Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα η τ. Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Share:

  • Συμμετοχή της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων στη φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που στοχεύει στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας στην Ε.Ε. έως το 2050
  • Η 5η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, αναδεικνύει τη σημασία τέτοιων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών
  • Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου: «Αδιαπραγμάτευτη η μετάβαση στην «Πράσινη Εποχή», όλοι μαζί οι Ευρωπαίοι και ο καθένας μας ξεχωριστά, όπου κι αν βρίσκεται, μπορούμε ν’ ανταποκριθούμε στις μεγάλες προκλήσεις που αφορούν στην κλιματική αλλαγή και την προστασία του Περιβάλλοντος και των πολιτών»

Την τιμητική πρόταση να συμπεριληφθεί στους Πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα αποδέχθηκε η Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου αναλαμβάνοντας τη δέσμευση της ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την ευρωπαϊκή συνεργασία.

Η Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου έγινε αποδέκτης της εν λόγω πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μεγάλη ικανοποίηση, καθώς η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους άξονες της πολιτικής και κοινωνικής της δραστηριότητας έχοντας αφήσει το στίγμα της σε διεθνές επίπεδο στα χρόνια που θήτευσε ως Ευρωβουλευτής, αλλά και ως Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα είναι μια φιλόδοξη πρωτοβουλία, ανοιχτή και χωρίς αποκλεισμούς για όλους, με στόχο να συμβάλει στον στόχο της επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας στην ΕΕ έως το 2050. Με μεγάλη χαρά δεσμεύομαι ως Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα. Είμαστε όλοι μαζί σ’ ετοιμότητα για ν’ ανταποκριθούμε στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Μπορούμε όλοι μαζί να πετύχουμε τον κρίσιμο στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2050 για την κλιματική ουδετερότητα», τόνισε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, για να προσθέσει:

«Στην Περιφέρειά μας, στα Ιόνια Νησιά, σχεδιάζουμε το πλαίσιο, μέσα στο οποίο κινούμαστε ως Περιφερειακή Αρχή, σ’ αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. Στην προώθηση μιας πράσινης Περιφέρειας, δηλαδή μιας πολύπλευρης διαδικασίας, με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Είτε μιλάμε για τη διαχείριση των απορριμμάτων, είτε για την καθαρή ενέργεια, η μετάβαση στην «Πράσινη Εποχή» για μας θεωρείται αδιαπραγμάτευτο συστατικό της ποιότητας ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης για τις κοινωνίες μας, για τη χώρα μας, για το κοινό ευρωπαϊκό σπίτι μας».

Όσον αφορά στις δραστηριότητες, τις οποίες μπορούν ν’ αναλάβουν -στο πλαίσιο του ρόλου τους- οι Πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

  • Διενέργεια συζητήσεων για την κλιματική αλλαγή κατά τη διάρκεια τακτικών επαφών και δραστηριοτήτων, ιδίως με εκείνους που δεν συμμετέχουν ακόμη στη δράση για το κλίμα
  • Προβολή των απόψεών τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με στόχο να πείσουν τις δημόσιες αρχές, τα σχολεία, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να δεσμευτούν για την ανάληψη φιλόδοξης δράσης για το κλίμα και να αναλάβουν τις σχετικές υποχρεώσεις
  • Συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, ιδίως τις ευάλωτες και χαμηλού εισοδήματος ομάδες, με προσαρμογή των μηνυμάτων και των δραστηριοτήτων για το κλίμα στο πλαίσιο, στις προκλήσεις και στις ανάγκες κάθε τόπου
  • Διάδοση επιστημονικά αξιόπιστων γνώσεων και ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, π.χ. μέσω της διοργάνωσης διαδικτυακών και άλλων εκδηλώσεων και θεματικών συζητήσεων, της διεξαγωγής εκστρατειών στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, της κοινοποίησης δεδομένων, εμπειρογνωσίας και γεγονότων σχετικά με την κλιματική αλλαγή, της εξεύρεσης νέων τρόπων και διαύλων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την κλιματική αλλαγή
  • Διοργάνωση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την κλιματική και περιβαλλοντική δράση (π.χ. δενδροφυτεύσεις, γραφεία πληροφόρησης, καμπάνιες ευαισθητοποίησης, ημέρες χωρίς αυτοκίνητο κλπ)
  • Διασύνδεση των τοπικών ακτιβιστών για το κλίμα με άλλα σχετικά δίκτυα και ενδιαφερόμενα μέρη σε ολόκληρη την Ευρώπη

Ανταλλαγή γνώσεων, π.χ. μέσω κατάρτισης και ανταλλαγής καλών πρακτικών, για να βοηθηθούν όλοι να ξεκινήσουν ή να επεκτείνουν πρωτοβουλίες για το κλίμα.

Previous Article

Ενημέρωση από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας για εξαπάτηση πολτών

Next Article

Με απόλυτη εγκυρότητα, δημιουργική πορεία και αποτελεσματικότητα προχωρεί ο ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων

Σχετικά Άρθρα