Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κερδίζει την ένδικη διαφορά για τις μελέτες του Λυρικού Θεάτρου της Κέρκυρας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κερδίζει την ένδικη διαφορά για τις μελέτες του Λυρικού Θεάτρου της Κέρκυρας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα εισπράξει ποσό 5.718.205,52€

 Η δικαστική αυτή διαφορά εκκρεμεί από το 2014 μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των εταιρειών «ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ», «Ο.Μ.Ε.Τ.Ε  Α.Ε.», «ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» και «ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ ΑΕΜ»

Στις 02/09/2021 το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου δημοσίευσε την με αριθμό 1094 /2021 απόφασή του, σύμφωνα με την οποία, απορρίπτει την αναίρεση των εταιρειών «ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ», «Ο.Μ.Ε.Τ.Ε  Α.Ε.», «ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» και «ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ ΑΕΜ» κατά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ένδικη διαφορά άρχισε το έτος 2014, με τις ως άνω εταιρείες να διεκδικούν αμοιβές για την εκπόνηση και παράδοση μελετών του Λυρικού Θεάτρου Κέρκυρας στρεφόμενες κατά της τότε «Αναπτυξιακής Επιχείρησης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας ΑΕ».

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων παραστάθηκε στις 05/10/2020 ενώπιον του Αρείου Πάγου υποστηρίζοντας δια των πληρεξουσίων δικηγόρων της, ότι η ίδια ως φορέας, η οποία διαδέχθηκε τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας, δεν κατέστη καθολικός διάδοχος της ΑΕΝΑΚ ΑΕ και δεν υπεισήλθε στις υποχρεώσεις της ως άνω εταιρείας και κατ’ επέκταση και στις κατά αυτής ως άνω αξιώσεις από αμοιβές για την εκπόνηση και παράδοση μελετών του Λυρικού Θεάτρου Κέρκυρας.

Θυμίζουμε ότι το κατασχεθέν ποσό εις βάρος τραπεζικών λογαριασμών της Π.Ι.Ν. ανέρχεται στα 5.718.205,52€, ποσό το οποίο άμεσα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μετά από διαβεβαίωση του Προέδρου του, κ. Στασινού, δρομολογεί την αποδέσμευσή του και την απόδοσή του στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ