Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης.

Share:

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης σε
τμήμα της δημοτικής οδού ΕΠ. 17- Αγνί Δ.Ε. Κασσωπαίων, του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

Αφορούν στη διενέργεια εργασιών συντήρησης – αποκατάστασης του οδοστρώματος της δημοτικής οδού που ξεκινάει από την Επαρχιακή οδό ΕΠ17 και καταλήγει στην παραλία ́ ́ΑΓΝΙ ́ ́ της Κοινότητας Γιμαρίου, Δημοτικής Ενότητας Κασσωπαίων, και εξαιτίας των ιδιαίτερων λόγων ασφαλείας που προκύπτουν από τη φύση των εργασιών και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην υπόψη περιοχή ισχύει, η διακοπή της κυκλοφορίας και την απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων επί του τμήματος της δημοτικής οδού Δ.Ε.Κασσωπαίων, που ξεκινάει από την Επαρχιακή οδό ΕΠ17 και καταλήγει στην παραλία ́ ́ΑΓΝΙ ́ ́ της Κοινότητας Γιμαρίου, από την 08:00 ώρα της Δευτέρας (12-
04-2021) έως την 20:00 ώρα της Τρίτης (13-04-2021).

Με ευθύνη του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και της αναδόχου εταιρείας θα τοποθετηθεί έγκαιρα πλήρης
και κατάλληλη, κατά περίπτωση, σήμανση (κινδύνου, ρυθμιστική και πληροφοριακή) για την
ενημέρωση των χρηστών της οδού και των κατοίκων της περιοχής προς αποφυγή τροχαίου
ατυχήματος.

Το Α.Τ. Βόρειας Κέρκυρας θα παρακολουθεί την επάρκεια της σήμανσης και να υποδεικνύει στον
υπεύθυνο των εργασιών υπάλληλο– μηχανικό του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας οποιοδήποτε άλλο μέτρο
κρίνεται επιβεβλημένο για την ενημέρωση των οδηγών, προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

Previous Article

Και τα πρόστιμα καλά κρατούν (76) στην Κέρκυρα.

Next Article

Πρόσκληση για να τιμήσει με την παρουσία της την Επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων.

Σχετικά Άρθρα