Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις που αφορούν στην διακοπή της κυκλοφορίας, των οχημάτων στο τμήμα της Εθνικής οδού Γύρου Αχιλλείου Ε-25, από το τμήμα «Μουσείο Αχίλλειο»

Share:

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις που αφορούν στην διακοπή της κυκλοφορίας, των
οχημάτων στο τμήμα της Εθνικής οδού Γύρου Αχιλλείου Ε-25, από το τμήμα «Μουσείο Αχίλλειο»
μέχρι τη διασταύρωση της Ε-25 με την επαρχιακή οδό Επ-4 προς Μπενίτσες,- Μεσογγή, στα πλαίσια
εκτάκτων επειγόντων εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,ΕΠ. ΟΔΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 6» που
εκτελείται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων .
Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 ΄΄ Περί κυρώσεως του Κ.Ο. Κυκλοφορίας ΄΄ .
 2. Το άρθρο 29Α
  του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚΑ-137)» Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο
  προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α-154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.
  2469/1997.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 Παρ.4 εδάφ. α & β του Ν. 2800/2000 ( Α-41).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58) « Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές
  ενέργειες προσώπων ΥΔΤ σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών»
 5. Το υπ΄ αριθμ. 63630 / 21 /1164599 από 8-6-2021 έγγραφο του Α.Τ. Αχιλλείων.
 6. Το υπ’αριθ. ΟΙΚ 17710/44751 από 10-06-2021 έγγραφο του της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε
  Κέρκυρας /Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων .
  7.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
  κρατικού προϋπολογισμού.
  Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών (5 και 6 ), που αφορούν τις έκτακτες και επείγουσες εργασίες του
  έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,ΕΠ. ΟΔΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 6» που εκτελείται από την Περιφέρεια Ιονίων
  Νήσων στο τμήμα της Εθνικής οδού Γύρου Αχιλλείου Ε-25, από το τμήμα « Μουσείο Αχίλλειο» μέχρι
  τη διασταύρωση της Ε-25 με την επαρχιακή οδό Επ-4 προς Μπενίτσες- Μεσογγή, εξαιτίας των
  ιδιαίτερων λόγων ασφαλείας που προκύπτουν από τη φύση των εργασιών, την καθίζηση που
  παρουσιάστηκε στην θέση έμπροσθεν του ξενοδοχείου «Montagniola» σε μήκος 50μ, τις βλάβες που
  προκλήθηκαν στα καλώδια των υπογείων δικτύων ΟΤΕ & ΔΕΔΔΥΕ και αποσκοπώντας στην ομαλή
  και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην υπόψη περιοχή αρμοδιότητάς μας :
  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
  Άρθρο 1
  Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 52 παράγραφος 2 του ν. 2696/1999 περί ΚΟΚ όπως αυτό τροποποιήθηκε
  και ισχύει, τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο τμήμα της Εθνικής οδού Γύρου
  Αχιλλείου Ε-25 από το τμήμα, « Μουσείο Αχίλλειο» μέχρι τη διασταύρωση της Ε-25 με την επαρχιακή
  οδό Επ-4, προς Μπενίτσες,- Μεσσογή, από την 08:00 ώρα της Παρασκευής 11-06-2021 έως την
  08:00 ώρα της Κυριακής 13-06-2021.
  Η κυκλοφορία των οχημάτων από το « Μουσείο Αχιλλείου» προς την Κέρκυρα ή προς Μπενίτσες –
  Μωραϊτικα, θα γίνεται μόνο από τη θέση « Μουσείο Αχίλλειο» προς τη διασταύρωση με την
  επαρχιακή οδό Επ.5 (θέση Ποντή) .

Άρθρο 2
Με ευθύνη του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κέρκυρας
και της αναδόχου εταιρείας να τοποθετηθεί έγκαιρα πλήρης και κατάλληλη, κατά περίπτωση, σήμανση
(κινδύνου, ρυθμιστική και πληροφοριακή) για την ενημέρωση των χρηστών της οδού και των κατοίκων
της περιοχής προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.
Άρθρο 3
Το Α.Τ. Αχιλλείων να παρακολουθεί την επάρκεια της σήμανσης και να υποδεικνύει στον υπεύθυνο
των εργασιών οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται επιβεβλημένο για την ενημέρωση των οδηγών, προς
αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.
Άρθρο 4
Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.
2696/99 ΄΄ Περί κυρώσεως του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ΄΄, η δε εφαρμογή της ανατίθεται στο
Α.Τ. Αχιλλείων .
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Α.Τ. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2.ΓΕ.Π.Α.Δ. Ι.Ν.
3.Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σαμάρα 13
4.ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..
Ντ. Θεοτόκη 8
49100 Κέρκυρα
(Ανάδοχη εταιρεία)
5.Ημερήσιο τοπικό τύπο
( παρακαλούμε για τη δημοσίευση)
6.Τοπικούς Ραδιοφωνικούς – τηλεοπτικούς Σταθμούς
(παρακαλούμε για την ανακοίνωσή της)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ματθαίος Π. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Previous Article

Στην τελική ευθεία η ενίσχυση ρευστότητας των Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19

Next Article

Στ. Γκίκας προς Αλ. Αυλωνίτη: «Αντί να αναλωνόμαστε σε Αντιπαραθέσεις, να ενώσουμε τις Δυνάμεις μας για τον Εμβολιασμό των Πολιτών»

Σχετικά Άρθρα