Ροή Ειδήσεων​      Επικοινωνία      Τοπικά

Συναντήσεις Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Χωροταξίας σε Υπουργεία και στον ΟΦΥΠΕΚΑ

Με γεμάτη ατζέντα στην Αθήνα ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, Σπύρος Ιωάννου

  • Το θέμα της δημιουργίας Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων και Επιχειρηματικού Πάρκου στην Π.Ε. Κέρκυρας, όπως κι αυτό της σύστασης ενιαίου & αυτοτελούς υδατικού διαμερίσματος στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αλλά και θέματα σχετικά με Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου & Προστατευόμενων Περιοχών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αναδείχθηκαν στις συναντήσεις που είχε ο Σπύρος Ιωάννου στα αρμόδια Υπουργεία το διήμερο 28-29 Ιουλίου

Συναντήσεις σε Υπουργεία και στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου, στις 28 και 29 Ιουλίου για κρίσιμα ζητήματα αρμοδιότητάς του.

Αναλυτικότερα, την Πέμπτη 28 Ιουλίου και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη με την Πρόεδρο του ΟΦΥΠΕΚΑ, κα. Μαρία Παπαδοπούλου, κατά την οποία συζητήθηκαν κρίσιμα θέματα που αφορούν στη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιονίων Νήσων, η οποία συστάθηκε με τον Νόμο 4685/2020 και σε ότι έχει σχέση με την πρόοδο στελέχωσης της Τοπικής Επιτροπής Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών του Ιονίου, στην οποία ο Αντιπεριφερειάρχης έχει οριστεί ως εκπρόσωπος της ΠΙΝ, κατόπιν σχετικής Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, το ανθρώπινο δυναμικό της Μονάδας, τους οικονομικούς της πόρους αλλά και επιμέρους θέματα αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης και φύλαξης των προστατευόμενων περιοχών της Μονάδας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής θέμα συζήτησης αποτέλεσε και το νεοσύστατο παράρτημα της Μονάδας στην Κέρκυρα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/30858/1148 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1877/Β/15-04-2022), ένα βήμα ιδιαίτερα σημαντικό για την προστασία της βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειάς μας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Την ίδια ημέρα και ώρα 14.30 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη και του Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ορέστη Καβαλάκη, κατά την οποία συζητήθηκε η δυνατότητα χρηματοδότησης, με την εξεύρεση του κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου, με στόχο τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην ΠΕ Κέρκυρας, η οποία θα επεξεργάζεται κατά βάση τα βιοαπόβλητα των ελαιοτριβείων. Κατά το τέλος της συζήτησης συμφωνήθηκε να οριστεί νέα ημερομηνία συνάντησης, ώστε να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα που θα έχουν προκύψει κατά το διάστημα που θα έχει μεσολαβήσει και σε σχέση με την εξεύρεση ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος θα συμφωνήσει επιχειρηματικά να στηρίξει αυτόν τον σχεδιασμό.

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

 ΕΝΙΑΙΟΥ & ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 29 Ιουλίου και ώρα 10.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη με τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Πέτρο Βαρελίδη, κατά την οποία συζητήθηκε αποκλειστικά και μόνο η δυνατότητα σύστασης ενιαίου και αυτοτελούς Υδατικού Διαμερίσματος στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Υπενθυμίζεται ότι έχουν προηγηθεί το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 45257/17927/11-06-2021 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη προς τον τότε ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Αραβώση και το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 91277/37115/11-11-2021 προς τον Γενικό Διευθυντή Υδάτων του ΥΠΕΝ κ. Βακάλη, έγγραφα για τα οποία ενημερώθηκε ο κ. Βαρελίδης κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, καθώς και η υπ΄αριθμ. 77-14/14-05-2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η αναγκαιότητα σύστασης ενιαίου και αυτοτελούς ΥΔ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη.

Ο Γ. Γ. ανακοίνωσε στον Αντιπεριφερειάρχη ότι τα Διευθυντικά Στελέχη των αρμόδιων Τμημάτων του ΥΠΕΝ, κατόπιν των ανωτέρω ενεργειών του Αντιπεριφερειάρχη, εισηγήθηκαν θετικά για τη σύσταση ΥΔ στην ΠΙΝ, εισήγηση την οποία αποδέχεται πολιτικά και ο Γ.Γ. έχοντας δώσει εντολή στην αρμόδια Διεύθυνση να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε στα υπό εκπόνηση τρία Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (2η Αναθεώρηση) που αφορούν στα νησιά του Ιονίου να αναφερθεί η αναγκαιότητα και να προβλεφθεί πλέον η θεσμοθέτηση ΥΔ Ιονίων.

Ο Γ.Γ. υπέδειξε στον Αντιπεριφερειάρχη να έρθουν σε επικοινωνία το αμέσως επόμενο δίμηνο τόσο η αρμόδια Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου όσο και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΙΝ με τους αντίστοιχους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΕΝ προκειμένου να ξεκινήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με τη θεσμοθέτηση ενός ενιαίου και αυτοτελούς Υδατικού Διαμερίσματος Ιονίων Νήσων.

ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Την ίδια ημέρα και ώρα 12.30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Βιομηχανίας, κας Θέμιδας Ευτυχίδου, με τον κ. Σπυρίδωνα Περόγαμβρο, Ειδικό Σύμβουλο της Γ.Γ. για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, με τον οποίο συζητήθηκε το ζήτημα της υλοποίησης-δημιουργίας Επιχειρηματικού Πάρκου στην ΠΕ Κέρκυρας καθώς και τον τρόπο χρηματοδότησής του. Κρίθηκε θετική η μέχρι πρόοδος στον σχεδιασμό, ιδιαίτερα με τη συμμετοχή ως μετόχων του Επιμελητηρίου Κέρκυρας αλλά και της πρόθεσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων να συμμετέχει σε αυτό, καθώς και οι πρώτες επαφές που έγιναν με ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για τη στέγαση δραστηριοτήτων των επιχειρήσεών τους.

Γνωστοποιήθηκε δε στον Αντιπεριφερειάρχη ότι το προσεχές διάστημα των δυο μηνών θα υπάρξουν συγκεκριμένες εξαγγελίες που θα αφορούν στον τρόπο χρηματοδοτήσεων τόσο των υφιστάμενων όσο και στον υπό σχεδιασμό Επιχειρηματικών Πάρκων της χώρας, όπου με βάση αυτές θα γίνει και πιο λεπτομερής προσέγγιση του συντομότερου τρόπου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Πάρκου στην ΠΕ Κέρκυρας.

Ροή Ειδήσεων

  • All
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΤΟΠΙΚΑ