγάλες επιχειρήσεις που λειτουργούν στο δήμο και μάλιστα υπολογίζονται

με βάση τα τ.μ. και όχι τη φορολογική ικανότητα. Τα δημοτικά τέλη αντιστοιχούν στο 39,31%
των τακτικών εσόδων του δήμου, για τα οποία η “Λαϊκή Συσπείρωση” διαφωνεί και προτείνει
διαφορετικό τρόπο υπολογισμού τους, γιατί σήμερα είναι υπερώριμο ζήτημα να προχωρήσει ο
Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων σε μείωση τελών στην κατοικία και στα μικρά
εμπορικά καταστήματα με αντίστοιχη αύξηση στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ακόμα και τα έσοδα
των ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ που ανέρχονται σε 975 χιλ. ευρώ για το 2021 δηλ. κατά μέσο όρο
9.200,00 ευρώ ανά σχολείο δεν επαρκούν για την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Το
αποτέλεσμα είναι, σε πολλές περιπτώσεις, οι γονείς να βάζουν το χέρι στην τσέπη για την
καθημερινή λειτουργία, σε μια κατά τα άλλα δωρεάν Παιδεία.
Ο Προϋπολογισμός του δήμου είναι τέτοιος που στη συνεχόμενη μείωση της κρατικής
χρηματοδότησης απαντά με πρόβλεψη της διοίκησης να διατηρήσει την είσπραξη σε φόρους
και τις εισφορές από τα τακτικά έσοδα.
Και ο φετινός Προϋπολογισμός συντηρεί μια υπάρχουσα κατάσταση, έχει έντονα τα
χαρακτηριστικά του εικονικού, στηρίζεται στη φορολογία του δημότη και στην ανταπόδοση
και επιτείνει ακόμα περισσότερο τη λειτουργία του δήμου με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια
στη λογική “κόστος – όφελος”. Ας δούμε ορισμένα οικονομικά μεγέθη που αποδεικνύουν
περίτρανα την εκτίμησή μας αυτή :
-Προβλέπεται να δοθεί στις Κοινότητες σαν πάγια προκαταβολή 2021 μόνο το ποσόν των
105.000,00 ευρώ( το ίδιο ποσόν με αυτό του 2020).
-Προβλέπεται ετήσια πληρωμή για την εξυπηρέτηση τραπεζικών δανείων (τόκοι ,
χρεολύσια , εγγυήσεις , προμήθειες) σε 1.811.836,00 ευρώ.
-Οι ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών ( η πρώην ΣΑΤΑ ) η επιχορήγηση δηλ. της πολιτείας για
έργα άμεσης ανάγκης ανέρχεται στο εξωφρενικό ποσό των 1.314.420,28 ευρώ. Δηλ. το
κράτος και η κυβέρνηση της Ν.Δ. ¨απλόχερα¨ μοιράζουν ανά κάτοικο 19,50 ευρώ για το έτος
2021.

 • Από την άλλη όμως η δημοτική αρχή προβλέπει στον προϋπολογισμό να εισπράξει για το
  έτος 2021 μαζί με τις βεβαιωμένες οφειλές των προηγουμένων ετών (και χωρίς να
  υπολογίζουμε μέσα τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού) , από τον κάθε κάτοικο
  περίπου 400,00 ευρώ.
 • Από δε τα Δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού , τα οποία όπως λένε είναι
  ανταποδοτικά (δηλ. όσα παίρνουν – τόσα επιστρέφουν με την μορφή παροχών)
  προβλέπεται να εισπραχθούν 116,00 ευρώ από τον κάθε κάτοικο και τα οποία θα
  μοιραστούν απλόχερα σε ιδιώτες μεγαλοεργολάβους για να αυξήσουν κι άλλο τα κέρδη
  τους.
  Επιβεβαιώνεται και από αυτά τα μεγέθη ποιος είναι ο χαρακτήρας των αλλαγών που έχουν
  ήδη επέλθει στην τοπική διοίκηση, τι μηχανισμός είναι και για ποιον δουλεύει! Έτσι
  αποκαλύπτεται ότι: Βασική κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής, σύμφωνα με τις

κατευθύνσεις της ΕΕ και τις απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου είναι η ραγδαία αύξηση των
«ιδίων εσόδων» δηλ. το παραπέρα φόρτωμα του ήδη ρημαγμένου λαού μας, με το πρόσχημα
της «Οικονομικής αυτοτέλειας» τη Τοπικής Διοίκησης, που την υιοθετείτε, γι αυτό και κάνετε
λόγο για ίδια έσοδα, γι’ αυτό και ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες του παρατηρητηρίου
μονόπλευρης λιτότητας και πειθαναγκασμού των δήμων! Ενώ δεν κάνετε καμιά ενέργεια στην
κατεύθυνση της φορολογίας του μεγάλου κεφαλαίου όπως τράπεζες, μεγάλα σούπερ μάρκετ
και επιχειρήσεις.
Εμείς προτάσσουμε μία άλλη εναλλακτική πρόταση, έναν άλλο συνολικό σχεδιασμό που θα
υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες και την προστασία της ανθρώπινης ζωής που σήμερα μπαίνει στο
ζύγι του κέρδους.
Καταψηφίζουμε αυτόν τον Π/Υ και καλούμε τους κατοίκους του νησιού μας να απαιτήσουν
αγωνιστικά:
 Διεκδικούμε εδώ και τώρα τα παρακρατημένα χρήματα για το Δήμο μας τα πάνω από
70 εκατομμύρια ευρώ.
 Διεκδικούμε εδώ και τώρα να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο 45% και να
ενισχυθούν παράλληλα οι πόροι προς την τοπική διοίκηση από τον κρατικού
προϋπολογισμού.
 Διεκδικούμε εδώ και τώρα την αρπαγμένη υπεραξία των εργαζομένων και των
συνταξιούχων του Δήμου μας από τα πολλαπλά μνημόνια.
Αυτά, τα δικά μας λεφτά, που μας αρπάζουν άμεσα ή έμμεσα, καλυμμένα ή απροκάλυπτα
θέλουμε να τα στρέψουμε σε έναν προϋπολογισμό που θα στηρίζει τους χειμαζόμενους
δημότες.

 1. Θα στηρίζει την Αγροτική Ανάπτυξη με ένα ισχυρό και μόνιμο δίκτυο υποδομών.
 2. Θα στηρίζει την Εκπαιδευτική Πολιτική με σχολεία σύγχρονα, με γερές κτιριακές υποδομές,
  ανακαινισμένες ή καινούριες που θα παίζουν καθοριστικό ρόλο στη μάθηση.
 3. Θα στηρίζουν την Υγεία με σύγχρονες υποδομές αγροτικών ιατρείων με παροχές όλων των
  μέσων για να μπορούν να εξασφαλίζονται τα μέγιστα αποτελέσματα και θα διεκδικούν
  σύγχρονα Κέντρα Υγείας και Νοσοκομείο με κάλυψη όλων των θέσεων γιατρών, νοσηλευτών
  και υποδομών που έχει ανάγκη η υγειονομική περίθαλψη του λαού μας.
 4. Έναν προϋπολογισμό που η αντιπλημμυρική προστασία και αντισεισμική θωράκιση θα
  υπηρετούνται επί της ουσίας και όχι για τα μάτια, όχι για να μη μένουν κενοί κάποιοι κωδικοί.
  Το 30,2% των σχολείων πανελλαδικά μετρά περισσότερα από 61 χρόνια ζωής και όταν
  χτίστηκαν δεν υπήρχε αντισεισμικός κανονισμός.
 5. Ένα προϋπολογισμό που θα υπερασπίζει το περιβάλλον θα προάγει την δασοπροστασία και
  το οικοσύστημα.
 6. Ένα προϋπολογισμό με ενίσχυση των πολιτιστικών και αθλητικών υποδομών και φορέων
  στην πόλη και σε όλα τα χωριά, που θα εκμεταλλεύεται τα πολιτιστικά συγκριτικά μας
  πλεονεκτήματα και δεν θα τα θάβει στη μιζέρια .
  7.  Ένα προϋπολογισμό με  μείωση των δημοτικών τελών στη λαϊκή κατοικία. Μείωση 50% σε
  πολύτεκνες οικογένειες. Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για τους μακροχρόνια άνεργους και
  ΑΜΕΑ.  Μείωση στα μικρά καταστήματα , στους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών και
  αύξηση σε τράπεζες και αλυσίδες καταστημάτων, μεγάλα ξενοδοχεία, σούπερ μάρκετ ,
  πολυεθνικές.
 7. Φορολογία με βάση το τζίρο και όχι τα τετραγωνικά όσο αφορά τα τραπεζοκαθίσματα και
  λοιπούς κοινόχρηστους χώρους , πάντα με κριτήριο τη διασφάλιση του χαρακτήρα των
  ελεύθερων χώρων και των πεζοδρομίων.
 8. Με κατάργηση κάθε είδους τέλους που αφορά τη διαχείριση απορριμμάτων.
  Η δική μας οπτική για τον Π/Υ του Δήμου ξεκινά από την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών
  και την ελάφρυνση του λαού, ειδικά σήμερα σε συνθήκες πανδημίας λόγω covid με
  δυσβάστακτες επιπτώσεις στα λαϊκά στρώματα. Θεωρούμε ότι ο λαός δεν μπορεί να
  διπλοπληρώνει φόρους στο Κράτος και στο Δήμο, για υπηρεσίες και έργα που δικαιούται. Η
  θέση μας παίρνει υπ όψη την διαφορετική ταξική θέση του καθενός αλλά και την
  διαφορετική φορολογική ικανότητα που απορρέει από αυτή. Η δική μας θέση είναι
  άρρηκτα δεμένη με ένα διεκδικητικό πλαίσιο και με την ανάγκη για αλλαγή του
  συσχετισμού σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.
  Στη βάση αυτή και με ένα τέτοιο πλαίσιο οργανώνονται οι αγώνες, γίνονται οι συγκρούσεις
  και οι διεκδικήσεις.
Previous Article

Θωμαΐδης στα Παραπολιτικά 90,1: Πολύ πιθανή παράταση στο lockdown Αττικής

Next Article

Μενδώνη: Ο Λιγνάδης είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος – Δεν ήταν ούτε φίλος του πρωθυπουργού, ούτε δικός μου – Τον πιέσαμε να πει την αλήθεια

Σχετικά Άρθρα