Συμφωνία Ιονίου Πανεπιστήμιου και ΣΗΠΕ για τη ψηφιακή αναβάθμιση του Ημερήσιου Τύπου

Share:

Η ανάσυρση του θησαυρού από τα αρχεία των ημερήσιων περιφερειακών εφημερίδων, είναι μεταξύ των άλλων, αντικείμενο της συνεργασίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων.

Η επισημοποίηση αυτής της σχέσης έγινε την Τρίτη (23/3/21) με την υπογραφή Μνημονίου από τον Πρύτανη, Ανδρέα Φλώρο και τον πρόεδρο του ΣΗΠΕ, Γ. Κατσαΐτη, στο ιστορικό κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας, του πρώτου ελληνικού πανεπιστημίου.

Στα πεδία της συνεργασίας αυτής περιλαμβάνονται:

•           Η καταγραφή και η ψηφιοποίηση του ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος του ΣΗΠΕ, η ανάπτυξη ολοκληρωμένων αποθετηρίων ψηφιακού περιεχομένου για την οργάνωση, ψηφιακή διαχείριση, αποθήκευση, αναζήτηση και προβολή μέσω της διάθεσης σε εικονικούς χώρους.

•           Η διάσωση και η προστασία μέσω της ψηφιοποίησης του πλούσιου πολιτιστικού περιεχομένου του ΣΗΠΕ καθώς και η περαιτέρω επιστημονική μελέτη, η ανάδειξη αυτού και η ανάπτυξη και διάθεση σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών που θα εξυπηρετούν το ειδικό, αλλά και το ευρύ κοινό, με τη χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

•           Η ανάπτυξη πρότασης Έργου με τίτλο «Χρονομηχανή του Περιφερειακού Ημερήσιου Τύπου: Ψηφιοποίηση και οργάνωση πολιτιστικού αποθέματος ΣΗΠΕ για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών (Αρχειακών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης)».

•           Διαμόρφωση και παροχή προγραμμάτων δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης κοινού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με τον ΣΗΠΕ – webinars κοκ.

•           Ανάπτυξη Κέντρου Αποτύπωσης Στάσεων, Αντιλήψεων και Συμπεριφορών Ενημέρωσης & Πληροφόρησης Πολιτών.

•           Λειτουργική αναβάθμιση και ψηφιακός εκσυγχρονισμός παραγωγικού μοντέλου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων στην Ελλάδα με βάση διεθνή πρότυπα και παραδείγματα.

•           Ανάπτυξη ψηφιακών έργων αναφοράς (digitalreferencesourcesmaterials) για τη συγκέντρωση και διαχείριση της πολιτιστικής πληροφορίας του ΣΗΠΕ μέσω χρονολογίων, ευρετηρίων εκδοτών και εμπλεκομένων στην εκδοτική δραστηριότητα (εκδοτών, δημοσιογράφων, σκιτσογράφων, συνεργατών κ.ά.), καταλόγων περιφερειακών εφημερίδων.

•           Διερεύνηση της αισθητικής – τυπογραφικής ταυτότητας των εφημερίδων. Η επίδραση των νέων τεχνολογιών στην αισθητική ταυτότητα.

Η Συμφωνία έχει τριετή ισχύ. Βεβαίως μπορεί να ανανεώνεται.

Σημειώνεται ότι η υπογραφή της δεν θεωρείται ότι παρέχει μεταξύ του Πανεπιστημίου και του ΣΗΠΕ δικαιώματα ή άδειες σε οποιοδήποτε δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Το Πανεπιστήμιο και ο ΣΗΠΕ αναγνωρίζουν τα μεταξύ τους δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τα οποία οφείλουν να προστατεύουν και να σέβονται.

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας επίσης δεν συνεπάγεται κανενός είδους οικονομική υποχρέωση ή δέσμευση μεταξύ του Πανεπιστημίου και του ΣΗΠΕ.

Η εφαρμογή της Συμφωνίας ξεκινάει με το έργο «Χρονομηχανή του ημερήσιου περιφερειακού Τύπου». Η πρόταση για χρηματοδότηση από τους πόρους του υπουργείου ψηφιακής διακυβέρνησης, πρόκειται να κατατεθεί μέσα στις προθεσμίες με ορίζοντα το τέλος του τρέχοντος Απριλίου.

Το Τεχνικό Δελτίο του Προγράμματος εισάγεται προς έγκριση στην Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστημίου, την Παρασκευή (26.3.21) και στο διοικητικό συμβούλιο του ΣΗΠΕ, την Τετάρτη 24.3.21

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Previous Article

Ερώτηση (και) Αλέκου Αυλωνίτη για τη στήριξη των γυμναστηρίων

Next Article

Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού στα Ιόνια Νησιά

Σχετικά Άρθρα