Ισορροπώντας μεταξύ έρευνας, διδασκαλίας και επικοινωνίας: ο ρόλος των πανεπιστημιακών μουσείων σήμερα.

Share:

Το Μουσείο του Ιονίου Πανεπιστημίου ανταποκρινόμενο στις ανάγκες του ειδικού και του
ευρέος κοινού για διάλογο και διατήρηση της επαφής με τα μουσεία και τον πολιτισμό σε
καιρό πανδημίας, σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε και να συμμετέχετε ενεργά στον
κύκλο ομιλιών που διοργανώνει, με κεντρικό θεματικό άξονα τα ελληνικά πανεπιστημιακά
μουσεία: το μέλλον, οι νέες προκλήσεις, η γεφύρωση του χάσματος και το χτίσιμο μιας νέας
σχέσης ανάμεσα στην ακαδημαϊκή και την ευρύτερη κοινωνία.
Η πρώτη καλεσμένη, η οποία θα εγκαινιάσει τον κύκλο διαλέξεων, είναι η κυρία Αλεξάνδρα
Μπούνια, Καθηγήτρια Μουσειολογίας στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και
Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο τίτλος της ομιλίας είναι
«Ισορροπώντας μεταξύ έρευνας, διδασκαλίας και επικοινωνίας: ο ρόλος των πανεπιστημιακών μουσείων σήμερα.»

Περίληψη
Τα πανεπιστημιακά μουσεία αποτελούν μία ιδιαίτερη κατηγορία μουσείων, καθώς
καλούνται να συνδυάσουν τις αναγκαιότητες και προτεραιότητες δύο οργανισμών: αφενός
του μουσείου, και αφετέρου του ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης στο οποίο ανήκουν.
Ποιος είναι, λοιπόν, ο ρόλος των πανεπιστημιακών μουσείων και πώς θα πρέπει να
ισορροπήσουν ανάμεσα στις πολλαπλές απαιτήσεις που τους τίθενται, αποτελεί βασικό
ερώτημα για αυτή την κατηγορία μουσειακών οργανισμών και βρίσκεται στην καρδιά της
συγκεκριμένης παρουσίασης. Μπορούν τα πανεπιστημιακά μουσεία να συμβάλουν στη
δημιουργία γνώσης, όπως άλλωστε συμβαίνει συνολικά με το Πανεπιστήμιο και όλες τις
ακαδημαϊκές του ενότητες, ή ο ρόλος τους είναι βοηθητικός και οι προσπάθειές τους
πρέπει να εστιάζουν στην επικοινωνία της γνώσης που δημιουργείται σε άλλες μονάδες των
ιδρυμάτων και στη λειτουργία τους ως εκπαιδευτικά εργαλεία; Και ποια ακριβώς είναι η
σχέση τους με την «ευρύτερη κοινωνία», με τη δημιουργία δεσμών και εκτός της
πανεπιστημιακής κοινότητας και την προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο; Είναι ο
ρόλος των πανεπιστημιακών μουσείων να αποτελούν μηχανισμούς δημοσίων σχέσεων για
τα ιδρύματα στα οποία ανήκουν και ποιες οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να τους δοθούν
για να είναι σε θέση να κάνουν κάτι τέτοιο; Παράλληλα, θα επιχειρήσουμε μία σύντομη
αναφορά στα πανεπιστημιακά μουσεία στην Ελλάδα και θα μοιραστούμε κάποιες σκέψεις
για τις δυνατότητες που υπάρχουν για την ανάπτυξή τους και τη διεύρυνση του ρόλους
τους σήμερα.
Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021 και ώρα 18:00, μέσω
τηλεδιάσκεψης στην ψηφιακή πλατφόρμα WEBEX και τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://teleconferenceionio.webex.com/teleconferenceionio/j.php?MTID=m62705b19f112c
75a124626902b1fbbd1

Meeting number: 183 280 5069
Password: ixH3UBi6a8E

Previous Article

Πρόσκληση συμμετοχής του Μουσικού Σώματος στη βάπτιση του Πρίγκιπα Φιλίππου

Next Article

Ομιλία Κων/νου Καρδάμη στο Κέντρο Επτανησιακής Μουσικής και Πολιτισμού.

Σχετικά Άρθρα