Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

«Οι Περιφερειακές Ενισχύσεις και οι ενισχύσεις από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα για τον Τουρισμό μένουν αναπορρόφητες με σοβαρό κίνδυνο οικονομικής επιβάρυνσης των ίδιων των επιχειρήσεων»

«Οι Περιφερειακές Ενισχύσεις και οι ενισχύσεις από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα για τον Τουρισμό
μένουν αναπορρόφητες με σοβαρό κίνδυνο οικονομικής επιβάρυνσης των ίδιων των επιχειρήσεων»
Ο Υπεύθυνος Τουρισμού και Βουλευτής Κέρκυρας του Κινήματος Αλλαγής, κ. Δημήτρης
Μπιάγκης μαζί με τους κ.κ. Απόστολο Πάνα και Γιώργο Μουλκιώτη κατέθεσαν Ερώτηση προς τους
αρμόδιους Υπουργούς αναφορικά με τις «περιφερειακές ενισχύσεις και τις ενισχύσεις από το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα για τον τουρισμό».

Στην Ερώτησή τους, οι Βουλευτές υποστηρίζουν ότι «Λόγω της πανδημίας, δόθηκαν μη
επιστρεπτέες ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων οι
οποίες αφορούσαν στην απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν, ενώ οι μη επιστρεπτέες ενισχύσεις των
κλάδων τουρισμού και της εστίασης δόθηκαν για την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων, δηλαδή ήταν
διαφορετικής στόχευσης και σκοπού. Για το πρόγραμμα της Εστίασης και του Τουρισμού οι επιλέξιμες
δαπάνες ήταν αποκλειστικά για αγορές πρώτων υλών και υλικών αγαθών, ενώ οι δαπάνες των ΠΕΠ
αφορούσαν ενοίκια και μισθοδοσίες. Οι ενισχύσεις αυτές παρασχέθηκαν υπό συγκεκριμένους όρους.

Οι προκηρύξεις ζητούν να έχει γίνει ανάλωση των ληφθέντων ποσών έως 31-12-2021, χωρίς να
ληφθεί υπόψη ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις του Τουρισμού και της Εστίασης, θα ήταν αδύνατο να
αναλώσουν τα κεφάλαια αυτά στο χρονικό αυτό διάστημα, διότι είτε υπολειτουργούσαν, είτε ΔΕΝ
λειτουργούσαν, είτε λειτουργούσαν διαλειμματικά. Πόσο μάλλον, όταν αρκετές επιχειρήσεις έλαβαν τις
ενισχύσεις στο τέλος του 2021 με αποτέλεσμα να μην έχουν τον χρόνο να τις απορροφήσουν. Επιπλέον σε
πλήθος από αυτές το χορηγηθέν ποσό (έως και το 30%) παρακρατήθηκε από τον ΕΦΚΑ ή το Δημόσιο
(Δ.Ο.Υ.) λόγω οφειλών τους. Έτσι οι επιχειρήσεις αντί να ενισχυθούν, θα βρεθούν με χρέος προς το
Δημόσιο.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα ειδικά στις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες
λειτουργούν στην Περιφέρεια, θα κληθούν να επιστρέψουν εντόκως τα χρήματα που έλαβαν. Το πρόβλημα
θα μπορούσε να λυθεί με μετατόπιση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την ανάλωση των
ποσών έως και 31/12/22, μεμονωμένα ή και συνδυαστικά τόσο για τα προγράμματα Εστίασης και
Τουρισμού όσο και της αντίστοιχης δράσης ενίσχυσης από τις Περιφέρειες.

Για τους παραπάνω λόγους οι Βουλευτές ζητούν από τους αρμόδιους Υπουργούς να τους
ενημερώσουν σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε:

Α) Οι επιχειρήσεις να ενισχυθούν και να μη βρεθούν με χρέος προς το Δημόσιο

Β) Πώς σκοπεύουν να προχωρήσουν στον απαραίτητο προγραμματισμό, ώστε οι επιχειρήσεις να
δύνανται κατόπιν αίτησής τους κατά τον έλεγχο των υποχρεώσεων δικαιούχου μετά την ολοκλήρωση
της πράξης, να αιτηθούν την υποχρέωση της ανάλωσης του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης για το
έτος 2022, τόσο για τα προγράμματα Εστίασης και Τουρισμού όσο και της αντίστοιχης δράσης
ενίσχυσης από τις Περιφέρειες.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΤΟΠΙΚΑ
  • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ