Ξεκινά η “επιχείρηση σκούπα” για τα παρατημένα αυτοκίνητα στον Κεντρικό Δήμο της Κέρκυρας

Share:

Ξεκινά η απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων μετά την σημερινή υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τη Δήμαρχο Μερόπη Υδραίου με τον ανάδοχο του έργου. Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι τυχόν ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες παρατημένων οχημάτων να τα απομακρύνουν το συντομότερο δυνατόν εφόσον το επιθυμούν.

Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που θα απομακρυνθούν (πρόκειται για Εναλλακτική Διαχείριση των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής) πρόκειται να εκποιηθούν και παραδοθούν σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής. Στόχος της δημοτικής αρχής με τη διαδικασία αυτή είναι η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από τα οχήματα και βέβαια η ανακύκλωση και περαιτέρω αξιοποίηση των Ο.Τ.Κ.Ζ. Απώτερος σκοπός είναι η ασφάλεια και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης στο Δήμο και εν γένει η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Η σύμβαση, η οποία βασίστηκε στα νομίμως προβλεπόμενα σε ό,τι αφορά τους οικονομικούς της όρους, έχει χρονικό ορίζοντα δύο ετών με δυνατότητα επέκτασης για ένα ακόμη έτος με τη σύμφωνη γνώμη των δύο συμβαλλόμενων μερών. Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει την περισυλλογή των οχημάτων με δικά της μέσα και προσωπικό, σε εβδομαδιαία βάση, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια δημοτική υπηρεσία καθώς και την περαιτέρω επεξεργασία. Ο εντοπισμός και η καταγραφή των χαρακτηριζόμενων οχημάτων ως εγκαταλελειμμένα θα γίνεται από το Δήμο, διαδικασία η οποία ήδη έχει ξεκινήσει.

Σημειώνεται ότι από τον χαρακτηρισμό ενός οχήματος ως εγκαταλελειμμένο υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες διατήρησής του και αν τυχόν αναζητηθεί εντός αυτών επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη του. Τέλος, επισημαίνεται ότι έχει καθοριστεί πλήρως κάθε βήμα ενεργειών σχετικά με τον χαρακτηρισμό, την απομάκρυνση και την περαιτέρω διαχείριση των εγκαταλελειμμένων και η όλη διαδικασία μετά και την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και την σημερινή συμβασιοποίηση του έργου, θα γίνεται με επίβλεψη και πιστοποίηση από την υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου.

Previous Article

Πληρωμές επιδομάτων Απριλίου 2021

Next Article

Οι διαδικασίες στο Γεν. Νοσοκομείο Κερκύρας.

Σχετικά Άρθρα