Αποκλεισμός της Γέφυρας Μεσογγής από τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας.

Share:

Είναι γνωστό σε όλη τη κοινωνία της Κέρκυρας και των Επτανήσων το μείζον ζήτημα
που προκύπτει από την πρόσφατη ανάρτηση των Δασικών Χαρτών. Η Κεντρική
Κυβέρνηση έχει γίνει αποδέκτης δόκιμων και τεκμηριωμένων επισημάνσεών και
διαμαρτυριών από πολλούς φορείς της Αυτοδιοίκησης των Επτανήσων που ζητούν
την εξειδικευμένη αντιμετώπιση του ζητήματος και την αναστολή εφαρμογής του
μέτρου μέχρι όπου ληφθεί κάθε νομική και τεχνική πρόνοια που δεν θα θέτει σε
κίνδυνο τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών. Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν είδαμε
ουσιαστική ανταπόκριση και δικαίως πια ανησυχούμε έντονα!
Ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας στο πλαίσιο σειράς ενεργειών διαμαρτυρίας προς την
Κεντρική Κυβέρνηση σχετικά με το ζήτημα της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών
πρόκειται να προβεί σε συμβολικό αποκλεισμό της διέλευσης οχημάτων από την
γέφυρα στο ποτάμι Μεσογγής την Τετάρτη 14/4/2021 και ώρα 11.00πμ με
11.30πμ. Επιπλέον την ίδια ημέρα Τετάρτη 14/04/2021, τα δημοτικά καταστήματα
και των τριών δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, θα παραμείνουν
σε αναστολή λειτουργίας, για την εξυπηρέτηση του κοινού, καθ’ όλη τη διάρκεια
του ωραρίου.
Η παρούσα πράξη κρίνεται αναγκαία, ως ελάχιστη ένδειξη διαμαρτυρίας στο μείζον
ζήτημα της ανάρτησης των δασικών χαρτών και αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης
προς την Κεντρική Κυβέρνηση για την προστασία των δικαιωμάτων της ιδιωτικής
περιουσίας των δημοτών καθώς και τη διασφάλιση των ιδιοκτησιακών
δικαιωμάτων επί των δημοτικών ακινήτων. Δηλώνουμε συγχρόνως ότι επιθυμούμε
να υπάρχουν δασικοί χάρτες που να προστατεύουν το περιβάλλον και όχι να
ακυρώνουν την ιδιοκτησία των πολιτών.

Previous Article

Ο Ε.Σ.ΚΕ. θα μεταφέρει την εικόνα της Αγοράς και να προτείνει αναπτυξιακά σχέδια και λύσεις μεγάλων και μικρών προβλημάτων.

Next Article

Βρέθηκαν όπλα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου σε σπηλιά στο Τζάκι Μπενιτσών.

Σχετικά Άρθρα