Ο ισχυρισμός της δημοτικής αρχής Υδραίου ότι δεν έχουμε σκουπίδια στους δρόμους, όπως παλαιότερα, είναι φτηνή δικαιολογία.

Share:

Μετά την ενημέρωση από το γραφείο της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και
Διαποντίων Νήσων περί έγκρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο του σχεδίου
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ και του ΣΥΔΙΣΑ Κέρκυρας, για
την μεταφορά των απορριμμάτων της Κέρκυρας στη Κοζάνη, για μια ακόμη φορά
επιχειρείται να δοθεί η λαθεμένη εντύπωση ότι προχωράει η επίλυση του
κορυφαίου ζητήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων της Κέρκυρας.
Με την ευκαιρία πρέπει οι κερκυραίες και οι κερκυραίοι να έχουν σαφή εικόνα της
πραγματικότητας, ώστε να μην παραπλανωνται με επικοινωνιακού τύπου
ανακοινώσεις.
Ειδικότερα η μεταφορά απορριμμάτων για το 2021 αφορά μόνο την ποσότητα των
27.500 τόνων που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση με την από 11-11-2020 Υπουργική
Απόφαση. Ήδη διανύουμε τον τρίτο μήνα του 2021 και η σύμβαση για τη μεταφορά
δεν έχει υπογραφεί ακόμη. Το κόστος μεταφοράς είναι δεδομένο ότι ανέρχεται σε
156 ευρώ τον τόνο. Υπερβολικά υψηλό σύμφωνα και με την δέσμευση της ιδίας της
Δημάρχου στο διοικητικό συμβούλιο του ΣΥΔΙΣΑ αλλά και τις δηλώσεις της στα
τοπικά ΜΜΕ ότι δεν θα ξεπερνά το συνολικό κόστος (μεταφορά, gate fee και Φ.Π.Α)
τα 125 ευρώ ανά τόνο. Είναι προφανές ότι η υπόλοιπη ποσότητα των στερεών
αποβλήτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας (συνολικά υπολογίζονται σε 40.000 –
45.000) θα παραμείνουν για μια ακόμη φορά στο νησί.
Έτσι το πρόβλημα οξύνεται ακόμη περισσότερο δεδομένου ότι οι χώροι εναπόθεσης
στο Τεμπλόνι, ακόμη κι αυτοί, που εξασφάλισε η προηγούμενη δημοτική αρχή,
έχουν πλέον υπερκορεστεί. Δεν υπάρχει πλέον άλλος χώρος εναπόθεσης
απορριμμάτων στο Τεμπλόνι.

Η σημερινή δημοτική αρχή σιωπά και παραλείπει ν΄ αναφέρει που θα εναποτεθούν
οι τόνοι των απορριμμάτων, που δεν θα μεταφερθούν.
Παράλληλα ο όγκος τους δεν έχει μειωθεί δεδομένου ότι ούτε η ανακύκλωση
αυξάνεται ( υπολογίζεται σε 8-10% σήμερα), ούτε η διαλογή στην πηγή έχει
προχωρήσει με την αδυναμία της δημοτικής αρχής να προμηθευτεί τους
αντίστοιχους κάδους διαχωρισμού των ανακυκλώσιμων υλικών.
Ταυτόχρονα υπάρχουν σοβαρά ζητήματα τόσο με τη δεματοποίηση των στερεών
αποβλήτων, που ως προσωρινή λύση δρομολογήθηκε από την προηγούμενη
δημοτική αρχή και στις 21 του Μάρτη λήγει, όσο και με την έκλυση
στραγγισμάτων, που έχει αφεθεί στη τύχη της από τη σημερινή δημοτική αρχή.
Ο ισχυρισμός της δημοτικής αρχής Υδραίου ότι δεν έχουμε σκουπίδια στους
δρόμους, όπως παλαιότερα, είναι φτηνή δικαιολογία για ν’ αποσείσει τις δικές της
βαρύτατες ευθύνες για τα αδιέξοδα που έχει προκαλέσει στη διαχείριση των
απορριμμάτων. Η μείωση του όγκου των στερεών αποβλήτων οφείλεται, μέχρι
στιγμής, στην πανδημία του κορονοϊού αλλά και στη σημαντική ανακούφιση, που
έχει επιφέρει στην αποκομιδή και εναπόθεση των απορριμμάτων η διάσπαση του
ενιαίου Δήμου, που λειτούργησε αποκεντρωτικά και στην αντιμετώπιση του
προβλήματος αυτού. Οι συνθήκες προφανώς όμως θ΄ αλλάξουν και ουδείς
φροντίζει για την αντιμετώπιση των νέων δεδομένων.

Επομένως τόσο η κυβέρνηση όσο και οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές της
συνεχίζουν να βαδίζουν χωρίς εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό, χωρίς τοπικό
σχέδιο για τη συνολική διαχείριση των αστικών αποβλήτων στο νησί. Δεν έχουν
επεξεργαστεί δράσεις και παρεμβάσεις για την αποκομιδή και τους χώρους
εναπόθεσης των απορριμμάτων, για τον τρόπο επεξεργασίας των σκουπιδιών που
περισσεύουν από τη μεταφορά, για την ανακύκλωση και την διαλογή στην πηγή ,
για την ενδιάμεση διαχείριση μέχρι την κατασκευή του εργοστασίου, ενός
εργοστασίου που αν δεν υλοποιηθούν τα παραπάνω ενδεχομένως η λειτουργία του
καταστεί αναποτελεσματική αφού είναι δεδομένο ότι μετά την επεξεργασία των
απορριμμάτων οδηγείται σε ταφή ένα ποσοστό της τάξης του 39%.
Η ΠΙΝ, ο ΣΥΔΙΣΑ Κέρκυρας και οι Δήμοι της Κέρκυρας δεν έχουν αξιοποιήσει την
παρακαταθήκη χρηματοδοτήσεων 2.867.382 ευρώ από το ΕΣΠΑ 2014-2020 που

τους άφησε η περιφερειακή αρχή της ΑΝΑΣΑ και που αφορούν τα εξής καίριας
σημασίας έργα:
1) Την κατασκευή και τον εξοπλισμό πράσινων σημείων σ΄όλη την Κέρκυρα
ποσού 1.162.506,20 ευρώ.
2) Την ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων ποσού  925.476,48
ευρώ.
3) Την ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμου χαρτιού (μεικτών
συσκευασιών) Κέρκυρας ποσού 713.000 ευρώ.
4) Την καμπάνια προκαταρκτικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την
ορθή διαχείριση των απορριμμάτων μέσω της διαλογής στην πηγή,
επαναχρησιμοποίησης και κομποστοποίησης  ποσού  66.400 ευρώ.
5) Υπάρχει και ένταξη στο ΕΣΠΑ και χρηματοδότηση του δήμου Παξών με δυο
έργα :

 1. Πράσινο σημείο και γωνιές ανακύκλωσης στον δήμο Παξών
  373.414,67 ευρώ και
 2. Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων στο
  δήμο Παξών 1.637.331,96 ευρώ
  Για μια ακόμη φορά οφείλουμε να τονίσουμε ότι αυτά είναι τα πραγματικά κι
  επείγοντα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας για την αποτελεσματική διαχείριση
  του προβλήματος των απορριμμάτων.
Previous Article

Η συμπεριφορά των αστυνομικών οργάνων, καθ’ υπέρβαση των νόμιμων καθηκόντων τους, προσβάλει το δημοκρατικό φρόνιμα του λαού μας.

Next Article

Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση προκειμένου να αποκατασταθούν οι καταστροφές σε λιμενικές υποδομές.

Σχετικά Άρθρα