Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους

Κατατέθηκε με επιτυχία η κοινή πρόταση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και
Διαποντίων Νήσων, του Δήμου Νότιας Κέρκυρας και της Equal Society για
ένταξη στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» του
Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού.
Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην άμεση ανάπτυξη ενός απολύτως
λειτουργικού και πολυθεματικού πλαισίου που θα ανταποκρίνεται στις ολοένα
αυξανόμενες ανάγκες ουσιαστικής επιβίωσης ευπαθών ομάδων των
περιοχών παρέμβασης και ειδικότερα εκείνων που είναι άστεγοι, απειλούνται
από τον κίνδυνο έλλειψης στέγης ή/και αποκλεισμού από την κατοικία, ή
διαμένουν σε επισφαλείς κατοικίες.
Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και ο συντονισμός ενός μοντέλου κοινωνικής
προστασίας και φροντίδας, όπως αυτό που προτείνεται στο πλαίσιο της
πρότασης αναμένεται  να κινηθεί σε δύο άξονες, εκείνον της στέγασης και
αυτόν της επανένταξης στο εργασιακό γίγνεσθαι. Η ιδέα των
αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων μπορεί να λειτουργήσει ολιστικά για τους
ωφελούμενους του προτεινόμενου προγράμματος καθώς αφ’ ενός
εξασφαλίζεται η επιβίωσή τους και αφετέρου διανοίγονται προοπτικές μέσα
από διαδικασίες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και επαγγελματικής
επανένταξης.
Η κοινή πρόταση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, του
Δήμου Νότιας Κέρκυρας και της Equal Society αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα
κοινωνικής πολιτικής καθώς αναμφίβολα στις σημερινές συνθήκες ύφεσης η
αυξημένη κοινωνική προστασία και η αλληλεγγύη είναι επιβεβλημένες.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ