Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Διαμαρτυρία με αναστολή λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών στο Δήμου Νότιας Κέρκυρας

Θέμα: «Αναστολή λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών»

Ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του δημάρχου», του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ότι, σε ελάχιστη ένδειξη διαμαρτυρίας για την πρόδηλη αδικία εις βάρος της τοπικής ομάδας Αθλητική Ένωση Λευκίμμης (Α.Ε.Λ.), οι υπηρεσίες του Δήμου Νότιας Κέρκυρας θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 13/05/2022, καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αποσταλεί στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας

       Κωνσταντίνος Λέσσης

Κοινοποίηση:

 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/νση Διοίκησης

Τμήμα Τοπικής Αυτ/σης & Νομικών Προσώπων Κέρκυρας

Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας Αλυκές Ποταμού

ΤΚ 491 00 Κέρκυρα

 • Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων Δήμου Νότιας Κέρκυρας

κ.κ. Γκούση Νικόλαο, Πανδή Ιωάννη και Κουλούρη Γεώργιο

Εσωτερική Διανομή:

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κέρκυρας
 3. Αντιδήμαρχους Δήμου Νότιας Κέρκυρας
 4. Εντεταλμένους Σύμβουλους Δήμου Νότιας Κέρκυρας
 5. Γενικό Γραμματέα Δήμου Νότιας Κέρκυρας
 6. Αναπληρωτές Προϊσταμένους Διευθύνσεων Δήμου Νότιας Κέρκυρας
 7. Αναπληρωτές Προϊσταμένους Τμημάτων Δήμου Νότιας Κέρκυρας
 8. Αναπληρωτή Προϊστάμενο Αυτοτελούς Τμήματος Δήμου Νότιας Κέρκυρας

Ροή Ειδήσεων

 • All
 • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ