Σημαντική κίνηση στήριξης στην Φ. Ε. «Μάντζαρος» απο τον Όμιλος Sani Resort / Ikos Resorts

Share:

Σε μια σημαντική κίνηση στήριξης της κερκυραϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς προχώρησε o Όμιλος Sani Resort/Ikos Resorts. O Όμιλος δραστηριοποιείται στην Κέρκυρα με το ξενοδοχειακό συγκρότημα Ikos Dassia. Αναγνωρίζοντας την πολύτιμη συνεισφορά του θεσμού των Φιλαρμονικών στον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τον τουρισμό στο νησί μας, ο Όμιλος Sani Resort/Ikos Resorts συμβάλει στην οικονομική στήριξη τριών Φιλαρμονικών που δραστηριοποιούνται στο νησί.
Η ενίσχυση αφορά την Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας «Παλαιά», την Φιλαρμονική Εταιρεία «Μάντζαρος» και την Φιλαρμονική Κορακιάνας «Σπύρος Σαμάρας».
Ο Όμιλος, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι μουσικά αυτά ιδρύματα αποτελούν μια ξεχωριστή παράδοση και αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας της Κέρκυρας, καθώς εκπαιδεύουν δωρεάν τους νέους του νησιού στη μουσική θεωρία και σε μουσικά όργανα, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές με τις εμφανίσεις τους σε τοπικές και διεθνείς εκδηλώσεις.
Σε αυτά τα πλαίσια υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ́ της εταιρείας «ΙΚΟΣ ΔΑΣΙΑ Α.Ε.» και της Φ.Ε. «Μάντζαρος», για 3ετη οικονομική́ ενίσχυση συνολικά 21.000 ευρώ (7.000 ετησίως) προς την Φιλαρμονική́. Ήδη μάλιστα έχει καταβληθεί́ από́ την εταιρεία, μέρος της ενίσχυσης αυτής προς την Φιλαρμονική́.
Εκ μέρος του Δ.Σ της ΦΕΜ ο πρόεδρος Ιωάννης Τριβιζάς σημειώνει: <<Ακριβώς αυτή́ η πράξη της ήταν και η αιτία της επάξιας και ομόφωνης ανακήρυξης της εταιρείας «ΙΚΟΣ ΔΑΣΙΑ Α.Ε.», από́ την ΓΣ της ΦΕΜ της 23/06/2021, σε Μεγάλη Ευεργέτρια της «Μάντζαρος». Η εταιρεία «ΙΚΟΣ ΔΑΣΙΑ Α.Ε.», έχοντας πραγματοποιήσει μια μεγάλη επένδυση στον τόπο μας, έχει αρχίσει να ενδιαφέρεται για την πολιτιστική́ δραστηριότητα της Κέρκυρας, πυλώνας της οποίας αποδεδειγμένα είναι και η Φιλαρμονική́ μας, ενισχύοντας αξιόλογες προσπάθειες και δράσεις. Γι’ αυτές τις επιλογές της την ευχαριστούμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι έγινε μια αρχή́ μιας πολύπλευρης συνεργασίας στα πολιτιστικά́ δρώμενα του τόπου μας, αλλά́ και ευρύτερα, συνεργασία που βάσιμα ευχόμαστε να συνεχιστεί́ και να εξελιχθεί>>.

(Στην φωτό, η Σύμβουλος Επικοινωνίας της Sani Resorts/Ikos Resorts, κ. Δέσποινα Τζιτζίου, με τον Πρόεδρο της ΦΕΜ, κ. Ιωάννη Τριβιζά).

Previous Article

3ου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας “Καμία Μόνη – Κανένας Μόνος”

Next Article

Επίσκεψη του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα

Σχετικά Άρθρα