Μνημόνιο συνεργασίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος-Παράρτημα Κέρκυρας.

Share:

Με σκοπό το συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής στρατηγικού
σχεδιασμού και το συντονισμό επιχειρησιακού πλάνου και δράσεων
καινοτομίας στα Ιόνια Νησιά, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας, στην Ιόνιο
Ακαδημία, μεταξύ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος-Παράρτημα
Κέρκυρας και του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Η συνεργασία μεταξύ των φορέων επικεντρώνεται στην αξιοποίηση
του επιστημονικού υποβάθρου τους, για την κατάρτιση σχεδίου και
προγραμματισμού δράσεων σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθύνσεις, αλλά και
τη παραμετροποίηση του σύμφωνα με τις τοπικές αναπτυξιακές ανάγκες.
Όπως δήλωσε ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής
Ανδρέας Φλώρος, «η συγκρότηση της επιστημονικής επιτροπής στρατηγικού
σχεδιασμού και συντονισμού ενός κοινού, ενιαίου και εξελισσόμενου
επιχειρησιακού πλάνου και δράσεων καινοτομίας στα Ιόνια Νησιά αποτελεί
ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο θα δράσει καταλυτικά στην εξελικτική
διαδικασία που επιτελείται σήμερα. Η συγκεκριμένη συνεργασία θεσμοθετεί
την ιδιαίτερα καλή σχέση που έχουμε με το Τεχνικό Επιμελητήριο και παρέχει
μια βάση συνεχούς και γόνιμης συνεργασίας για το καλό της περιφέρειας
Ιονίων Νήσων, περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται οι δύο φορείς».
Από τη μεριά του, ο Πρόεδρος του Τοπικού Τμήματος Κέρκυρας του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κος Ιωάννης Μεταλληνός, μετά την
υπογραφή του Μνημονίου, επεσήμανε την ιδιαίτερη σημασία της

δημιουργίας μιας τέτοιας πλατφόρμας συνεργασίας,«καθώς
χρησιμοποιείται»όπως είπε, «συνδυαστικά η τεχνογνωσία των δύο φορέων σε
επίπεδο γνωμοδότησης, διαβούλευσης και κατάθεσης προτάσεων βασισμένων
σε επιστημονικά, πολιτιστικά και πολιτισμικά κριτήρια».
Συντονιστές για την υλοποίηση της συνεργασίας ορίστηκαν από το
ΤΕΕ / Τμήμα Κέρκυρας ο Δημήτριος Απέργης, διπλωματούχος Πολιτικός
Μηχανικός, Επιμελητής της Μόνιμης Επιτροπής Διατήρησης και Ανάδειξης
Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και Πολιτισμού και μέλος του τοπικού
τμήματος του ΤΕΕ, και για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ο Αναπληρωτής
Καθηγητής Ιωάννης Δεληγιάννης.
Σε κοινή τους δήλωση εξέφρασαν πως «στόχος τους είναι η ανάγκη
για το σχεδιασμό και την υιοθέτηση κατάλληλης μεθοδολογίας για τη θέσπιση
των προτεραιοτήτων, της διαδικασίας ενσωμάτωσης των προτεινόμενων
δράσεων στο γενικότερο σχεδιασμό και των παραμέτρων παρακολούθησης
της αποτελεσματικότητας τους και θα εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση,
υποστηρίζοντας ενεργά τη διαβούλευση σε επίπεδο φορέων οι οποίοι έχουν
ενεργό ρόλο και αρμοδιότητα, αλλά και τους πολίτες».

Previous Article

Εργασίες καθαρισμού και ευπρεπισμού με τη συμμετοχή δεκάδων εθελοντών στους Καββαδάδες.

Next Article

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων ΔΙΑΠΛΟΥΣ στέκεται δίπλα στους εργαζόμενους

Σχετικά Άρθρα