Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Ρεπορτάζ για την 1η Σύνοδο των Προέδρων των Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Κέντρων

Η αποτύπωση των μέχρι τώρα δεδομένων από την οργάνωση και λειτουργία των νεοσύστατων
Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) και των Τεχνολογικών Πάρκων, καθώς και ο
προσδιορισμός πρακτικών λειτουργίας και γόνιμων συνεργειών, συζητήθηκε κατά τη διεξαγωγή
της 1ης Συνόδου των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων των έντεκα Πανεπιστημιακών
Ερευνητικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) και Τεχνολογικών Πάρκων της χώρας, που έλαβε χώρα, στο
κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας, στην Κέρκυρα.
Στη πρώτη διεξαγωγή της Συνόδου, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Πρύτανη του
Ιονίου Πανεπιστημίου, καθηγητή, Ανδρέα Φλώρου και του πρύτανη του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, καθηγητή Τριαντάφυλλου Αλμπάνη, τονίστηκε ιδιαίτερα η ακαδημαϊκή ταυτότητα των
νεοσύστατων πανεπιστημιακών ερευνητικών κέντρων με έμφαση στη διεπιστημονικότητα και με
έμφαση σε ερευνητικά αποτελέσματα που μπορούν να φέρουνε αυτόνομη βιωσιμότητα.
«Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε δεδομένου ότι υπάρχει μία σαφής και καταγεγραμμένη ανάγκη
από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να ανταλλάξουν απόψεις σε σχέση με τη λειτουργία των
ερευνητικών κέντρων και των Τεχνολογικών Πάρκων. Ποιες είναι οι δυσκολίες, ποιες είναι οι
καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί, για να μπορέσουμε με αυτό τον τρόπο να
δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο προτάσεων, όπου απαιτείται, για τροπολογίες νομοθετικού
περιεχομένου, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος τους» ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης
Τύπου, ο πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθηγητής, Ανδρέας Φλώρος.
Τα Πανεπιστημιακά Ερευνητικά Κέντρα είναι ακαδημαϊκές δομές οι οποίες έχουν συσταθεί πολύ
πρόσφατα. Το 2018 εγκρίθηκαν, στον ίδιο νόμο, τα δύο πρώτα, του Ιονίου Πανεπιστημίου και του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
«Ήταν μία συνάντηση που μας έδωσε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε και να αποτυπώσουμε
την εξέλιξη των 11 Π.Ε.Κ. σε όλα τα Πανεπιστήμια που διαθέτουν Πανεπιστημιακά ερευνητικά
κέντρα και τα οποία συμμετείχαν όλα στη συνάντηση . Ενδεχόμενα θα χρειαστούν νομοθετικές
ρυθμίσεις ή και ενέργειες τις οποίες θα πρέπει να κάνουμε ως πανεπιστήμια με το υπουργείο
Παιδείας, όπου υπαγόμαστε, ώστε τα Πανεπιστημιακά Ερευνητικά Κέντρα να μπορούν να
παίξουν το σημαντικό ρόλο τους στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας και ιδιαίτερα στις
Περιφέρειές τους», τόνισε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθηγητής, Τριαντάφυλλος
Αλμπάνης.
«Τα Πανεπιστημιακά Ερευνητικά Κέντρα εκφράζουν ώριμες ερευνητικές δουλειές που υπάρχουν
ήδη στο Πανεπιστήμιο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με εξαιρετικό τρόπο ως πηγή
εξωστρέφειας των πανεπιστημίων, καθώς και για τη συνολική αποτύπωση της ερευνητικής τους
δραστηριότητας. Σε αυτή την πρώτη Σύνοδο των Π.Ε.Κ. ξεπεράστηκαν και επιλύθηκαν όχι μόνο
τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά περάσαμε και σε καλές πρακτικές λύσεις που
ανταλλάχθηκαν ανάμεσα στα ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Υπάρχει πολύ μεγάλο πλαίσιο συνεργιών
που τονίστηκαν, όχι μόνο ανάμεσα στα Πανεπιστημιακά Κέντρα και τα Τεχνολογικά Πάρκα, αλλά
με ιδιαίτερη εξωστρέφεια και με άλλους φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Όσον αφορά το
Ερευνητικό Κέντρο του Ιονίου Πανεπιστημίου η Σύνοδος μας έδωσε μία σαφή εικόνα για το πως
μπορούμε να έχουμε έναν «οδικό» χάρτη τριετούς ανάπτυξης, που θα μας δώσει απτά
αποτελέσματα πολύ σύντομα, επεσήμανε από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Πανεπιστημιακού
Ερευνητικού Κέντρου του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθηγητής, Παναγιώτης Βλάμος.
Η επόμενη Σύνοδος των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων των Πανεπιστημιακών
Ερευνητικών Κέντρων και Τεχνολογικών Πάρκων θα διεξαχθεί το Δεκέμβριο στην Αθήνα με την

ευθύνη του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, όπου και θα δρομογηθούν μια σειρά αλλαγές με
στόχο την θεσμική ενίσχυση των Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Κέντρων, αλλά και την ενίσχυση
της λειτουργίας τους τόσο σε πόρους, όσο και στελέχωση και υποδομές.
«Θα ζητήσουμε από την Πολιτεία συγκεκριμένη στήριξη. Η στήριξη έχει να κάνει και με τη
χρηματοδότηση εκκίνησης της λειτουργίας των Π.Ε.Κ. , αλλά και με τη στελέχωσή τους με μόνιμο
προσωπικό, πανεπιστημιακού και διοικητικού προσωπικού και τεχνικού προσωπικού. Οι
υποδομές των Π.Ε.Κ. θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από τον οποιονδήποτε εντός της
ακαδημαϊκής κοινότητας. Τα δύο ιδρύματα συμπράξαμε, συνδιοργανώσαμε τη σημερινή Σύνοδο
η οποία θα καταγράψει τα αποτελέσματα όλων των συζητήσεων που γίνανε και θα δημιουργήσει
ένα πλαίσιο προτάσεων οι οποίες θα κατατεθούν στο Προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων για
περαιτέρω συζήτηση και εξειδίκευση», είπε ο πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθηγητής
Ανδρέας Φλώρος.
«Τα Πανεπιστημιακά Ερευνητικά Κέντρα και τα Τεχνολογικά Πάρκα, ήδη παράγουν έργο, ενώ σε
επίπεδο περιφερειών πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η έρευνα και η τεχνολογία βοηθά την
οικονομία των περιφερειών και στη νέα Προγραμματική περίοδο θα πρέπει να έχουν σημαντικό
ρόλο» τόνισε από την πλευρά του ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθηγητής,
Τριαντάφυλλος Αλμπάνης.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ