Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Τα «όπλα» της επιστήμης κατά του κοροναϊού – Τα αποτελέσματα των ερευνών και ο κομβικός ρόλος του Σωτήρη Τσιόδρα

Άκρως ενθαρρυντικά τα ευρήματα μεγάλης ελληνικής μελέτης για τη χορήγηση της ρεμδεσιβίρης – Αποτελεσματικό και με χαμηλό κόστος το φαρμακευτικό σκεύασμα

Σύνηθες και σχετικά οικείο είναι το φαινόµενο η αποτελεσµατικότητα της δράσης ενός φαρµακευτικού σκευάσµατος να εξαρτάται, µεταξύ άλλων, στην καθηµερινή κλινική πρακτική και από τον συγκεκριµένο χρόνο της χορήγησής του στον νοσηλευόµενο σε νοσοκοµείο ή στον εξωνοσοκοµειακό ασθενή.

meth

Ένα πολύτιµο όσο και φθηνό ως προς το κόστος του φαρµακευτικό σκεύασµα, τη χορήγηση του οποίου συνιστούν η Ελληνική Εταιρεία Λοιµώξεων (ΕΕΛ) και ο Εθνικός Οργανισµός ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΟ∆Υ), µε θεραπευτικούς αλγόριθµους, στις κατευθυντήριες οδηγίες τους για τη νοσηλεία ασθενών µε COVID-19 ή για την κατ’ οίκον παρακολούθηση νοσούντων µε COVID-19, είναι η ρεµδεσιβίρη (remdesivir).

Μεγάλη ελληνική µελέτη στάθµισε αναδροµικά την άµεση χορήγησή της, εντός 48 ωρών από την εισαγωγή των ασθενών µε νόσο COVID-19 για νοσηλεία σε νοσοκοµείο του ΕΣΥ, κατά το χρονικό διάστηµα από τον Σεπτέµβριο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2021, δηλαδή κατά το δεύτερο επιδηµικό κύµα του νέου κοροναϊού στη χώρα.

Η εν λόγω µελέτη ανακοινώθηκε στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιµώξεων, το οποίο διοργάνωσε στις 6-8 Μαΐου στην Αθήνα η ΕΕΛ, πρόεδρος της οποίας µέχρι το 2023 θα είναι ο καθηγητής Παθολογίας Λοιµώξεων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Σωτήρης Τσιόδρας.

Το συµπέρασµα της συγκεκριµένης αναδροµικής µελέτης για την κλινική χρήση της ρεµδεσιβίρης είναι ότι η έγκαιρη όσο και άµεση χορήγηση του φαρµάκου αυξάνει κατά 56% τις πιθανότητες που έχουν οι νοσηλευόµενοι ασθενείς µε COVID-19 για ταχύτερη έξοδό τους από το νοσοκοµείο, και µάλιστα χωρίς να υποβληθούν στην επώδυνη σωµατική και ψυχολογική ταλαιπωρία της διασωλήνωσης.

Παράλληλα προτείνονται καλή ενυδάτωση, λήψη αντιπυρετικών και κλινοστατισµός µέχρι την πλήρη υποχώρηση του πυρετού

Μειώνεται ο χρόνος

Με άλλα λόγια, λοιπόν, η µελέτη µε τίτλο «Ρεµδεσιβίρη: Αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια σε νοσηλευόµενους ασθενείς µε COVID-19 (ΡεΑΑ)» είναι µια αναδροµική µελέτη παρατήρησης και καταγραφής ενήλικων ασθενών που νοσηλεύτηκαν για αµφοτερόπλευρη πνευµονία, προκληθείσα από τη λοίµωξη COVID-19, και κατέδειξε ότι ο χρόνος που µεσολαβεί έως τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας και της εξόδου αυτής της κατηγορίας των ασθενών από το νοσοκοµείο µειώνεται ιδιαιτέρως σηµαντικά µε τη ρεµδεσιβίρη.

Στην εν λόγω µελέτη συνεργάστηκαν οκτώ µεγάλα κλινικά και ερευνητικά ιδρύµατα της χώρας, ήτοι το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδηµιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, σε συνεργασία µε κλινικές, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Μονάδες Ειδικών Λοιµώξεων (ΜΕΛ) των πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων Χαϊδαρίου «Αττικόν», Ιωαννίνων, Αλεξανδρούπολης και Ρίου, καθώς και των νοσοκοµείων της Αθήνας «Ευαγγελισµός» και «Σωτηρία», όλα νοσοκοµεία αναφοράς για τη λοίµωξη COVID-19. Συνεργάστηκαν επίσης συνολικά 18 πανεπιστηµιακοί γιατροί και ερευνητές.

Τι ανακοινώθηκε στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιµώξεων, το οποίο διοργάνωσε στην Αθήνα η ΕΕΛ, πρόεδρος της οποίας µέχρι το 2023 θα είναι ο Σ. Τσιόδρας

Στη µελέτη συµπεριελήφθησαν 1.004 ενήλικοι ασθενείς, µε διάµεση ηλικία τα 61 έτη. Από αυτούς, οι 396 ήταν γυναίκες και οι 882 κάτοικοι αστικών κέντρων, µε τεκµηριωµένο θετικό αποτέλεσµα σε µοριακό τεστ (PCR) για τον νέο κοροναϊό, ενώ οι 706 ασθενείς (70,3%) έπασχαν από σοβαρή και οι 298 (29,7%) από ήπια ή µέτρια COVID-19. Μάλιστα, κυρίως από παχυσαρκία, Χρόνια Αναπνευστική Πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ), σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακή υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο έπασχαν επίσης οι 1.004 ασθενείς της µελέτης.

Η πλειονότητα (89,5%) αυτών έλαβε ρεµδεσιβίρη κατά το πρώτο σαρανταοκτάωρο της νοσηλείας, µε τη διάρκεια της χορήγησης να φθάνει τις πέντε ηµέρες/ πέντε εικοσιτετράωρα για τους 762 από τους 1.004 ασθενείς και τα 6-10 εικοσιτετράωρα για τους 132. Οι 870 ασθενείς (86,7%) έλαβαν ρεµδεσιβίρη κατά το πρώτο εικοσιτετράωρο της νοσηλείας τους και οι 134 (13,3%) κατά το δεύτερο, ενώ 45 (4,5%) από τους 1.004 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευθούν και σε κλίνες ΜΕΘ – συνολικά 46 κατέληξαν.

Και κατ’ οίκον 

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι η ΕΕΛ και ο ΕΟ∆Υ συνιστούν επίσης ειδικό θεραπευτικό αλγόριθµο, µε εναλλακτική χορήγηση ρεµδεσιβίρης για χρονικό διάστηµα τριών ηµερών, και για τους εξωνοσοκοµειακούς ασθενείς µε COVID-19. Συγκεκριµένα, πρόκειται για ασθενείς µε ή πια προς µέτρια νόσο, δηλαδή µε κορεσµό οξυγό νου χαµηλότερο του 95% σε αέρα δωµατίου, οι οποίοι εµφανίζουν παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσο και στους οποίους δεν χορηγεί ται ειδική φαρµακευτική αγωγή, ενώ παρακολουθούν τη θερµοκρασία τους και τον κορεσµό οξυγόνου µε οξύµετρο τουλάχιστον δύο φορές την ηµέρα και τους προτείνονται καλή ενυδάτωση, λήψη αντιπυρετικών και κλινοστατισµός µέχρι την πλήρη υποχώρηση του πυρετού.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΤΟΠΙΚΑ
  • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ