“Προχωρούν οι διαδικασίες αξιολόγησης των επιχειρήσεων για την ενίσχυσή τους από το ΕΣΠΑ”

Share:

Για την εξέλιξη των διαδικασιών αξιολόγησης των επιχειρήσεων για την ενίσχυσή τους από το ΕΣΠΑ
ενημερώθηκε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου από τον Πρόεδρο
Πλάτωνα Μαρλαφέκα, την Διευθύντρια Μάγδα Πετροπούλου και στελέχη της Διαχειριστικής
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ), φορέα που διαχειρίζεται τα ευρωπαϊκά
προγράμματα επιχειρηματικότητας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κατα την επίσκεψή της στην
Πάτρα.
Η Περιφερειάρχης ενημερώθηκε εκτενώς για την πορεία των διαδικασιών και πολύ σύντομα αναμένει
την τελική αξιολόγηση των επιχειρήσεων των Ιονίων Νήσων για την ένταξη και την άμεση ενίσχυση
της χρηματοδότησης των επιλεγμένων.
Η υγειονομική κρίση με τις τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα και στον χώρο
της εργασίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, έστρεψε μεγάλο μέρος της προσπάθειας της Περιφερειακής
Αρχής προς την προετοιμασία επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση του Covid, όπως και την στήριξη
επαγγελματιών και εργαζομένων.
Η Ρόδη Κράτσα ενημερώθηκε, επίσης, για τις σχετιζόμενες με την ίδρυση νέων επιχειρήσεων ή
εκσυγχρονισμό και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ή αύξηση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, στους
τομείς: Μεταποίηση, Εμπόριο, Υπηρεσίες, Τουρισμός και Κατάρτιση φυσικών προσώπων.
Ακολούθως αντάλλαξαν απόψεις για την εξέλιξη της δράσης “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με
Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, στους τομείς εξειδίκευσης της RIS3 της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ιόνια Νησιά 2014-2020” ποσού ύψους
1.200.000 ευρω.
Η Περιφερειάρχης ζήτησε επιτάχυνση των διαδικασιών για όλα τα προγράμματα επιχειρηματικότητας
των Ιονίων Νήσων τα οποία χειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ.

Previous Article

Νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΠΙΝ για την περίοδο 2021-2017 (ΕΣΠΑ)

Next Article

Σύλληψη ημεδαπής αλλά και 44 πρόστιμα στην Κέρκυρα

Σχετικά Άρθρα