Απάντηση του Σπ. Νεράντζη στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Share:

Αγαπητέ Κε Πρόεδρε, απευθύνομαι μέσω εσάς ως Πρόεδρο του Δημοτικού μας Συμβουλίου και σε όσους
συνεργάζεστε για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρει και ο κανονισμός του, ήτοι : « Για την
κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος συνεργάζεται με το Δήμαρχο και τα άλλα όργανα του Δήμου και τις υπηρεσίες
αυτού…… Η ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνει και ένα τακτικό θέμα από κάθε παράταξη και η εισήγηση θα πρέπει να
κατατίθεται στο Γραφείο του Δημ.Συμβουλίου τρεις πλήρεις ημέρες προκειμένου να συμπεριληφθεί στην ημερήσια
διάταξη.»…….. (σε κανένα σημείο δεν αναφέρει ότι τα θέματα των παρατάξεων αξιολογούνται από τον Πρόεδρο
και τους συνεργάτες του!)
Με έκπληξη διαβάσαμε, ότι κατά την κρίση σας το αίτημα της παράταξης μας, δεν έχει καμία συγκεκριμένη
τεκμηριωμένη πρόταση! Σας διαφεύγει ότι η πρώτη από τις εννέα (9) προτάσεις για τις οποίες ζητούσαμε να
αποφασίσει το δημοτικό μας Συμβούλιο στις 14/12/2020, είναι η απόφαση την οποία η Δημοτική αρχή υλοποίησε,
μια ημέρα μετά την απάντηση σας και με 100 ημέρες καθυστέρηση. Αναφερόμαστε στην καταβολή του μετοχικού
κεφαλαίου στον ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων.
Μπορεί εσείς να θέλετε να μας επιστρέψετε το αίτημα της παράταξης μας, ……… εμείς σας προτείνουμε να το
διαβάσετε πρώτα!
 Μπορεί για εσάς να μην χρειάζεται να κάνουμε θόρυβο, ……. εμείς θα επιμείνουμε!
 Μπορεί για εσάς να μην είναι τίποτα :
 Ούτε η καθημερινή παράνομη εναπόθεση της παραγόμενης ποσότητας απορριμμάτων στο Τεμπλόνι,
ενώ θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε αδειοδοτημένους χώρους, όπως υπόδειξε και υποχρέωσε η
κυβέρνηση τον Δήμο μας ! Από 01/01/2021 μέχρι τώρα, φθάσαμε τους 10.500 τόνους.
 Ούτε η παράνομη εναπόθεση των ογκωδών αντικειμένων στο Τεμπλόνι
 Ούτε οι 20.000 τόνοι απορριμμάτων που το 2020 παρέμειναν στο Τεμπλόνι
 Ούτε το ότι η μεταφορά των απορριμμάτων για το 2021 δεν έχει ξεκινήσει ακόμη
 Ούτε το ότι ο Δήμος μας δεν λαμβάνει υπόψη του την κείμενη νομοθεσία αλλά ακολουθεί αποφάσεις
άλλων συλλογικών οργάνων, οι οποίες μας έχουν οδηγήσει σε μεγάλες μέχρι τώρα καθυστερήσεις.
 Ούτε το ότι ο Συδισα και τα μέλη του είναι αναξιόπιστα ως προς τις υποχρεώσεις του
 Ούτε ότι καθημερινά χάνεται η αξιοπιστία της Δημοτικής Αρχής, η οποία από τα τέλη του 2020
υποστηρίξει ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα ξεκινήσει η μεταφορά, χωρίς να έχει έρθει ακόμη
αυτή η εβδομάδα.
 Ούτε ότι καθημερινά κλονίζεται η εμπιστοσύνη μεταξύ τοπικής Αυτοδιοίκησης και πολιτών, από την
αναντιστοιχία λόγων και πράξεων!
 Ούτε το ότι για όλα τα παραπάνω χάθηκαν 4 μήνες μέχρι τώρα, που θα μπορούσαν να είχαν κερδηθεί,
γιατί αν είχατε διαβάσει τουλάχιστον την εισήγηση μας, θα βλέπατε ότι όλα τα παραπάνω τα είχαμε
προβλέψει και είχαμε καταθέσει και προτάσεις από τις 14/12/2020.
Για εμάς όμως, είναι πολλά και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε!
Δεν ξέρω τι πρέπει να μας στεναχωρεί περισσότερο!
 Να μας στεναχωρεί το γεγονός ότι μετατρέπετε μια εισήγηση σε προβληματισμό και πολύ πιθανόν, λόγω
της μη ανάγνωσης ή κατανόησης της, παραβλέπετε τα εννέα σημεία που προτείνουμε στην εισήγηση μας
με εννέα αναλυτικά παραρτήματα, και για τα οποία καλούσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει;
 Να μας στεναχωρεί η μεγάλη διαφορά που αντιλαμβανόμαστε τον διάλογο; Για μας διάλογος δεν είναι η

ομιλία , διάλογος είναι η συζήτηση, η ανταλλαγή απόψεων και ο σεβασμός της άποψης του συνομιλητή
μας για την εξεύρεση λύσεων.
 Να μας στεναχωρεί το γεγονός ότι έχουμε διαφορετική άποψη για το χιούμορ και την ειρωνεία; Κε Πρόεδρε
με το χιούμορ μπορεί να τοποθετηθεί κανείς πολύ ευγενικά για αυτά που έχει απαξιωθεί κατ’επανάληψη
και συγχρόνως να αναφερθεί, πολύ ευγενικά στις αστοχίες των συνεργατών του.
 Να μας στεναχωρεί το γεγονός που αναφέρετε ότι έχουμε συζητήσει σε έξι τουλάχιστον συνεδριάσεις το
ζήτημα των απορριμμάτων, ενώ δεν έχετε κατανοήσει ότι για το κυρίως θέμα της εισήγησης μας δεν
έχουμε συζητήσει;
 Να μας στεναχωρεί το γεγονός ότι αναφέρεστε στα δυο θέματα της κατεπείγουσας συνεδρίασης στις
08/03/2021, τα οποία φέρατε σαν κατεπείγοντα και
 για το μεν δεύτερο ευτυχώς η πλειοψηφία του Δημοτικού μας Συμβουλίου, καταψήφισε την εισήγηση
της Δημοτικής Αρχής;
 Στο δε πρώτο θέμα, για το οποίο και εισήγηση υπήρχε και η Δημοτική Αρχή μας κάλεσε κατεπειγόντως
για να μας πείσει για την ορθότητα των αποφάσεων τόσο της ίδιας όσο και του ΣΥΔΙΣΑ, λαθεμένα
έκρινε η ίδια ότι τελικά δεν είναι κατεπείγον; Μια κρίση που δεν βασίστηκε στην ουσία του θέματος
αλλά στο γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή ήταν σίγουρη για την καταψήφιση από την πλειοψηφία του
Δημοτικού μας Συμβουλίου και αυτού του θέματος όπως άλλωστε συνέβη και στο δεύτερο θέμα.
 Να μας στεναχωρεί το γεγονός ότι η απάντηση σας στις 24/03/2021 είναι η 3 η κατά σειρά διαφορετική
απάντηση – δικαιολογία;
 Να μας στεναχωρεί το γεγονός ότι στις 19/01/2021 πήραμε απόφαση για κατεπείγουσα συνεδρίαση και η
οποία ποτέ δεν έγινε ;
 Να μας στεναχωρεί το γεγονός ότι στις 05/03/2021, ενόψει της κατεπείγουσας συνεδρίασης στις
08/03/2021 με πήρατε τηλέφωνο και μου είπατε : «Σπύρο μου επιτέλους ήρθε η ώρα να κουβεντιάσουμε το
θέμα σου και να γίνει η κατεπείγουσα συνεδρίαση» ……. Αλλα μέσα σε 3 ώρες ΧΑΘΗΚΕ αυτή η ώρα ;
 Να μας στεναχωρεί το γεγονός ότι ενώ εσείς ο ίδιος, κατόπιν επιθυμίας της Δημάρχου, με καλέσατε να
παρευρεθώ στο γραφείο της, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, προκειμένου να παρακολουθήσω την
συνεδρίαση του ΣΥΔΙΣΑ και να ενημερωθώ για όλα τα θέματα και ενώ παράτησα τις επαγγελματικές μου
υποχρεώσεις, παρευρέθηκα στο Δημαρχείο και έγινα αποδέκτης, των μεταξύ της Δημοτικής Αρχής κακών
συνεννοήσεων και με απαξιωτικό τρόπο για το πρόσωπο μου και την παράταξη μου, με ειδοποίησαν με
άκομψο μάλιστα τρόπο, ότι η Δήμαρχος δεν μπορεί να με δεχτεί και αν θέλω να περάσω την Δευτέρα ;
Φθάνοντας στο τέλος της ανταπάντησης μας, περνώντας από μπροστά μας όλες αυτές οι εικόνες και τα
ακούσματα, τελικά, ΟΧΙ δεν μας στεναχωρεί τίποτε από τα παραπάνω! Αποδέχομαστε κάθε κίνηση, κάθε
άκουσμα όλων μας, γιατί αυτά χαρακτηρίζουν τον τρόπο που λειτουργούμε, τον τρόπο που
συνεργαζόμαστε, καθώς και τον τρόπο που επιδιώκουμε να βελτιώσουμε την κάθε συνεργασία μας προς
όφελος του τόπου μας.

Previous Article

Ερώτηση του Δημ. Μπιάγκη για τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας.

Next Article

Συμμετοχή Στέφανου Γκίκα στην Τηλεδιάσκεψη του Χρ. Σταϊκούρα για τα Ιόνια Νησιά

Σχετικά Άρθρα