Συναντήσεις εργασίας στο πλαίσιο της Διαβούλευσης της νέας Προγραμματικής περιόδου 2021-27.

Share:

H Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δια της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ) και
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ξεκινά τη β φάση διαβούλευσης με αντικείμενο
τη «ΝΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2027 (ΕΣΠΑ)», που περιλαμβάνει συναντήσεις εργασίες ανά τομέα
πολιτικής.
Στο πλαίσιο αυτό θα οργανωθούν 11 διαδικτυακές συναντήσεις
εργασίας/συζήτησης ξεκινώντας την προσεχή Παρασκευή 26 Mαρτίου 2021 με
2 συναντήσεις:

 1. Η συνάντηση εργασίας με αντικείμενο :
 • Τουριστική Οικονομία στην Π.Ι.Ν: Προτάσεις για την αναβάθμιση και τον
  εμπλουτισμό του περιφερειακού τουριστικού προϊόντος,
  θα πραγματοποιηθεί από 10.00π.μ. έως 12.00μ.
 1. Η συνάντηση εργασίας με αντικείμενο:
  Αγροδιατροφή και μεταποίηση, Εμπόριο και λοιπές υπηρεσίες (πλην
  τουρισμού): Προτάσεις για την αναβάθμιση του παραγωγικού δυναμικού της
  Περιφέρειας.
  θα πραγματοποιηθεί από 12.30 έως 14.30μ.μ.
  Στις συναντήσεις αυτές θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και της
  διοίκησης, των αντίστοιχων παραγωγικών, επαγγελματικών και εργατικών
  φορέων, κοινωνικών και επιστημονικών εταίρων και εμπειρογνώμονες.
  Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες συναντήσεις εργασίας για κάθε τομέα πολιτικής:
  Υγεία & Πρόνοια, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, Πολιτισμός, Μεταφορές,
  Κοινωνική Πολιτική, Βιοποικιλότητα/Κλιματική αλλαγή, Απορρίμματα/Κυκλική
  οικονομία, Ύδατα/υγρά απόβλητα, Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη, για τις
  οποίες θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση.
  Σημειώνεται ότι ο 1 ος κύκλος της διαβούλευσης (Δεκέμβρης 2020) επικεντρώθηκε
  στην ενημέρωση των φορέων για το πλαίσιο του σχεδιασμού της Περιόδου 2021-
  2027 για την περιφερειακή οικονομία.
  Στον (τωρινό) 2 ο κύκλο οι φορείς καλούνται να διατυπώσουν τις ανάγκες και
  προτεραιότητες του τομέα τους ώστε να προκύψουν οι απαραίτητες προβλέψεις
  και μέτρα Στρατηγικής που θα περιληφθούν στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό
  Πρόγραμμα (ΠΕΠ) της επόμενης 7ετούς Προγραμματικής περιόδου που θα
  συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΣΠΑ 2021-27)
  Λόγω των συνθηκών, όλες οι συναντήσεις εργασίας θα πραγματοποιηθούν μέσω
  του διαδικτύου (ηλεκτρονική πλατφόρμα e-presence.gov.gr).
Previous Article

Απάντηση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στον Σπύρο Νεράντζη

Next Article

Μετά τη «Μεγάλη Ιδέα» και την «Ανάπτυξη» νέο αφήγημα στον τρίτο αιώνα της χώρας η «Ισοπολιτεία».

Σχετικά Άρθρα