Δασικοί χάρτες, αναστολή της ανάρτησης μέχρι το τέλος της πανδημίας και για όσο διάστημα απαιτείται.

Share:

Ύστερα από τις προσπάθειες που καταβάλαμε όλο το προηγούμενο διάστημα για
τα προβλήματα που προέκυψαν με την ανάρτηση των δασικών χαρτών, με
ικανοποίηση ενημερωθήκαμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα
καταθέσει άμεσα νομοθετική ρύθμιση και θα προχωρήσει σε οριζόντιες
παρεμβάσεις για την επίλυση των σφαλμάτων που έχουν προκύψει στο είδος
χαρακτηρισμού της γης.
Μεταξύ αυτών, είναι η οριζόντια παράταση έξι μηνών για την υποβολή
αντιρρήσεων από τους πολίτες επί του περιεχομένου των δασικών χαρτών και η
μείωση του τέλους άσκησης αντιρρήσεων κατά 50%.
Η παράταση δίνεται λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις ειδικές συνθήκες που έχουν
διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας και αφετέρου την ανάγκη να δοθεί ο
απαιτούμενος χρόνος για εσωτερικές και οριζόντιες διορθώσεις από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του θεματικού περιεχομένου των δασικών χαρτών, χωρίς ταλαιπωρία
και κόστος για τους πολίτες.
Συνεχίζω να επιμένω στην άποψή μου για:
α. Αναστολή της ανάρτησης μέχρι το τέλος της πανδημίας και για όσο διάστημα
απαιτείται.
β. Περιθώριο δώδεκα (12) μηνών για την υποβολή αντιρρήσεων για τους μόνιμους
κατοίκους εσωτερικού και δεκαοκτώ (18) για τους κατοίκους εξωτερικού.
γ. Εξαφάνιση του χρηματικού παραβόλου κατά την υποβολή της αντίρρησης, λόγω
οικονομικής δυσπραγίας των πολιτών από την πανδημία
δ. Προστασία του χαρακτηρισμένου ελαιώνα σύμφωνα με το ελαιοκομικό μητρώο
των αγροτών.
ε. Να γίνεται δεκτή η  κυριότητα  λόγω χρησικτησίας.

Previous Article

Μηταράκης στα Παραπολιτικά 90,1: Η μείωση των ροών κατά 90% δίνει ένα άλλο κλίμα στα νησιά μας

Next Article

Ηλιόπουλος στα Παραπολιτικά 90,1: Η κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο της πανδημίας

Σχετικά Άρθρα