Η επιστολή του προέδρου του Επιμελητηρίου στον υπ. Ανάπτυξης.

Share:

Με αφορμή την προκήρυξη της νέας δράσης που αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης και συγκεκριμένα αναφερόμαστε στη δράση «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», η οποία προκηρύχθηκε στις 12-05-2021, σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή στην οποία καλούμαστε να σας εκθέσουμε τον προβληματισμό που έχει ανακύψει από τους επαγγελματίες του χώρου της εστίασης, οι οποίοι αποκλείονται από το εν λόγω πρόγραμμα διότι εμφανίζονται να μην πληρούν μία εκ των προϋποθέσεων συμμετοχής της πρόσκλησης και συγκεκριμένα αυτή του επιλέξιμου ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα.

Επί της ουσίας, σύμφωνα με τον οδηγό της πρόσκλησης η τεκμηρίωση του επιλέξιμου ΚΑΔ γίνεται, για τις επιχειρήσεις με έναρξη πριν την 1/1/2020 , από το προσκομισθέν έγγραφο Ε3 – Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα Φορολογικού έτους 2019,  από το οποίο προκύπτει ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα και στην συνέχεια εξετάζεται από την κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr εάν ο συγκεκριμένος ΚΑΔ είναι ενεργός.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι φορολογούμενοι διατηρούσαν τα στοιχεία που κατά την υποβολή του εντύπου Ε3 εμφανίζονται προ-συμπληρωμένα, ένα εξ αυτών είναι ο ΚΑΔ, δίχως να προβαίνουν σε αντιστοίχιση του ΚΑΔ  με τα μεγαλύτερα έσοδα, θεωρώντας την διαδικασία αυτή ήσσονος σημασίας.

Συνεπώς αυτή τη δεδομένη στιγμή υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν την προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα, εφόσον πραγματικά έχουν τα μεγαλύτερα έσοδα από δραστηριότητες που εμπεριέχονται στους επιλέξιμους ΚΑΔ εστίασης, όμως τυπικά δεν μπορούν να το αποδείξουν από το έντυπο του Ε3 λόγω εσφαλμένης καταχώρησης στοιχείων.

Λόγω του ότι οι υποβολές έχουν ήδη ξεκινήσει, οι δυνητικά δικαιούχοι που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα ζητούν να μπορούν να υποβάλλουν πρότασή αποδεικνύοντας τα παραπάνω αναφερθέντα μέσω ενός επιπλέον δικαιολογητικού πχ. του βιβλίου εσόδων της επιχείρησης, όπου να προκύπτει ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα ή με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης, όπου να δηλώνεται υπεύθυνα ότι ο δικαιούχος λειτουργεί με ΚΑΔ εστίασης και έχει τα μεγαλύτερα έσοδα κατά το έτος 2019.

Εν κατακλείδι, αξιώνουμε την θετική σας ανταπόκριση στο ζήτημα μέσω μίας τροποποίησης της πρόσκλησης που να συμπεριλαμβάνει τις επιχειρήσεις εστίασης με δευτερεύουσα μεν δραστηριότητα ΚΑΔ εστίασης αλλά έχοντες τα μεγαλύτερα έσοδα από αυτή τη δραστηριότητα. Διαφορετικά, ζητούμε την ευνοϊκή μεταχείριση αυτών των δικαιούχων κατά την διαδικασία υποβολής ενστάσεων, με σκοπό να συμπεριληφθούν και αυτές οι επιχειρήσεις στην επιδότηση κεφαλαίου κίνησης το οποίο το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Σας ευχαριστούμε εκ τω προτέρων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση επί του θέματος.

Previous Article

Λοβέρδος στα Παραπολιτικά 90,1: Υπάρχει μια κίνηση αλλαγής στην παράταξη – Οι πολίτες θέλουν να είμαστε ΠΑΣΟΚ

Next Article

Βορίδης στα Παραπολιτικά 90,1: Απαράδεκτες οι δηλώσεις Τσαβούσογλου περί τουρκικής μειονότητας στη Θράκη

Σχετικά Άρθρα