Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους Παξούς

Share:

  • 33 επιχειρήσεις από τους Παξούς έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του Covid19, ενώ 7 επενδυτικά σχέδια έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ενίσχυσης ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ενημερώνει για τα παρακάτω:

Όσον αφορά στην πρόσκληση ΙΟΝ97: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», για τους Παξούς έχουν ενταχθεί 33 επιχειρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 341.707 €.  Οι πληρωμές αφορούν ποσό 13.868 €  (σ.σ. επισυνάπτεται δελτίο Τύπου για την παράταση υποβολής δικαιολογητικών).

Όσον αφορά στην πρόσκληση ΙΟΝ012ΚΕ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», για τους Παξούς έχουν ενταχθεί 7 επενδυτικά σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό 1.289.990 €.

Previous Article

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Διευκρινήσεις για την ένταξη επιχειρήσεων στο πρόγραμμα ενίσχυσης λογω Covid 19

Next Article

Παράταση μέχρι 31 Σεπτεμβρίου σε όλες τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία του Covid19

Σχετικά Άρθρα