Βουλή: Τι αλλάζει στο νόμο για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Share:

«Φορτωμένη» με νομοσχέδια αναμένεται η εβδομάδα που ξεκίνησε για την Βουλή καθώς εισέρχεται σε εντατικούς ρυθμούς με την επεξεργασία σχεδίων νόμων που είναι έτοιμα προς κατάθεση.  

Εντός των ημερών ξεκινάει η επεξεργασία στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του Σχέδιου Νόμου του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη που αφορά τον «Εκσυγχρονισμό, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις για τις προμήθειες στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας».

 Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο 193 άρθρων σύμφωνα με το οποίο επιδιώκεται η αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις, ενσωματώνοντας στο ελληνικό δίκαιο ενωσιακές οδηγίες που ρυθμίζουν θέματα Δημοσίων Συμβάσεων στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας. 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο του ν. 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις, παρουσιάζει πλήθος προβλημάτων που έχουν επισημανθεί από τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς. Η προσπάθεια για την αντιμετώπισή τους, ως σήμερα, υπήρξε αποσπασματική και, σε αρκετές περιπτώσεις, μη επαρκής. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι διατάξεις του νόμου έχουν επιμέρους τροποποιηθεί πάνω από 300 φορές. 

Παράλληλα, οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από αναποτελεσματικότητα, με μεγάλους χρόνους υλοποίησης, με μακροχρόνιες δικαστικές και προδικαστικές διαδικασίες και χαμηλή ποιότητα προμηθειών κυρίως λόγω της, σχεδόν αποκλειστικής, χρήσης του κριτηρίου ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής απόκτησης των αγαθών, υπηρεσιών και έργων.

 Τι αλλάζει στο νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις: 

  • την απλοποίηση/διασαφήνιση των διατάξεων του νόμου, 
  • την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, 
  • την επιτάχυνση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων χωρίς εκπτώσεις στο πεδίο της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, 
  • την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών εργαλείων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, 
  • τη μείωση του διοικητικού βάρους για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς 
  • την αύξηση της συμμετοχής των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 
  • στην αντιμετώπιση παθογενειών του συστήματος δημοσίων συμβάσεων όπως το ζήτημα των υπερβολικά χαμηλών προσφορών και η υπερβολική προσκόλληση στην τυπικότητα έναντι της ουσίας των προσφορών των οικονομικών φορέων.
Previous Article

Πιερρακάκης: Εργαλείο διευκόλυνσης και όχι διακρίσεων η βεβαίωση εμβολιασμού-Πάνω από 1 εκατ. τα ραντεβού για εμβόλιο

Next Article

«Καμπανάκι» από Ματίνα Παγώνη στα Παραπολιτικά 90,1: «Στο 85% η κάλυψη των κλινικών ΜΕΘ στην Αττική»

Σχετικά Άρθρα