Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τη νέα χρηματοδότηση του κοινοτικού προϋπολογισμού

Share:
Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, για την επικύρωση της συμφωνίας της Ε.Ε για το νέο πλαίσιο Ιδίων με τίτλο «Κύρωση της Απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις».

Το σχέδιο νόμου επικυρώνει την απόφαση του Συμβουλίου αλλά και ρυθμίζει τις αλλαγές στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Θεσπίζεται νέος ίδιος πόρος για τη χρηματοδότηση του Προϋπολογισμού της ΕΕ που συνίσταται στην εφαρμογή ενιαίου συντελεστή καταβολής στο βάρος των απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών τα οποία παράγονται σε κάθε κράτος-μέλος και δεν ανακυκλώνονται. Προσδιορίζεται η έννοια των εν λόγω απορριμμάτων και ο τρόπος υπολογισμού του βάρους επί του οποίου επιβάλλεται ο συντελεστής.

Προβλέπεται ετήσια μείωση των αντίστοιχων συνεισφορών της Ελλάδας που υπολογίζεται σε 33 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επίσης επανακαθορίζεται το ύψος των ανώτατων ορίων ιδίων πόρων που διατίθενται, παρέχεται έκτακτη εξουσιοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δανείζεται έως και το 2026 τα κεφάλαια για το Ταμείο Ανάκαμψης και προσδιορίζεται ο τρόπος αποπληρωμής των δανειακών κεφαλαίων και τόκων το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2058. Επίσης προβλέπεται, ως έσχατη λύση, η χορήγηση προσωρινής ρευστότητας από τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφόσον οι πιστώσεις της δεν επαρκούν για τη συμμόρφωσή της με τις υποχρεώσεις της.

Ο προϋπολογισμός της Ένωσης χρηματοδοτείται σχεδόν εξ ολοκλήρου (99%) από ίδιους πόρους. Τα ετήσια έσοδα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις ετήσιες δαπάνες. Η απόφαση σχετικά με το σύστημα των ιδίων πόρων λαμβάνεται με ομοφωνία από το Συμβούλιο, συνυπολογίζοντας τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρέπει να επικυρώνεται από τα κράτη μέλη.

Σημειώνεται πως η εν λόγω συμφωνία έχει ήδη κυρωθεί από 7 άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ και η καθολική έγκρισή της είναι προϋπόθεση για την εκκίνηση του νέου ΕΣΠΑ, της νεας ΚΑΠ και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Previous Article

Σακελλαροπούλου: Στη Ρόδο για την 73η Επέτειο της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου

Next Article

Κοροναϊός: Ναι στο πιστοποιητικό εμβολιασμού απο Φον ντερ Λάιεν – Τι συζήτησαν Μητσοτάκης – Σχοινάς

Σχετικά Άρθρα