Από αυτή την εβδομάδα αρχίζουν οι εμβολιασμοί και με το μονοδοσικό εμβόλιο.

Share:

Από την ανάλυση των στοιχείων που συγκεντρώνει το Παρατηρητήριο του Δήμου
Κεντρικής Κέρκυρας για τη νόσο COVID-19, προκύπτει ότι η επιδημία εμφάνισε
τάσεις σχετικής σταθεροποίησης στα τέλη Απριλίου. Ο ρυθμός εμφάνισης
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην Κέρκυρα παραμένει υψηλός, αλλά στο δεύτερο
δεκαπενθήμερο του Απριλίου άρχισε να μειώνεται σταδιακά. Παράλληλα μειώθηκε
ελαφρά και ο ρυθμός των εισαγωγών στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του
Νοσοκομείου. Το ποσοστό θετικότητας στις διενεργούμενες εξετάσεις παραμένει
σχετικά υψηλό, αλλά δεν παρουσιάζει αυξητική τάση.
Η διασπορά του ιού στον πληθυσμό της Κέρκυρας παραμένει ακόμη σε υψηλά
επίπεδα, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για περαιτέρω κλιμάκωση. Η
επιδημία δεν έχει πάρει στην Κέρκυρα διαστάσεις ανεξέλεγκτης διασποράς του ιού
και εκθετικής αύξησης των κρουσμάτων, όπως συνέβη σε πολλές άλλες περιοχές της
χώρας. Στο επόμενο διάστημα είναι πιθανόν να φανεί η επίδραση της μειωμένης
εφαρμογής των μέτρων και της αυξημένης κινητικότητας τις ημέρες του Πάσχα. Μια
έξαρση των κρουσμάτων στο αμέσως επόμενο διάστημα δεν μπορεί να αποκλειστεί,
σαν συνέπεια αυτής της χαλάρωσης αλλά και της επανεκκίνησης πολλών
δραστηριοτήτων. Ωστόσο, και παρά τις πιθανές διακυμάνσεις, η επιδημική καμπύλη
αναμένεται να έχει μεσοπρόθεσμα πτωτική τάση, καθώς πηγαίνουμε προς το
καλοκαίρι και αυξάνεται συνεχώς η εμβολιαστική κάλυψη.
Η επιμονή στη συστηματική εφαρμογή των μέτρων προφύλαξης από σημαντική
μερίδα των πολιτών και η μεγάλη συμμετοχή στο εμβολιαστικό πρόγραμμα είναι οι
απαραίτητες προϋποθέσεις, για να εξελιχθεί ομαλά η πορεία προς τον αποφασιστικό
έλεγχο της επιδημίας. Το άνοιγμα των σχολείων και της εστίασης και η αναμενόμενη
επανεκκίνηση της τουριστικής δραστηριότητας από τα μέσα Μάιου, επιβάλουν
ιδιαίτερη προσοχή, για να μην υπάρξει περαιτέρω έξαρση της διασποράς του ιού. Το
ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης, που είναι ακόμη χαμηλό και η ένταση του
επιδημικού κύματος, δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.
Το εμβολιαστικό πρόγραμμα επιταχύνεται συνεχώς και αναμένεται να αναπτυχθεί
ακόμη περισσότερο τον Μάιο. Ο αριθμός των ατόμων που έχουν κάνει μια
τουλάχιστον δόση εμβολίου, έχει ξεπεράσει το 20 % του συνολικού πληθυσμού στην
Κέρκυρα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο της χώρας προσεγγίζει το 22%.
Με τους ρυθμούς που αναμένεται να φτάσουν οι εμβολιασμοί το επόμενο δίμηνο,
μπορεί να έχει κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου σχεδόν ο μισός πληθυσμός μέχρι το τέλος Ιουνίου, ενώ περίπου το ένα τρίτο θα έχει κάνει και τις δύο δόσεις.
Από αυτή την εβδομάδα αρχίζουν οι εμβολιασμοί και με το μονοδοσικό εμβόλιο.
Το τελευταίο ισχυρό και παρατεταμένο κύμα της επιδημίας φαίνεται να κορυφώθηκε
τον Απρίλιο και η επιδημική καμπύλη έχει αρχίσει να σταθεροποιείται. Η μερική
εμβολιαστική κάλυψη που έχει επιτευχθεί στις μεγαλύτερες ηλικίες, συμβάλει ήδη
στον σχετικό περιορισμό των βαριών περιστατικών και των θανάτων, παρά τον
μεγάλο αριθμό κρουσμάτων. Για μια ακόμη φορά πρέπει να τονιστεί ότι η επιμονή
στην εφαρμογή των μέτρων προφύλαξης και η μεγάλη συμμετοχή στο εμβολιαστικό
πρόγραμμα οδηγούν σταθερά στον έλεγχο της επιδημίας. Αναλυτική παρουσίαση της
επιδημιολογικής εικόνας COVID-19 στην Κέρκυρα μέχρι και την 30/4 υπάρχει σε
επικαιροποιημένη έκθεση, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Previous Article

Σοβαρό πρόβλημα έχει προκύψει για πολύ μεγάλο αριθμό καταστημάτων εστίασης τόσο στην Π.Ε. Κέρκυρας όσο και σε ολόκληρη την Επικράτεια.

Next Article

Διάσωση του Μουσείου στον ιστορικό χώρο της νησίδας Λαζαρέτο.

Σχετικά Άρθρα