Παράταση μέχρι 31 Σεπτεμβρίου σε όλες τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία του Covid19

Share:

Παράταση μέχρι 31 Σεπτεμβρίου δίνει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε όλες τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία του Covid19 προκειμένου να ενισχυθούν οικονομικά

  • Μέχρι τις 30 Ιουλίου λιγότερο από το 50% των εγκεκριμένων επιχειρήσεων υπέβαλε αίτημα καταβολής της ενίσχυσης από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μέσω ΕΣΠΑ  –  Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί, όσους δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα αίτημα ένταξής τους στο πρόγραμμα ενίσχυσης, να το κάνουν έως και τις 31 Σεπτεμβρίου 2021

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα ΙΟΝ97: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» έως και τις 31 Σεπτεμβρίου 2021.

Η εν λόγω παράταση στην προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την καταβολή των εγκεκριμένων ποσών δόθηκε προκειμένου να διευκολυνθούν οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις δεδομένου ότι στην παρούσα περίοδο βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης και λόγω του ότι διαπιστώθηκε πως μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021 (αρχική προθεσμία), λιγότερο από το 50% των εγκεκριμένων επιχειρήσεων είχαν υποβάλλει αίτημα καταβολής της εγκεκριμένης ενίσχυσης.

Previous Article

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους Παξούς

Next Article

Στέφανος Γκίκας: «Δύσκολη Κατάσταση, Απαιτεί Ιδιαίτερη Προσοχή από Όλους τους Πολίτες»

Σχετικά Άρθρα