Ανακοίνωνη του Δήμου Νότιας Κέρκυρας για την καταβολή οφειλών.

Share:

Σε συνέχεια δημόσιων δηλώσεων της κ. Προέδρου του ΣΥΔΙΣΑ Νομού Κέρκυρας
σχετικά με τους λόγους μη καταβολής χρεών του ΣΥΔΙΣΑ προς την ΔΙΑ.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε.
για την διαχείριση των αποβλήτων των τριών Δήμων της Κέρκυρας στην Κοζάνη,
καταλογίστηκε ευθύνη στον Δήμο Νότιας Κέρκυρας περί μη καταβολής οφειλών του
προς τον ΣΥΔΙΣΑ.
Προς αποκατάσταση της αλήθειας ενημερώνουμε όσους παρακολουθούν την
σχετική δημόσια συζήτηση ότι:

 1. Στον σύντομο βίο του ο Δήμος μας έχει ήδη καταβάλει προς τον ΣΥΔΙΣΑ ποσά
  άνω των 200.000 ευρώ.
 2. Επιπλέον έχει δεσμευμένα στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του και
  ταμειακά διαθέσιμα περί τα 400.000 ευρώ εν αναμονή πλήρωσης των
  νόμιμων προϋποθέσεων έκδοσης του σχετικού εντάλματος για κάλυψη
  λοιπών οφειλών προς τον ΣΥΔΙΣΑ
 3. Τα τιμολόγια του δευτέρου εξαμήνου 2020 αποστάλθηκαν από τον ΣΥΔΙΣΑ
  προς τον Δήμο μας εντός του Ιανουαρίου 2021.
 4. Η διασφάλιση της νομιμότητας στην τήρηση του Δημόσιου Λογιστικού
  επιβάλει στον ΣΥΔΙΣΑ την προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής
  ενημερότητας για τις οποίες είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Μέχρι σήμερα
  δεν έχουν αποσταλεί στο το λογιστήριο μας για την πληρωμή των
  τελευταίων τιμολογίων.
 5. Παράλληλα έχουμε λάβει γνώση ότι εκκρεμεί έκδοση βεβαίωσης από την
  Αποκεντρωμένη Διοίκηση προς το ΣΥΔΙΣΑ που επίσης αποτελεί απαραίτητο
  δικαιολογητικό για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής των οφειλών μας
  προς το ΣΥΔΙΣΑ.
  Δηλώνουμε δημόσια ότι είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να καταβάλουμε άμεσα κάθε
  νόμιμη απαίτηση του ΣΥΔΙΣΑ ακολουθώντας τις διαδικασίες που επιβάλει η νομική
  τάξη του Κράτους.
  Το αίτημα της ΔΙΑ.ΔΥ.ΜΑ ακούγεται εύλογο. Άλλωστε με τόσα χρήματα που έχουν
  περάσει από το ταμείο του ΣΥΔΙΣΑ από τον Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι σήμερα, πως

είναι δυνατό να μην έχει πληρωθεί ούτε ένα ευρώ η ΔΙΑ.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε. εδώ και εννέα
μήνες;
Οποιαδήποτε επικοινωνιακή προσπάθεια να απεμπολήσουν κάποιοι τις ευθύνες
τους δείχνοντας τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας ως υπαίτιο είναι απαράδεκτες και
προσχηματικές.

Previous Article

Υπογράφηκε από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων η Σύμβαση για το Γηροκομείο Λευκάδας προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ

Next Article

Για την προστασία της υγείας, την επιβίωση απαντάμε δυναμικά, αγωνιστικά στο κλίμα στην κρατική βία και καταστολή και αστυνομοκρατίας.

Σχετικά Άρθρα