Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου σχετικά με την διαχείριση περιστατικών COVID-19 στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιονίου Πανεπιστημίου στην από τις 7 Ιανουαρίου 2022
συνεδρίασή του προχώρησε σε επικαιροποίηση του πρωτοκόλλου διαχείρισης
περιστατικών COVID-19 για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, λαμβάνοντας υπόψιν τα νέα
δεδομένα της πανδημίας. Εφόσον υπάρξουν νεότερες οδηγίες και αποφάσεις από τις
αρμόδιες αρχές, το Πρυτανικό Συμβούλιο θα τις εξετάσει και θα τις λάβει υπόψιν,
προσαρμόζοντας αναλόγως το πρωτόκολλο, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Παράλληλα, το Πρυτανικό Συμβούλιο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ομοφώνως
κρίνει ότι με βάση τα έως τώρα δεδομένα της εξέλιξης της πανδημίας και με γνώμονα
την μέγιστη δυνατή προστασία της υγείας όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική
λειτουργία του Ιονίου Πανεπιστημίου, επιβάλλεται όπως το Υπουργείο Παιδείας άμεσα
μεριμνήσει ώστε:
α) να καταστούν δικαιούχοι αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) του
κορονοϊού κατ΄ ελάχιστον όλοι οι εμβολιασμένοι φοιτητές, διδάσκοντες και διοικητικό
προσωπικό, δύο φορές την εβδομάδα και
β) να δοθεί η δυνατότητα επέκτασης των ελέγχων των πιστοποιητικών πρόσβασης
στις αίθουσες διδασκαλίας πέραν της 31 ης Μαρτίου 2022, με ταυτόχρονη πρόβλεψη
ενίσχυσης της σχετικής χρηματοδότησης.

Επιπλέον, το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκ νέου άμεση αποστολή εγγράφου
αιτήματος προς τον ΕΟΔΥ περί περιοδικής λειτουργίας συνεργείων διενέργειας
εργαστηριακών ελέγχων (rapid tests) των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε χώρους
του Ιδρύματος σε όλα τα νησιά έδρες του, συμπεριλαμβανομένης της φοιτητικής εστίας
στην πόλη της Κέρκυρας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του εγκεκριμένου πρωτοκόλλου.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ