Πιστοποίηση του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Share:

Στην ανώτατη κατηγορία της πλήρους συμμόρφωσης (fully compliant) με τις αρχές του
Προτύπου Ποιότητας της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και τις Αρχές
Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG)
κατατάχθηκε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με απόφαση του Συμβουλίου Πιστοποίησης και
Αξιολόγησης της ΕΘΑΑΕ, η οποία ελήφθη στις 7 Μάϊου 2021.
Η πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας πραγματοποιήθηκε το
διάστημα από 30/11 έως 5/12/2020 από ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων –
ακαδημαϊκών του εξωτερικού, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης και
πιστοποίησης δομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία ορίστηκε από την ΕΘΑΑΕ. Στη
διαδικασία συμμετείχαν, πέραν της διοίκησης και της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας
του Ιδρύματος, φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών, απόφοιτοι των Τμημάτων και
εκπρόσωποι τοπικών, παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, οι οποίοι κατέθεσαν τις
εμπειρίες και τις απόψεις τους σχετικά με τον τρόπο συνολικής ακαδημαϊκής λειτουργίας
του Ιδρύματος και απάντησαν σε ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής
Αξιολόγησης και Πιστοποίησης.
Η χορήγηση του ανωτέρω, ανώτατου επιπέδου πιστοποίησης, το οποίο δίδεται για
διάρκεια τεσσάρων ετών, αποδεικνύει εμπράκτως την προσήλωση και την στοχοθεσία του
Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο επίτευξης υψηλής ποιότητας σπουδών και έρευνας.
Αποτελεί δε την προϋπόθεση για τη διαδικασία πιστοποίησης των προπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από τα ακαδημαϊκά Τμήματα του Ιδρύματος και
υποθήκη για την κατάταξή του σε υψηλά επίπεδα αξιολόγησης.
Η Πρυτανική αρχή του Ιονίου Πανεπιστημίου ευχαριστεί θερμά όλα εκείνα τα μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας τα οποία εργάζονται μεθοδικά και εντατικά και συμβάλλουν με
την καθημερινή τους προσπάθεια στην επίτευξη τέτοιων εξαιρετικών αποτελεσμάτων. Η
συμμετοχή τους αποδεικνύει ότι, ακόμα και μέσα σε πολύ στενά χρονικά περιθώρια, η
συλλογική προσπάθεια, ο προσεκτικός σχεδιασμός και η επένδυση σε κόπο, ενέργεια και
ακαδημαϊκό όραμα, αποτελεί το θεμέλιο για τη διαμόρφωση της νέας, ποιοτικής και
ανταγωνιστικής σελίδας της πορείας του Ιδρύματος.

Previous Article

Δήλωση του βουλευτή Κέρκυρας και Αν.Τομεάρχη Τουρισμού ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξανδρου Αυλωνίτη για την απελευθέρωση των μαζικών πλειστηριασμών

Next Article

Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού

Σχετικά Άρθρα