Ενημέρωση για κλήσεις απο τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας

Share:

“Προκειμένου ο Δήμος μας να ενημερώσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για την διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των οφειλών από κλήσεις Κ.Ο.Κ., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

H Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ενεργεί πάντα με βάσει τις αρμοδιότητες που πηγάζουν από την ισχύουσα νομοθεσία, με γνώμονα πάντα το δημόσιο συμφέρον.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία που ακολουθείται για την διεκπεραίωση των κλήσεων για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.,  έχει ως εξής:

α) H αρμόδια υπηρεσία του Δήμου παραλαμβάνει από την αρμόδια αρχή (Ελληνική Αστυνομία, Λιμεναρχείο κλπ.), την διαπίστωση των παραβάσεων (κλήσεις).

β) Οι παραβάσεις αυτές καταχωρούνται στο Δημόσιο Λογιστικό Σχέδιο του Δήμου, αφού αντληθούν όλα τα στοιχεία του αυτοκινήτου και του κατόχου του από την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαδικτυακών υπηρεσιών της ΚΕΔΕ (Gov HUB) που είναι συνδεδεμένος ο δήμος μας και προβαίνει στη διαδικασία βεβαίωσης των χρεών.

γ) Στη συνέχεια, αποστέλλονται Ατομικές Ειδοποιήσεις στους οφειλέτες μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ).  Ο κάθε οφειλέτης, με την παραλαβή της παραπάνω ειδοποίησης, έχει το δικαίωμα  να ασκήσει ένσταση ή να κάνει αίτηση θεραπείας, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζει ο Νόμος, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

δ) Για τους οφειλέτες που δεν καταβάλλουν το ανάλογο ποσό εμπρόθεσμα, επιβάλλονται προσαυξήσεις.

ε) Τέλος, για τους οφειλέτες που για οποιονδήποτε λόγο δεν ανταποκριθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα, το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου προχωρά σε αναγκαστική είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η οποία συντελείται σε τέσσερα στάδια: 1. Την ατομική ειδοποίηση χρεών (καλούνται οι οφειλέτες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους με εφάπαξ καταβολή ή ρύθμιση), 2. Την δέσμευση του φορολογικού μητρώου, 3. Την κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών και 4.Την σύσταση υποθήκης επί ακινήτου.

Παρατηρείται κυρίως σε κλήσεις προηγουμένων ετών, ότι κατά την χρονική στιγμή άντλησης των δεδομένων, η εν λόγω πλατφόρμα δεν ήταν ενημερωμένη σχετικά με τις μεταβολές που είχαν επέλθει σε κάποια οχήματα π.χ. μεταβιβάσεις αυτοκινήτων σε άλλους ιδιοκτήτες, αλλαγή χρώματος κλπ. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε έγκαιρα τον Δήμο αφού λάβετε την ειδοποίηση που σας έχει σταλεί, προκειμένου να προβαίνει άμεσα σε τυχόν διορθώσεις.

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, με γνώμονα πάντα τη νομιμότητα, το αίσθημα δικαίου, αλλά και το κοινό συμφέρον, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια με όλα τα μέσα που διαθέτει, έτσι ώστε οι πολίτες του να απολαμβάνουν έγκαιρη και άμεση εξυπηρέτηση.”

Previous Article

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Συγκέντρωση τροφίμων για πυρόπληκτους

Next Article

Εγκαινιάστηκε η έκθεση «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Σχετικά Άρθρα