Ο ΣΥΡΙΖΑ «κουνάει το δάχτυλο» για την κοπή των δέντρων ενώ επέκτεινε τη γραφειοκρατική διαδικασία όταν ήταν κυβέρνηση

Share:

Τι αποφασίστηκε από τον τότε υπουργό Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη

Mπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να αντιδρά σήμερα και να επικρίνει τις επιλογές της κυβέρνησης ως προς τη διαχείριση της κρίσης στη «Μήδεια» καθώς και τη σύγχυση σχετικά με τις αρμοδιότητες όσον αφορά το ποιός είναι υπεύθυνος για το κόψιμο ενός δέντρου.

Ωστόσο, ξεχνούν τι είχαν ψηφίσει και τι εφάρμοσαν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής τους, με την ατέλειωτη και δαιδαλώδη γραφειοκρατία να κυριαρχεί ακόμη και το «κόψιμο» ενός δένδρου.

Ενδεικτικά το 2018, ο τότε υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, είχε εκδώσει υπουργική απόφαση αναφορικά με τη «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017.»

Στην συγκεκριμένη απόφαση προβλεπόταν στο άρθρο 2 σχετικά με την κοπή δέντρων μια αρκετά γραφειοκρατική διαδικασία. Χαρακτηριστικά για την κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε. καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α’ 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24. 5.1985 π.δ.,

Έπρεπε να κατατεθούν για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού:

1) Αίτηση της αρμόδιας υπηρεσίας

2) Αιτιολογημένη Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου γεωπόνου, δασολόγου, ή αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα στην οποία περιγράφονται οι λόγοι για την κοπή δέντρων και ότι αυτά δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας

3) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ρυμοτομικού ή άλλο διάγραμμα, στο οποίο θα σημειώνεται η θέση των δέντρων που θα κοπούν και τυχόν μελλοντικές θέσεις φύτευσης δέντρων.

4) Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του οικείου δήμου.

Ενώ υπήρχε πρόβλεψη και για την κοπή δένδρου/ων σε οικόπεδα,

Σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να κατατεθούν:

1) Τεχνική έκθεση του μηχανικού ή γεωπόνου στην οποία περιγράφεται ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται η κοπή και βεβαιώνεται ότι τα δέντρα δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο δηλώνεται ότι εξασφαλίζεται ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός δέντρων όπως αυτός ορίζεται στις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού (υπουργική απόφαση 3046/304/1989 (Δ’ 59), όπως εκάστοτε ισχύει, για άδειες που εκδόθηκαν μετά την ισχύ του.

2) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος, στο οποίο σημειώνεται η θέση των δέντρων που θα κοπούν και τυχόν θέσεις μελλοντικής φύτευσης δέντρων

Εξαίρεση βέβαια υπήρχε για την κοπή δέντρων σε καθορισμένες δυνάμει ειδικών διατάξεων πυρόπληκτες περιοχές, όπου δεν χρειαζόταν έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, αλλά έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Previous Article

Εκρηκτικός μηχανισμός έξω από το υπ. Μακεδονίας-Θράκης

Next Article

Για τον Τσίπρα φταίει η Μενδώνη…

Σχετικά Άρθρα