Δακοκτονία ΠΕ Κέρκυρας: Σοβαρή καθυστέρηση και φέτος. Νομικές «ακροβασίες» στον διαγωνισμό.

Share:


Προς κ. Περιφερειάρχη.

Όπως προκύπτει από την πορεία του διαγωνισμού στα πλαίσια της Οικονομικής Επιτροπής, ο διαγωνισμός για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς πραγματοποιείται πλέον για χρονικό διάστημα τριών ετών, γεγονός πολύ θετικό για τον σωστό προγραμματισμό και την μείωση φόρτου της υπηρεσίας.

Παρατηρούμε όμως ότι για μια ακόμη φορά ο φετινός ψεκασμός θα γίνει πιθανότατα εκτός του κρίσιμου χρονικού ορίου ώστε να προστατευτεί επαρκώς η παραγωγή ελαιοκάρπου.

Επίσης παρατηρούμε ότι εξελίσσονται πράξεις «ακροβατικές» μεταξύ νομιμότητας και μη νομιμότητας διαδικασιών, πράγμα που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο μεγάλης καθυστέρησης την όλη δράση με καταστρεπτικές συνέπειες. Ο μεγάλος προϋπολογισμός του έργου (1.425.000) ευρώ επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή και εποπτεία για την τήρηση των κανόνων.

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε αντίθεση με την εισήγηση της υπηρεσίας και την  γνωμοδότηση της νομικής  υπηρεσίας της ΠΙΝ, είναι από μόνη της ένα σοβαρό μειονέκτημα που ελπίζουμε να μην έχει συνέπειες.

Επερωτάται η κ. περιφερειάρχης:

  • Έχετε γνώση της πορείας του διαγωνισμού;
  • Γιατί επιτρέψατε να καθυστερήσει και φέτος ο ψεκασμός;
  • Ποιος είναι ο λόγος που οι αντιπεριφερειάρχες σας ψηφίζουν διαφορετικά ο καθένας στην Οικονομική Επιτροπή;
  • Ως πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής γνωρίζετε τα διαλαμβανόμενα στις συνεδριάσεις της ή «απλώς προεδρεύετε»;

Για την ΑΝΑΣΑ:

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Previous Article

Ξενικά η υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος απεντόμωσης

Next Article

Γιώργος Καλούδης για τη κατά παράβαση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εξώδικης πρόσκλησης κατοίκων της Παλιάς Πόλης

Σχετικά Άρθρα